/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Keleras Julius

Alio Balbieriaus nuotrauka

Alio Balbieriaus nuotrauka

Julius Keleras – poetas, vertėjas, dramaturgas.
Gimė 1961 03 03 Vilniuje.
Baigė Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą. 1987 m. įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę Vilniaus universitete. 1989–1992 m. studijavo Ilinojaus valstybiniame universitete (Illinois), JAV, suteiktas laisvųjų menų magistro laipsnis. 1987 m. dirbo redaktoriumi Lietuvos kino studijoje, buvo asistentas Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedroje. 1992–1995 m. redagavo ir vertėjavo leidykloje „Lumen / Logos“. 1995–2001 m. buvo Niujorke (New York) pranciškonų leisto savaitraščio „Darbininkas“ vyriausiasis redaktorius. 2003–2004 m. dirbo apžvalgininku LRT radijuje. Eilėraščiai versti į portugalų, rusų, slovakų, vengrų, bulgarų, anglų, švedų, lenkų, latvių, gruzinų, čekų, slovakų, italų, maltiečių, ispanų, japonų kalbas, publikuoti tų šalių periodikoje bei antologijose. Dalyvavo tarptautiniuose poezijos festivaliuose: Medellin (Kolumbija), Rygoje, Medanoje (Slovėnija), Visbyje (Švedija), PDR (Druskininkuose), Maskvoje, Sankt Peterburge, Varšuvoje ir kt.; tarptautinio PEN klubo kongresų skaitymuose Maskvoje (2000), Helsinkyje (1998) ir kt.Tarptautinio PEN klubo narys. Nuo 2005 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Nuo 2013 m. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1999 m.

B i b l i o g r a f i j a :
E i l ė r a š č i a i :
Žiemos valtys: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Baltas kalėdaitis: eilėraščiai. – Chicago: Ateities literatūros fondas, 1990.
Sauja medaus: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
XL eilėraščiai = XL Poems. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
Sniegas, benamis, krentantis: eilėraščiai, fotografijos. – Vilnius: Apostrofa, 2007.
Pažadink: eilėraščiai. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2008.
58 sapnai ir kitos vienaveiksmės pjesės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Vilniaus šaligatviai = Vilnius pavements: 2005–2010. – Vilnius: Knygius, 2010.
Tai tu: eilėraščiai. – Vilnius: Kitos knygos, 2010.
Karalaitė Murzė: pasaka. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
66 istorijos. – Kaunas: Kitos knygos; Vilnius: Naujoji Romuva, 2012.
J. Keleras. Dviese apie meilę: poezija; B. Gruszka-Zych. Dwoje o miłości: poezja. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2012.
Vėliau, gerokai vėliau: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2013.
J. Keleras. Dviese apie meilę: poezija; A. Gustas. Zu zweit über die Liebe: Poesie. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2014.
66 istorijos nesibaigia. – Vilnius: Kitos knygos, 2014.
Teta Elzė, Šaltojo karo lyderė: biografizmai ir kitos asmeninės istorijos: esė. – Vilnius: Homo liber, 2014.
Karalaitė, kuri nesiprausė: pasaka. – Kaunas: Kitos knygos, 2015.
Erškėtuogės kopose: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Dviese apie meilę/ Divata par milestibu – (dvikalbis meilės lyrikos rinkinys su Amanda Aizpuriete), – Vilnius, Naujoji Romuva, 2016.
Karalius Bulviagalvis II (dailininkas Vidas Poškus) – Vilnius: JK, 2016
Kol atsivers jūra / “Пока не расступится море”, Vilnius: JK, 2016.
Nepaliekantis miestas: eilėraščiai. – Vilnius : Homo liber, 2020.
Ю. Келерас. На освещенном снегу: стихотворение. – Москва: Русский Гулливер, 2017.
Virtuvėlė pilna Ukmergės: eilėraščiai. – Vilnius: 58 sapnai, 2022.
66 tęsiasi: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: 58 sapnai, 2022.
Atvirom akim: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2024.

E i lė r a š č i a i  a n t o l o g i j o s e :
Lithuania: In Her Own Words. An Anthology of Contemporary Lithuanian Writing. (sudarė
Laima Sruoginis) – Vilnius: Tyto Alba, 1997.
In Our Own Words: Generation X Poetry (redagavo Marlow Peerse Weaver) – MW Enterprises,
1999.
Gyvas atodūsis/Breathing Free. Poems from the Lithuanian (sudarė ir vertė Vyt Bakaitis) –
Vilnius: Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla, 2001.
Dar penkios minutės nakties. Lietuvių meilės lyrika (sudarė Kęstutis Navakas) -Vilnius: Tyto
Alba, 2007.
Iš Vilniaus į Vilnių (sudarė Aidas Marčėnas) – Vilnius: Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla,
2008.
Dnevi poezije in vina – Ljubljana, Slovenia: Študentska založba, 2004.
An Echo of Vilnius – (Poems and Photography) – Vilnius: Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla,
2009.
A Home for a Wind/Vėjo namai – Lietuvių haiku antologija (sudarė ir išvertė Artūras Šilanskas) –
Vilnius: Vaga, 2009.
In forma di parole: Mappa della poesia lituana del terzo Novecento – Bologna, 2010.
Varpai, (almanachas) – Šiauliai: 2011, p 39-46.
Žadnych slow nie osądzaj: Antologija uczestnikow 40 . Warszawskiej jeseni poezji – Warszawa,
2011.
Sinais de Poesia/Poezijos signalai – šiuolaikinės portugalų ir lietuvių poezijos rinktinė – Vilnius:
Naujoji Romuva, 2012.
El cantaro vacio/Empty Amphora: Antologia/Anthology – 7a Conferencia de la Asociacion
Mundial de haiku 2013/ 7th World Haiku Association Conference 2013 – Medellin, Colombia.

