/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kelertienė Violeta

Džojos Barysaitės nuotrauka

Džojos Barysaitės nuotrauka

Violeta Kelertienė – literatūrologė, literatūros kritikė.
Gimė 1942 05 07 Kaune.
1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus. 1962 m. baigė anglų kalbą ir literatūrą Toronto universitete, Kanadoje. 1976–1979 m. studijavo lyginamąją literatūrą Viskonsino (Wisconsin) universitete, JAV. Nuo 1984 m. dėstė Ilinojaus (Illinois) universitete, JAV, 1993–2008 m. buvo Lituanistikos katedros vadovė. Profesorė. Baltijos studijų plėtros asociacijos narė, 1996–1998 m. buvo jos prezidentė. 1988–1998 m. Lituanistikos instituto vadovė. Nuo 1997 m. redagavo žurnalą „Metmenys“, 1999–2011 m. redagavo akademinį žurnalą „Lituanus“. Taip pat yra daugelio Lietuvos mokslinių ir kultūros leidinių redaktorių kolegijų narė, aktyviai dalyvauja Pasaulio lituanistų bendrijos veikloje bei „Santaros–Šviesos“ konferencijose. Žurnaluose „Aidai“, „Akiračiai“, „Journal of Baltic Studies“, „Lituanus“, „Metai“, „Metmenys“, „World Literature Today“ paskelbė straipsnių, recenzijų apie dabartinę lietuvių prozą ir dramaturgiją, moterų literatūros problematiką, XX a. pradžios lietuvių literatūrą. Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktarė.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1991 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Marius Katiliškis: studija. – Kn. Lietuvių egzodo literatūra, 1945–1990. – Vilnius: Vaga, 1997.
Kita vertus…: straipsniai apie lietuvių literatūrą. – Vilnius: Baltos lankos, 2006.

P a r e n g ė :
Išėjęs negrįžti: Marius Katiliškis gyvenime ir kūryboje. – Chicago: A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1986.
Come into my time: Lithuania in prose fiction, 1970–1990. – Urbana: University of Illinois Press, 1992.
Baltic Postcolonialism: A Critical Reader. – Amsterdam, New York, 2006.

A p d o v a n o j i m a i :
2010 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos premija.
2022 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Tapusi azartiška lietuve. Pokalbis su profesore Violeta Kelertiene / Literatūra ir menas, 2010 09 17
V. Kelertienė – ne tik literatūros gurmanė: prof. Violetos Kelertienės praeitis, dabartis ir ateitis / 2009