/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Karalius Vytautas

Vytautas Karalius – poetas, vertėjas.
Gimė 1931 04 15 Klaipėdoje. Mirė 2019 05 15 Vilniuje.
1954 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), 1954–1958 m. jame dėstė anglų kalbą. Gyveno Vilniuje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1966 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Šviesa ir akys: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1960.
Ugnies estafetė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1964.
Tylos veidrodis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.
Rašo saulė šešėlius: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Aureolės ir kepurės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Žolė Trojos arkliui: aforizmai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Pusantro sparno: aforizmai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Nulis kilpoje: aforizmai. – Vilnius: [s. n.], 1996.
Endspurt der Schnecken: Aphorismen, Paradoxa, ironische Anspielungen. – Vilnius: Egalda, 2002.
Запасное небо: афоризмы, парадоксы, иронические намеки. – Vilnius: Egalda, 2002.
Die ewige Jugend der Zeit: Aphorismen und Paradoxa. – Hauzenberg: Edition Toni Pongratz, 2003.
Sizifo sen ŝtono: pensoj kaj aludoj. – Panevėžys: Panevėžio spaustuvė, 2005.
Flöhe in der Zwangsjacke: Aphorismen, Paradoxa, ironische Anspielungen: zum 80. Geburtstag. – Fernwald: litblockín, 2011.
Накипь жизни: афоризмы, парадоксы, иронические намеки. – Vilnius: Žuvėdra, 2015.
Po saulės dėme: aforizmai, paradoksai, ironiškos užuominos. ‒ Vilnius: Homo liber, 2016.

S u d a r ė :
Veidai ir rankos: VDR poezija. – Vilnius: Vaga, 1984.

V e r t i m a i   i š   v o k i e č i ų   k a l b o s :
C. Paulis. Aguona ir atmintis: eilėraščiai (kartu su S. Geda). – Vilnius: Vaga, 1979.
A. Gustas. Jetzt = Dabar: eilėraščiai ir piešiniai (kartu su G. Bartelt, V. Saunoriūte-Muschick). – Vilnius: Baltos lankos, 1998.
W. Schmied. Vyno diena ąsočiuose: eilėraščiai. – Vilnius: Egalda, 2002.
M. Krüger. Keistas grožis tylos: eilėraščiai. – Vilnius: Egalda, 2002.
R. Kunze. Moneta visomis kalbomis: poezijos rinktinė. – Kaunas: Marandas, 2003.
A. Gustas. Padovanok man obuolį iš anapus: eilėraščiai (kartu su G. Bartelt). ‒ Vilnius: Naujoji Romuva, 2015.

V e r t i m a i   į   v o k i e č i ų   k a l b ą :
Gintaras Grajauskas: Gedichte (übersetzt von A. Gailius, V. Karalius, N. Grigas). – Klaipėda: Klaipėda House of Artists, 2002.

V e r t i m a i   į   r u s ų   k a l b ą :
Dviašmenė dabartis: eilėraščiai. – Rusija: Avangard print, 2000.