Atgal

Kandratavičius Skaidrius

Mildos Kiaušaitės nuotrauka

Skaidrius Kandratavičius – poetas.

Gimė 1973 01 04 Alytuje.

1991 m. baigė Alytaus Dainavos vidurinę mokyklą. 1991 m. dirbo anglų kalbos ir dailės mokytoju. 1992–1996 m. mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1996–2000 m. dėstė tikybą Kauno J. Jablonskio gimnazijoje. 1998 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetą. 2000 m. gavo pastoracinės teologijos licenciato laipsnį. 2002 m. Kauno arkivyskumo S. Tamkevičiaus įšventintas į kunigus. Dirbo vikaru Kauno Prisikėlimo, Vilijampolės šv. Juozapo, nuo 2004 m. Kauno Gerojo Ganytojo, nuo 2005 m. Raseinių parapijose. Nuo 2005 m. Paberžės ir Surviliškio parapijų klebonas. Kūrybos publikuota spaudoje („Nemunas“, „Šiaurės Atėnai“, „Katalikų pasaulis“, „Dienovidis“, „XXI amžius“, „Dainava“), almanachuose („Poezijos pavasaris“, „Žiemos žodžiai“, „Žiema ir mirtis“, dzūkų kūrybos almanache „Tėkmė“), kitur.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2007 m.

Lemiančiajam laiminant – dzūkui Dailidei ir aukštaitei Kalbamylei lytėjant – jau trisdešimt trim laiptais lėtinu laiką – suviliotas Jėzaus Kristaus 5-ti metai ieškau Dievo valios šv. kunigystėje – iki tol – leista prisiliesti prie gyvenimo ir Vytauto Didžiojo universitetų – prie moters ir vienuolystės – skaityta ir rašyta – kalbėta ir tylėta – verkta ir džiūgauta – mylėta – ragauta bedarbio ir mokytojo – studento ir mokslininko duonos – šiandien – teologijos licenciatas – „Spindulio“ draugijos narys – „Marijos radijo” etatinis bendradarbis – kunigaujantis pamokslininkas ir rašinėtojas – pradėtas Alytuje tarnaująs Paberžėje atviras ateičiai – lietuvių kilmės pasaulio pilietis – katalikų krikšto tikintysis Dievą – bendradarbiauju almanachuose kultūrraščiuose interneto svetainėse – nekantriai gimdžiau – Jums dovanojau – dvynius – rinktinės „Metareligija” abi laidas – pribuvėja „Nemuno” redakcija. – Skaidrius Kandratavičius, 2006 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Metareligija: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 2004, 2006.
((De)generuotos NRG) sangriuva: eilėraščiai ir kompaktinė plokstelė (kartu su R. Jaru). – Kaunas: Kitos knygos, 2007.

A p d o v a n o j i m a i :

1991 m. XXI jaunųjų filologų konkurso laureatas už poezijos vertimus.
2007 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Jaunimo literatūros premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Kunigas: Padaryk, ką gali, o ko negali pakeisti – susitaikyk / Kauno.diena.lt, 2016 12 24
Stabtelėjimai. Kunigas Skaidrius Kandratavičius apie kūrybą ir Dievo pamokas, vaizdo įrašas / Bernardinai.lt, 2016 08 25
M. Djačenko. Miesto pokalbiai: kunigas, poetas Skaidrius Kandratavičius (interviu) / Kaunozinios.lt, 2012 10 24

T e k s t a i :

Skaidriaus Kandratavičiaus kūryba svetainėje tekstai.lt
Skaidriaus Kandratavičiaus poezija, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2018 01 30