/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kanovičius Grigorijus

Džojos Barysaitės nuotrauka

Džojos Barysaitės nuotrauka

Grigorijus Kanovičius – prozininkas, kino ir teatro dramaturgas, poetas, vertėjas.
Gimė 1929 06 18 Jonavoje. Mirė 2023 01 20 Tel Avive (Izraelis).
G. Kanovičius gimė tradicinėje Lietuvos žydų šeimoje. Kartu su tėvais jis pabėgo iš karo apimtos Lietuvos, gyveno
Kazachstane ir prie Uralo. 1945 metais šeima grįžo į Vilnių. 1953 metais G. Kanovičius baigė slavistikos
studijas Vilniaus valstybiniame universitete. Kanovičiaus kūryba išversta į lietuvių, lenkų, vokiečių, anglų, prancūzų, čekų, bulgarų, vengrų, hebrajų ir kitas kalbas. Rašė rusų kalba.
Nuo 2016 m. Jonavos viešoji biblioteka ir savivaldybė teikia Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinę premiją už geriausią prozos metų knygą.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1954 m.

Grigorijaus Kanovičiaus svetainė internete

Daugiau apie rašytoją

B i b l i o g r a f i j a :
Доброе утро: eilėraščiai. – Vilnius, 1955.
Linksma akim: karikatūros, epigramos, parodijos. – Vilnius: Vaga, 1964.
Птицы над кладбищем: romanas. – Vilnius: Vaga, 1974.
Благослави и листья и огонь: romanas. – Vilnius: Vaga, 1977.
Paukščiai virš kapinių: romanas. – Vilnius: Vaga, 1977.
Свечи на ветру: romanai. – Vilnius: Vaga, 1979.
Palaimink ir lapus, ir ugnį: romano „Paukščiai virš kapinių“ tęsinys. – Vilnius: Vaga, 1980.
Nuogi Olimpe: epigramos, parodijos. – Vilnius: Vaga, 1981.
Lopšinė seniui besmegeniui: „Paukščiai virš kapinių“ ir „Palaimink ir lapus ir ugnį“ tęsinys. – Vilnius: Vaga, 1982.
Слёзы и молитвы дураков: romanas. – Vilnius: Vaga, 1983.
И нет рабам рая: romanas. – Vilnius: Vaga, 1985.
Žvakės vėjyje: trilogija. – Vilnius: Vaga, 1986, 1989.
Козлёнок за два гроша: novelė. – Vilnius: Vaga, 1989.
Ir nėra vergams rojaus: romanas. – Vilnius: Vaga, 1990.
Nenusigręžki nuo mirties: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992.
Ožiukas už porą skatikų; Nusišypsok mums, Viešpatie: romanai. – Vilnius: Tyto alba, 1996.
Žydų parkas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1998.
Nukirstų medžių šlamėjimas. – Vilnius: Leidybinės sistemos, 2000.
Eilėraščiai. In: rusų meilės lyrika. T. 2. – Kaunas: Aušra, 2000.
Veidai sutemose: apysaka ir nepramanyti apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Našlių kelionės: apysakos ir nepramanyti apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Šėtono apžavai: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Šėtono apžavai: romanas (Brailio raštu). – Vilnius: Brailio spauda, 2009.
Debesis, vardu Lietuva: apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Miestelio romansas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2013, 2014.
Rinktiniai raštai: 5 tomai (sudarytoja O. Kanovičienė). – Vilnius: Tyto alba, 2014.
Избранные сочинения в пяти томах (составитель и редактор О. Макаровна Канович). – Вильнюс: Tyto alba, 2014.
Šėtono apžavai: romanas / iš rusų kalbos vertė Aldona Paulauskienė; [Marko Kanovičiaus iliustracijos]. – Vilnius : Tyto alba, 2020.
Dream about the vanished Jerusalem: essay / by Grigory Kanovich ; translated by Yisrael Elliot Cohen. – Vilnius : Inter Se, 2020.

D a l i s   k n y g ų ,   i š l e i s t ų   u ž s i e n y j e :
Kůzle za dva groše (přeložila Jana Mertinová). – Praha: Romeo, 2001.
Park niepotrzebnych Żydów. – Seyny: Pogranicze, 2005.
Продавец снов: повести и рассказы. – Москва: Знание, 2005.
Свечи на ветру: 25 лет со дня первого российского издания. – Москва: Дом надежды, 2007.
Очарованье сатаны: роман. – Москва: Текст: Книжники, 2009.
Ewiger Sabbat. – Berlin: AB – Die Andere Bibliothek, 2014.

A p i e:

Oginskaitė, Rūta. Gib a kuk=Žvilgtelėk : pokalbiai Olgos ir Grigorijaus Kanovičių namuose. – Vilnius : Tyto alba, 2017.

A p d o v a n o j i m a i :
1988 m. LTSR Literatūros premijos laureatas.
1995 m. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinas.
1997 m. knyga „Žydų parkas“ pripažinta geriausiu metų romanu rusų kalba Izraelyje.
2008 m. knyga „Šėtono apžavai“ įtraukta į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką, nominuota Metų knygos rinkimuose suaugusiųjų prozos kategorijoje.
2013 m. knyga „Miestelio romansas“ nominuota Metų knygos rinkimuose suaugusiųjų prozos kategorijoje.
2014 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija.
2014 m. Liudo Dovydėno literatūrinė premija už romaną „Miestelio romansas“.
2015 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didysis kryžius už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Grigorijus Kanovičius LRT radijo laidoje „Literatūros akiračiai“, garso įrašas / 2014 06 15
Grigorijus Kanovičius. Mes visi esam išeiviai iš miestelio (interviu) / bernardinai.lt, 2014 04 09
LRT televizijos laida „Rusų gatvė“ apie Grigorijų Kanovičių, vaizdo įrašas / 2014 01 29