/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Keblys Kęstutis

Kęstutis Keblys – literatūros kritikas.
Gimė 1933 01 20 Šakiuose. Mirė 2019 06 27 Baton Ruže (JAV).
1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus. 1955 m. Bostono universitete (JAV) baigė chemiją. 1962 m. daktaras. Dirbo Detroito chemijos tyrimų laboratorijoje. Nuo 1983 m. gyvena Baton Ruže (Baton Rouge). 1971–1983 m. buvo „Ateities“ knygų leidimo fondo vadovas, 1981–1984 m. Lituanistikos instituto Literatūros skyriaus vedėjas. Bendradarbiavo žurnaluose „Aidai“, „Ateitis“, laikraštyje „Draugas“. Parašė straipsnių, recenzijų apie išeivijos rašytojų kūrybą.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2004 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Romanas išeivijoje: studija. – Kn. Lietuvių literatūra svetur, 1945–1967. – Chicago: Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1968.
Vincas Ramonas: monografija. – Kn. Lietuvių egzodo literatūra, 1945–1990. – Vilnius: Vaga, 1997.
Smulki kritikos rasa: literatūros kritika (sudarė D. Kuizinienė). – Vilnius: Versus aureus, 2011.