/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kaminskas Algimantas

Algimantas Kaminskas – poetas, prozininkas.

Gimė 1944 04 28 Kybartuose, Vilkaviškio rajone. Mirė 2024 02 17.

1973 m. baigė Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, 1978 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1973–1975 m. Kėdainių rajono laikraščio „Tarybinis kelias“ korektorius, korespondentas, 1975–1977 m. – Kėdainių biochemijos gamyklos direktoriaus padėjėjas, 1977–1978 m. – Jurbarko tarpkolūkinės statybos organizacijos pirmininko pavaduotojas, 1978–1980 m. – LKP Kėdainių rajono komiteto instruktorius, 1980–1984 m. – Kėdainių rajono laikraščio „Tarybinis kelias“ redaktoriaus pavaduotojas. 1984–2008 m. – Panevėžio rajono laikraščio „Tėvynė“ vyriausiasis redaktorius. 1990 m. įsteigė leidyklą „Tėvynė“.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1982 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Laiko atodangos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Kėdainių kronikos: istorinė publicistinė poema. – Vilnius: Vaga, 1981, 1986.
Венок: стихотворения / перевод с литовского Равиля Бухараева. – Москва: Молодая гвардия, 1985.
Memuarai apie šiandieną. – Vilnius: Periodika, 1989.
Atsigręžusios atogrąžos; Diplomas: romanas. – Vilnius: Periodika, 1990.
Panevėžio metas: istorinė publicistinė kronikų poema. – Panevėžys: Nevėžio spaustuvė, 2003.
Anapus niekumos: eilėraščiai. – Panevėžys: Nevėžio spaustuvė, 2004.
Nebylios spalvos: apysaka. – Vilnius: Homo liber, 2007.
Kiaulystė: humoristiniai aforizmai. – Vilnius: Homo liber, 2008.
Meilės tas žodis: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2008.
Sopulio akivare: romanas. – Vilnius: Homo liber, 2009.
Eina likimas žemas: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2009.
Anapus niekumos: eilėraščiai (II knyga). – Vilnius: Homo liber, 2010.
Ūkanos atnašavimas: dviejų dalių romanas (I dalis „Įskilę naščiai“, II dalis „Pamesti klauptai“). – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012.
Anapus niekumos: eilėraščiai (III knyga). – Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2013.
Džiokeriai: romanas. – Klaipėda: Eglė, 2013.
Žemės žiūrėjimas: istorinė dokumentinė poema. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
Kančia: romanas. – Klaipėda: Eglė, 2014.
Užneški man žodžius į dangų: meilės eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2014.
Kėdainių kronikos: poema. – Kaunas: Naujasis lankas, 2015.
Ėjimas šviesos: romanas. – Vilnius, Homo liber, 2017.
Martynas: romanas. – Vilnius, Homo liber, 2017.
Gruodas: romanas. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2017.
Durys virš magistralės: romanas. – Vilnius, Homo liber, 2018.
Dienojimas: romanas. – Vilnius, Homo liber, 2018.
Būgnas: romanas. – Vilnius : Homo liber, 2020.
Vilties valdos: romanas. – Vilnius : Homo liber, 2020.
Per lygumą didžiai važiuoju: eilėraščiai (II knygos). – Vilnius: Homo liber, 2022.

A p d o v a n o j i m a i:

1986 m. Nikolajaus Ostrovskio literatūrinė premija.
1990 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos premija.