/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kalvaitis Vladas

Vladas Kalvaitis

Vladas Kalvaitis – poetas, prozininkas.

Gimė 1929 06 27 Radviliškyje.
Mirė 2018 09 08 Tytuvėnuose. Palaidotas Tytuvėnų kapinėse.

1942–1948 m. mokėsi Radviliškio gimnazijoje. 1948 m. už dalyvavimą pogrindinėje veikloje buvo suimtas. Penkerius metus kalėjo griežto režimo stovyklose Komijos respublikoje. Dirbo šachtose, kirto sušalusią uolieną Intos elektrinės pamatams. Atlikusį bausmę, jį 1953 m. ištrėmė į Irkutsko sritį, kur jau gyveno ir pušų sakus rinko mama ir dešimtmetė sesuo. Tuo metu tėvas, areštuotas 1944 m., kalėjo Kazachstane, Spasko lageryje. Jam grįžus iš įkalinimo vietos, visa šeima persikėlė gyventi į rajono centrą – Tulūną. Joje Vladas baigė vidurinę vakarinę mokyklą, o 1964 m. – studijas Irkutsko universiteto Istorijos filologijos fakultete, įgijo filologo, rusų kalbos mokytojo specialybę. 1966 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo Veliučionių specialiojoje proftechninėje mokykloje, Tytuvėnų žemės ūkio technikume, Kelmės rajono neakivaizdinėje vidurinėje mokykloje, Tytuvėnų vidurinėje mokykloje. Vlado Kalvaičio pavardė Lietuvos spaudoje pirmą kartą buvo paminėta 1966 m., kai „Šluota“ išspausdino keletą jo epigramų. Kūrinius (daugiausia humoristinius eilėraščius, epigramas, aforizmus) spausdino „Šluotoje“, „Pergalėje“, „Metuose“, „Jaunimo gretose“, „Ūkininko patarėjuje“, Šiaulių miesto ir apskrities spaudoje, kolektyviniuose rinkiniuose „Velnio tuzinas“ (1977), „Lietuvių epigrama ir parodija“ (1983), „Takai prie šaltinio“ (1999).

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2008 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Kolega įsiūlė…: satyrinės miniatiūros, epigramos. – Vilnius: Asveja, 1997.
(Ne)nusipelnęs: eilėraščiai, humoristiniai eilėraščiai, satyrinės miniatiūros, epigramos. – Vilnius: Atkula, 1999.
Prieblandos varnas: eilėraščiai. – Vilnius: Atkula, 2002.
Skuduriniai žmogeliukai: eilėraščiai, epigramos, miniatiūros. – Radviliškis: Litera, 2004.
Volungė: apsakymai. – Kaunas: Nemunas, 2007.
Svečias iš Magadano: apsakymai. – Kaunas: Nemunas, 2008.
Sustiprinto režimo barakas: novelių romanas. – Kaunas: Kauko laiptai, 2011, 2012, 2014 (papildytas ir pataisytas leidimas).
Stiklinė aguonų: apsakymai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2013.
Balandis ir bandonija: novelės. – Kaunas: Kauko laiptai, 2015.
Striukos PASAKĖČIOS bet kam (senoliam ir vaikam): eiliuotos pasakėčios vaikams ir senoliams. – Vilnius: UAB „Litera“, 2016.
Vakarai, kurių nebuvo: apsakymų rinktinė. – Kaunas: Kauko laiptai, 2017.
Niekur niekur nebuvau išėjęs…: rašytojo Vlado Kalvaičio šviesos kelias / sudarytojos Janina Skeberdienė, Zenta Mačiulaitienė. – Šiauliai : Saulės delta, 2023.

A p d o v a n o j i m a i :

1998 m. Reginos Biržinytės premija už satyrinių miniatiūrų ir epigramų knygą „Kolega įsiūlė“.
1999 m. G. Stulpinienės vadybos kolegijos premija.
2008 m. Reginos Biržinytės premija už apsakymų knygą „Volungė“.
2009 m. Petro Cvirkos premija už novelių rinkinį „Svečias iš Magadano“.
2010 m. Vieno lito premija.
2012 m. Žemaitės literatūrinė premija už novelių romaną „Sustiprinto režimo barakas“.
2012 m. Liudo Dovydėno premija už novelių romaną „Sustiprinto režimo barakas“.
2013 m. „Varpų“ literatūrinė premija už novelių romaną „Sustiprinto režimo barakas“.
2015 m. Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo premija už kūrybinius nuopelnus lietuvių literatūrai.
2016 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.
2016 m. Jono Marcinkevičiaus premija už romaną „Sustiprinto režimo barakas“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2011).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

J. Skeberdienė. V.Kalvaitis apie tremtį Sibire ir rašytojo duoną / Delfi.lt, 2010 04 16
Pasakoja rašytojas Vladas Kalvaitis, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2012 02 06
Vilniaus knygų mugė 2012. Vlado Kalvaičio knygos „Sustiprinto režimo barakas“ pristatymas, vaizdo įrašas / Lrt.lt
Vladas Kalvaitis: „Be mano patirties, nebūtų ir mano kūrybos“ / Menobangos.lt, 2014 12 01
Ridas Jasiulionis. Vladas Kalvaitis – laisvas žmogus, pasiryžęs aprašyti nelaisvę / 15min.lt, 2015 07 27
Birutė Junuškaitė. Ilgai slėptam rašytojo talentui prasiveržus / Tekstai.lt („Metai“, 2016 Nr. 4)
Rašytojas Vladas Kalvaitis: „Tėvynė – viskas, ką aš turiu“ / Aukstaitijosgidas.lt, 2016 12 03
Birutė Jonuškaitė. Šluotelė pernykščių žolių. Vladas Kalvaitis (1929–2018) / Zurnalasmetai.lt, 2018 Nr. 10
Rašytojui Vladui Kalvaičiui – 90 / Kaunorasytojai.lt, 2019 06 27

T e k s t a i :

Vladas Kalvaitis. Novelė „Trys laipteliai“ iš knygos „Balandis ir bandonija“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 05 04
Vladas Kalvaitis „Sustiprinto režimo barakas“ (akt. Saulius Bagaliūnas), vaizdo įrašas / Youtube.com, 2018 09 14