/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kaziela Vytautas

Ričardo Šileikos nuotrauka

Ričardo Šileikos nuotrauka

Vytautas Kaziela – poetas, publicistas.
Gimė 1955 12 13, Valančiuose, Molėtų rajone.
Mokėsi Suginčių vidurinėje mokykloje, statybos technikume, Vilniaus inžineriniame statybos institute (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas). Dirbo „Tiesos“, „Dienos“ dienraščių, žurnalo „Gimtasis kraštas“ korespondentu, laikraščių „Utenos apskrities žinios“ ir „Utenos Diena“ vyriausiuoju redaktoriumi. Nuo 2007 m. leidyklos „Kamonada“ vyriausiasis redaktorius.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1994 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Palesink paukštį: eilėraščiai. – Vilnius: Periodika, 1990.
Į beždžionių šalį: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Keturi vėjai, 1991.
Žaidžiančio žaizdos: eilėraščiai. – Klaipėda: Indra, 1992.
Dienų dugne: eilėraščiai. – Klaipėda: Indra, 1993.
Bedantėlis: pasakėlė vaikams. – Utena: Arkliukas, 1994.
Iš meilės ir netekties: eilėraščiai. – Utena: Arkliukas, 1995.
Pasaka apie Nendrinuką: eilėraščiai ir poemėlė vaikams. – Utena: Utenos indra, 2000.
Artėjantis krantas: eilėraščiai. – Utena: Kintava, 2002.
Kelias namo: publicistika. – Utena: Kintava, 2003.
Kas nebus pralaimėta: poezijos rinktinė. – Utena: Kintava, 2005.
Mūsų vienatvės prieblanda: eilėraščiai. – Utena: Kamonada, 2008.
Life and Unbelief = Gyvybė ir netikėjimas: eilėraščiai (į anglų k. vertė K. Sh. Keys). – Utena: Kamonada, 2009.
Užklumpa šviesa: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
Vieta ir kiti nutylėjimai: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2015.
Alyvmedžiai: eilėraščiai. – Kaunas. Kauko laiptai, 2018.
Sapnų slidininkas: eilėraščiai. – Kaunas. Kauko laiptai, 2021.
Neatsimerk, Viešpatie: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2023.
Kartu iki pergalės = разом до Перемоги: dokumentinė eseistika. – Utena: Kamonada, 2023.

S u d a r ė :