V a i k a m s :
Karalaitė Murzė – Vilnius: Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla, 2011.
66 istorijos – Vilnius: kitos knygos, 2012.
66 istorijos tęsiasi – Vilnius: kitos knygos, 2014.
Karalaitė, kuri nesiprausė – Vilnius: kitos knygos, 2015.

P j e s ė s :
Žiema, žiema, grįžk į kiemą. – Rež. S. Varnas, parodyta Žemaitės skvere, Vilniuje, 2008.
Paika pelytė (kartu su A. Jalianiausku). – Valstybinis Jaunimo teatras, 2009.
58 sapnai. – Alytaus miesto teatras, 2010.

T e a t r i n i a i  p r o j e k t a i :
Žiema, žiema, grįžk į kiemą! (Vilnius – Europos kultūros sostinė ‘09, menas netikėtose
erdvėse: Žemaitės skveras, Vilnius, 2008 rugsėjo 21 d.), poetinio teksto autorius (režisierius
Saulius Varnas).
Paika pelytė (Valstybinis Jaunimo teatras), inscenizacijos bendraautoris (kartu su Arnoldu
Jalianiausku), 2009 m.
58 sapnai (Alytaus miesto teatras), autorius, premjera 2010 m. kovo 27. Alytuje.
58 sapnai (Kauno kamerinis teatras), autorius, premjera 2017 m. kovo 28 d. Kaune.
58 sapnai (Minsko (Baltarusija) „Naujasis teatras“, premjera 2017 m. gegužės 30 d. Minske.
Karalaitė Murzė (Vilniaus „Šokio“ teatras), premjera 2017 m. birželio 1 d. Vilniuje.

P j e s ė s   a n t o l o g i j o s e :
XXI amžiaus lietuvių dramaturgija – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010.

S u d a r y t o s  k n y g o s :
Pirštai jos neša leliją: XX-XXI a. lietuvių eilėraščiai moters tema (antologija) – Vilnius, Naujoji
Romuva, 2017.
Sunkūs jo gyvenimo stebuklai: vyras XX–XXI a. lietuvių poezijoje : rinktinė / sudarytojas Julius Keleras. – Vilnius : „Naujosios Romuvos“ fondas, 2020.
Noriu sugrįžti į Nidą: lietuvių poetai apie Kuršių neriją / sudarytojas Julius Keleras. – Neringa : Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka, 2021.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
Skraidantis ežeras – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2007
W. S. Burroughs. Narkašas: romanas (kartu su A. Narušyte). – Kaunas: Kitos knygos, 2009.
L. Vincė. Juk pažadėjai. – Vilnius: Baltos lankos, 2011.

A p d o v a n o j i m a i :
1981 m. „Moksleivio“ premija už eilėraščius.
1988 m. „Pergalės“ premija už eilėraščius.
1988 m. „Nemuno“ premija už eilėraščius.
1995 m. Lietuvių Rašytojų Draugijos (Niujorkas) premija už geriausią metų poezijos knygą.
2006 m. Baltijos šalių rašytojų ir vertėjų centro stipendija (Visbis, Švedija).
2007, 2014 m. individuali valstybės stipendija.
2007 m. nacionalinės dramaturgijos festivalio „Versmė“ laureatas.
2008 m. nominuotas „Poezijos pavasario“ laureatūrai.
2009 m. nacionalinės dramaturgijos festivalio „Versmė“ laureatas.
2010 m. PŠP poezijos festivalio laureatas.
2011 m. „Varpų“ almanacho prizas už poeziją.
2013 m. Vilniaus miesto mero premija už eilėraščius Vilniui ir knygą „Vilniaus šaligatviai“.
2013 m. valstybės edukacinė stipendija.
2014 m. Jono Aisčio premija už eilėraščių rinkinį „Vėliau, gerokai vėliau“.
2014 m. respublikinio haiku konkurso „Valtys kopose“ laureatas (I vieta šiuolaikinių haiku kategorijoje).
2016 m. respublikinio haiku konkurso „Valtys kopose“ laureatas (I vieta šiuolaikinių haiku kategorijoje).
2016 m. „Varpų“ almanacho laureatas už pjesę „Ar esate buvęs Muchosranske?“
2016 m. Šarūno Šimulyno premijos laureatas už knygą „Erškėtuogės kopose“.
2023 m. „Poezijos pavasario“ ir Maironio premijos laureatas už eilėraščių knygą „Virtuvėlė pilna Ukmergės“ („58 sapnai“, 2022).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Julius Keleras atsako į Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos moksleivių klausimyną / bernardinai.lt, 2014 02 18
Julius Keleras: patys esame kasdienybės detalės / Literatūra ir menas
Julius Keleras Vikipedijoje

T e k s t a i :
Juliaus Kelero kūryba svetainėje tekstai.lt
Julius Keleras skaito savo kūrybą LRT televizijos laidoje „Formatas“, vaizdo įrašas / lrt.lt, 2013 11 06