Atgal

Keidošius Petras

Keidošius Petras, poetas, vertėjas.
Gimė 1924.08.29 Vištyčio Laukų II-ame kaime (Vilkaviškio r.). Mirė 2006.01.03 Vilniuje.
1938 m. pradėjo skelbti pirmuosius eilėraščius. 1968 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universitete. 1941–49 m. dirbo aktoriumi Kauno Jaunojo žiūrovo (vėliau – Jaunimo) teatre. Nuo 1950 m. dirbo savaitraštyje „Literatūra ir menas“, laikraščių „Sportas“, „Vakarinės naujienos“, „Tėvynės balsas“ literatūriniu darbuotoju. 1967-92 m. – nuolatinis „Literaturnaja gazieta“ korespondentas Lietuvoje.
Nuo 1957 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Nuo 1973 m. – Žurnalistų sąjungos narys.

B i b l i o g r a f i j a :
Diena prasideda: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1952.
Žvaigždžių sąmyšis: siužetinis eilėraštis vaikams. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Ji vėl su manim: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1974.
Įrašai: eilėraščiai ir poema. – Vilnius: Vaga, 1980.
Brydės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Pirmasis ruduo: eilėraščiai, poemos. – Vilnius: Vaga, 1984.
Atolų šerkšnas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986.
Prie žiemos slenksčio: eilėraščiai. – Marijampolė: TeleSATpressa, 2001.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
Aleksandras Jakovlevas. Pasakojimai iš gyvenimo: vaikams. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947.
Lėlių teatras: pjesių rinkinys / kartu su Baliu Raila. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947.
Konstantinas Ušinskis. Gaidelis: pasakos. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947.
Jaunimo scena: pjesių rinkinys / kartu su I. Andrulyte, A. Mušiūniene. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948.
Arkadijus Gaidaras. Sniego pilies komendantas: apysaka. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948.
Georgijus Sviridovas. Ringas už spygliuotos tvoros: Buchenvaldo didvyriai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1967.
Arkadijus Gaidaras. Būgnininko dalia: apysaka / 2-asis leid. – Vilnius: Vaga, 1974.
Anveras Bikčentajevas. Kiek tau metų, komisare?; Lik sveikas, sidabro lietau…: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1976.
Aleksandras Kazancevas. Fajetai: fantastinis romanas. – Vilnius: Vaga, 1980.
Arkadijus Gaidaras. Timūras ir jo būrys / pakartotinis leidimas. – Vilnius: Vaga, 1982.
Akramas Ailislis. Medžiai ir žmonės: apysakos. – Vilnius: Vyturys, 1985.
Nikolajus Nekrasovas. Generolas Toptyginas: poema. – Vilnius: Vyturys, 1986.
Nikolajus Oganesovas. Lošiame „Sprintą“: apysaka; vertė Petras Keidošius. P. Šestakovas. Aukštumos baimė: apysaka; vertė A. Dūdys. A. Vaineris, G. Vaineris. Nusikaltimas automobilių aikštelėje: apysaka; vertė V. Kažukauskas. – Vilnius: Vyturys, 1990.

V e r t i m a s   i š   č e k ų   k a l b o s :
Julius Fučikas. Reportažas su kilpa ant kaklo / 2-asis leid. – Vilnius: Vaga, 1974.

A p d o v a n o j i m a i :
1974 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio žurnalisto garbės vardas.
1984 m. – Vilkaviškio rajono Salomėjos Nėries kolūkio literatūrinė premija.