/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kanišauskas Saulius

Saulius Kanišauskas – prozininkas.

Gimė 1945.06.01 (tikroji gimimo data 1944.10.19) Raudonėnų k., Jurbarko r.

1962 m. baigė Kuršėnų vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti astrofiziką. 1964 m. buvo paimtas tarnauti į sovietų armiją. Grįžęs iš armijos dešimt metų dirbo Pravieniškių (Kaišiadorių r.) vidurinėje pamaininėje mokykloje fizikos ir astronomijos mokytoju, tęsė studijas Kauno politechnikos institute, įgijo radijo inžinieriaus specialybę. Vienerius metus dirbo Kauno radijo gamyklos centrinėje laboratorijoje radijo aparatūros reguliuotoju. 1977–1992 m. dirbo Vilniaus planetariumo direktoriumi ir lektoriumi, 1992-2004 m. dirbo Lietuvos Žinijos“ draugijos valdybos pirmininku ir lektoriumi.

1993 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro filosofijos srityje disertaciją. Nuo 2000 m. dirba Mykolo Romerio universitete, dėsto filosofijos, etikos, moralės filosofijos, bendrosios ir praktinės etikos, mokslo filosofijos, mokslo kultūros ir etikos dalykus.  2004 m.  suteiktas docento pedagoginis vardas, 2015 m. – profesoriaus vardas.

1994–1998 m. – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) viceprezidentas, redagavo LSŠA periodinį leidinį „Savišvieta“. Nuo 2004 m. iki šiol – Lietuvos „Žinijos“ draugijos viceprezidentas.

Pirmasis apsakymas išspausdintas žurnale „Moksleivis“ 1962 m. (šiame žurnale paskelbto konkurso vienas iš laimėtojų). Kūryba spausdinta VU laikraštyje „Tarybinis studentas“, Kuršėnų ir Kaišiadorių rajonų laikraščiuose, almanache „Varpai“, „Šiaurės Atėnuose“.

2019 m. suteiktas Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo profesoriaus statutas. 2020 m. suteiktas Lietvos suaugusiųjų švietimo asociacijos garbės nario statusas.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2018 m.

I š l e i s t o s  k n y g o s

Grožinė literatūra

Žvaigždinio byla: fantastinė apysaka. – Vilnius: Victoria, 1992.

Die Tur: pjesė. – Berlin: Bernbauer Verlag, 1994.

Moteris ir meilė: aforizmai, mintys, patarlės / sudarytojas ir autorius. – Vilnius: Arėjas, 1995.

Atsibusk, Kalistratai: romanas. – Vilnius: Žuvėdra, 2017.

Mokslo ir filosofijos populiarinimo knygos

Kur jūs, ateiviai iš kosmoso? – Vilnius: Mokslas, 1988.

Parapsichologija. – Vilnius: Vilniaus planetariumas, 1991.

Likimo anatomija. Nestebuklingi stebuklai. – Kaunas: Gardenija, 1998; 3-ias pataisytas leidimas – 2004.

Jūsų laimės paslaptys. – Kaunas: Gardenija, 199; 3-ias papildytas ir pataisytas leidimas – 2005.

Likimo anatomija.Laiptai į dangų. – Kaunas: Gardenija, 2000.

NSO fenomenas: dvidešimt ir viena hipotezė. – Kaunas: Gardenija, 2000.

Likimo anatomija. Laimė mūsų rankose. – Kaunas: Gardenija, 2001.

 Monografijos, vadovėliai universitetų studentams

Filosofija ir psichologija: santykis ir pasaulėvaizdžio kontekstai: monografija. – Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003.

Problemų sprendimas grupėmis filosofijos seminaruose: mokymo medžiaga. – Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003.

Sinergetinio pasaulėvaizdžio kontūrai: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008.

Moralės filosofijos pagrindai: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2009.

Iracionalumas ir mokslinio pažinimo ribos: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011.

Filosofinės socialinio modeliavimo problemos: teorija, praktika, siekiai, vertybės: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013.

Aksiologijos įvadas: vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014.

Mokslo filosofijos pagrindai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018.

Mokslas, religija ir religinis jausmas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 2019.

A p i e  a u t o r i ų  i r  j o  k ū r y b ą:

Visuotinė lietuvių enciklopedija. Lietuva. – Vilnius:  Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012. – T. 3. – p. 212.

Kas yra kas Lietuvoje. 2004. – Kaunas : Neolitas, 2004.

Kuršėnų enciklopedija. – Vilnius : Žuvėdra, 2005.

Rumbinas, Stasys, Raimonda Rumbinaitė. Šimtas gyvenimų ir tūkstančiai darbų… : apie žmones, garsinusius ir garsinančius Kuršėnus : knyga skiriama Lietuvos karaliaus Mindaugo ir karalienės Mortos karūnavimo – Lietuvos valstybės – 750-mečio ir Kuršėnų Romos katalikų parapijos įkūrimo 480-mečio jubiliejams. – Šauliai : Saulės delta, 2003. – p. 158–161.

Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Jurbarkas. – Kaunas : Neolitas, 2009.

Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinė mokykla. 70 metų. – Kuršėnai, 2010. – p. 61–63.

Baranova, Jūratė. Kodėl su šunimi kalbėtis lengviau nei su kitu žmogumi?/ Naujoji Romuva. – 2018, Nr. 1 (602). – p. 91–92