/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Katinaitė-Lumpickienė Regina

Ričardo Šileikos fotografija

Ričardo Šileikos nuotrauka

Regina Katinaitė-Lumpickienė – poetė, vertėja.
Gimė 1955 10 31 Utenoje.
Augo Juknėnų kaime. Baigė Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar Rapolo Šaltenio progimnazija). Studijavo Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo Utenos centrinėje bibliotekoje, Utenos rajono Kultūros skyriuje, Kultūros namuose, nuo 1991 m. – Utenos kultūros centro direktoriaus pavaduotoja. Jos kūrybos įtraukta į įvairius rinkinius („Po Aukštaitijos pilnatim“, „Taip tyliai tyliai“, „Po Juknėnų klevais“, „Širdies melodija tyli“, „Atokios stotys“ ir kt.), rusų poezijos vertimų paskelbta almanachuose „Birželio sodai“, „Rytai“, vengrų, lenkų poezijos vertimų – almanache „Verdenė“, baltarusių, lenkų, ukrainų poezijos vertimų – almanache „Karalių delnuose“. Autorės eilėraščių išversta į vengrų kalbą ir publikuota Vengrijoje poezijos rinkiniuose, almanachuose ir žurnaluose.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2003 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Išeinančio gruodžio žvaigždės: eilėraščiai. – Vilnius: Periodika, 1991.
Žydintys šešėliai: eilėraščiai. – Utena: Utenos Indra, 2000.
Grąžinu tau laiką: eilėraščiai ir vertimai iš vengrų kalbos. – Utena: Utenos Indra, 2002.
Paukščiai vaikšto dangaus takais: vengrų poezijos vertimai. – Utena: Kintava, 2004.
Gegutes abrūsėliai: eilėraščiai aukštaičių uteniškių tarme. – Utena: Kintava, 2005.
Lėlių teatras „Zuikis Puikis“ = Puppet theatre „Zuikis Puikis“: Utenos kultūros centras (kartu su V. Navikiene). – Utena: Utenos Indra, 2006.
Pasaka, pasekta kitaip: trys inscenizacijos lėlių teatrui. – Utena: Kamonada, 2009.
Paraič nama: eilėraščiai aukštaičių uteniškių tarme su garso plokštele. – Utena: Kamonada, 2009.
Žemėje, sakei: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2011.
Undeniu ugniu žalynais: eilėraščiai rytų aukštaičių uteniškių patarme parinktinė su garso plokštele. – Utena: Kamonada, 2013.
Devyni žingsneliai pasakų debesimis: inscenizacijos. – Utena: Kamonada, 2017.
Tapuolia pūkas aky: eilėraščiai aukštaičių uteniškių tarme. – Kaunas: Kauko laiptai, 2018.
Varna su baltu plūksnu: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2021.

I n s c e n i z a c i j o s :
Žaliaduonių gegužė: inscenizacija teatrui pagal A. Miškinio „Žaliaduonių gegužę“, 1991.
Vėtrų karalienė: inscenizacija lėlių teatrui pagal Brolių Grimų pasaką, 2010.
Trys verpėjos: inscenizacija lėlių teatrui pagal Brolių Grimų pasaką, 2012.
Ąžuols gyrpelnys: inscenizacija lėlių teatrui pagal K. Donelaičio pasakėčią, 2014.
Snieguolė ir septyni nykštukai: inscenizacija lėlių teatrui pasaulio pasakų motyvais, 2014.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
Utena: publicistinis informacinis leidinys (kartu su V. Navikiene). – Utena: Utenos Indra, 2001.
Antanas Miškinis. 100 eilėraščių. – Utena: Kintava, 2005.
Lėlių teatras „Zuikis Puikis“ = Puppet theatre „Zuikis Puikis“: Utenos kultūros centras (kartu su
V. Navikiene). – Utena: Utenos Indra, 2006.
Verdenė: Utenos literatų kūrybos almanachas. – Utena: Utenos Indra, 2008.
Laiškai iš vaivorykščių kranto: Leonardui Grudzinskui atminti: laiškai, atsiminimai, publicistika. – Utena: Kamonada, 2009.
Baltas Paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos: fotoalbumas. Lietuviško teksto autorė. – Utena: Indra,
2013.

V e r t i m a i :
A. Sokolova. Žmonės, žvėrys ir bananai: pjesė (vert. iš rusų k. kartu su A. Eigerdiene). – 1985.
Paukščiai vaikšto dangaus takais: vengrų poetų eilėraščiai (iš vengrų k.). – Utena: Kintava, 2004.

A p d o v a n o j i m a i :
1992 m. Boriso Dauguviečio premija už Antano Miškinio „Žaliaduonių gegužės“ inscenizaciją
aukštaičių uteniškių tarme.
2003 m. Utenos rajono meno ir kultūros premija už eilėraščių ir vertimų knygą „Grąžinu tau laiką“ ir eilių ciklą romantinės muzikos ansmbliui.
2010 m. Antano Miškinio literatūrinė premija už eilėraščių aukštaičių uteniškių tarme knygą „Paraič nama“.
2021 m. Antano Baranausko literatūrinė premija už eilėraščių aukštaičių uteniškių tarme knygas „Tapuolia pūkas aky“ ir „Varna su baltu plūksnu“

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
D. Daugintytė. Jos turi vieną veidą tūkstančiams kūnų
M. Voveraitytė. Aukštaitiškai giedanti poezijos paukštė
Aukštaitiškas haiku: Paraič nama
Gimiau Aukštaitijoje ir niekur iš jos neišėjau
Ramutė Dragenytė. Poezija tarmiškai 
Tarmiškai rašanti poetė išsupuota Aukštaitijos bangų

V a i z d o  į r a š a i :
2013 m. gegužės 25 d. Poezijos pavasaris 2013.
Regina Katinaitė-Lumpickienė, eilėraščiai iš rinkinio „Tapuolia pūkas aky“