Verdenė: Utenos literatų kūrybos almanachas, 2 kn. – Utena: Utenos Indra, 1995.
Vėjas žodžiuose: jaunimo kūrybinės stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kintava, 2001.
Akys languose: jaunimo kūrybinės stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kintava, 2002.
Iš šnabždesio gimę: eilėraščiai, drama. – Utena: Kintava, 2003.
Taip tyliai tyliai: 111 meilės eilėraščių. – Utena: Kintava, 2004.
Birželio sodai: tarptautinės poezijos šventės „…ir saulas diementas žėruos…“ (A. Miškinis) dalyvių kūrybos almanachas. – Utena: Kintava, 2004.
Veriasi kelias: jaunimo kūrybinės stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kintava, 2005.
D. Raižytė. Po tėviškės liepom: eilėraščiai. – Utena: Kintava, 2006.
Užšalusi upė: eilėraščiai. – Utena: Kintava, 2006.
Po Aukštaitijos pilnatim: Utenos krašto poetų kūrybos rinkinys. – Utena: Kintava, 2006.
Atiduok mane debesiui: eilėraščiai: aštuntosios Molėtų jaunųjų literatų kūrybinės stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kintava, 2006.
Iš žemės žalumos: Molėtų krašto poezijos antologija. – Utena: Kintava, 2007.
Sugrįžta angelas: eilėraščiai. – Utena: Kamonada, 2007.
Kitapus liepsnos: devintosios Molėtų jaunųjų literatų stovyklos dalyvių kūrybos almanachas. – Utena: Kamonada, 2007.
Iš dainingosios Aukštaitijos: atsiminimai apie Antaną Miškinį. – Utena: Kamonada, 2008.
Neatiduok manęs rudeniui: 88 meilės eilėraščiai. – Utena: Kamonada, 2008.
Mėnulio pievose: dešimtosios Molėtų jaunųjų literatų stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kamonada, 2008.
Dienų trapumas: jaunimo kūrybinės stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kamonada, 2009.
Iš mūsų tėviškių: 12 Aukštaitijos poetų kūryba. – Utena: Kamonada, 2010.
Rudens taku: Aukštaitijos poetų kūrybos rinktinė. – Utena: Kamonada, 2010.
Atsimerkia dangus: dvyliktosios Utenos regiono jaunimo kūrybinės stovyklos Vokietijoje dalyvių kūryba. – Utena: Kamonada, 2010.
Kaip upių tekėjimas: Aukštaitijoje gyvenančių literatų eilėraščių rinkinys. – Utena: Kamonada, 2010.
Malda tėviškei: Rytų Aukštaitijoje gyvenančių literatų kūrybos rinkinys. – Utena: Kamonada, 2011.
Po Juknėnų klevais: Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatų kūrybos rinktinė. – Utena: Kamonada, 2011.
Motinos sodas: tai, kuri vienintelė. – Utena: Kamonada, 2012.
Kai buvome dviese: meilės lyrika. – Utena: Kamonada, 2012.
Atokios stotys 2012: poezijos almanachas. – Utena: Kamonada, 2012.
Vieno paukščio vakaras: Molėtų jaunųjų literatų stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kamonada, 2013.
Iš tikėjimo audinio: sakralinė poezija. – Utena: Kamonada, 2013.
Viešpaties veidas: sakralinė poezija. – Utena: Kamonada, 2013.
Tamsėjančios gelmės: Molėtų jaunimo kūrybinės stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kamonada, 2013.
Atokios stotys 2013: poezijos almanachas. – Utena: Kamonada, 2013.
J. Balaišis. Skaudėjimo žodžiai: eilėraščiai. – Utena: Kamonada, 2014.
Piliarožės užkalbėjimas: poetinis Lietuvos žemėlapis. – Utena: Kamonada, 2014.
Ten, kur kloniai žali: poetinis Lietuvos žemėlapis. – Utena: Kamonada, 2014.
Atokios stotys 2014: poezijos almanachas. – Utena: Kamonada, 2014.
Būk šalia: meilės lyrika. – Utena: Kamonada, 2015.
Alyvmedžiai: poezija. – Kaunas : Kauko laiptai, 2018.
Paskutinis argumentas: esė. – Utena: Kamonada, 2018.
Upės akmenėliais: Molėtų rajono literatų kūrybos rinkinys (poezija, proza). – Utena: Kamonada, 2018.
Atokios stotys: eilėraščiai: Lietuvos periferijose ir emigracijoje gyvenančių lietuvių poetų almanachas. – Utena: Kamonada, 2019.
Atokios stotys: eilėraščiai: Lietuvos periferijose ir emigracijoje gyvenančių lietuvių poetų almanachas. – Utena: Kamonada, 2021–2022.
Dvidešimt Antano Miškinio premijos laureatų: eilėraščiai. – Utena: Komonada, 2022.
Kai saulė du kartus tekės: eilėraščiai. – Utena: Kamonada, 2023.
Lyg tekėjimas upių: eilėraščiai. – Utena: Kamonada, 2023.
Pievoje žydi vasara: eilėraščiai. – Utena: Kamonada, 2023.

A p d o v a n o j i m a i :
1993, 1994, 1998 m. Kazio Umbraso literatūrinė premija.
2006 m. Antano Miškinio premija už eilėraščių rinktinę „Kas nebus pralaimėta“.
2013 m. Utenos rajono meno ir kultūros premija už aukštaitiškos elegijos tęstinumą, lietuvių literatūros išliekamąją vertę.
2022 m. Antano Baranausko literatūrinė premija už knygą „Sapnų slidininkas“ (Kauko laiptai, 2021).

T e k s t a i :
Vytautas Kaziela. Eilėraščiai / Literatūra ir menas, 2014 04 11
Vytautas Kaziela. Eilėraščiai / Metai, 2012 03