/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kalėda Algis

Džojos Barysaitės nuotrauka

Džojos Barysaitės nuotrauka

Algis Kalėda – literatūrologas, kritikas.
Gimė 1952 10 02 Mašnyčiose, Varėnos rajone. Mirė 2017 05 11 Vilniuje.
1970–1972 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, 1972–1977 m. Jogailos universitete Krokuvoje – lenkų kalbą ir literatūrą. Nuo 1977 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, ėjo įvairias pareigas, kurį laiką institutui vadovavo, šiuo metu – Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas. 1982–1984 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), 1991–1993 m. – Varšuvos universitete. Nuo 1984 m. dėsto Vilniaus universitete. 1993–2007 m. buvo Vilniaus universiteto Lenkų filologijos katedros vedėjas, nuo 1999 m. profesorius. Knygų serijos „Lietuvių literatūros lobynas“ visuomeninės redaktorių tarybos narys. Parašė literatūros teorijos, lietuvių ir lenkų literatūros istorijos, komparatyvizmo veikalų. Išvertė lenkų prozos ir poezijos, sudarė lenkų prozos ir poezijos rinktinių. Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių autorius.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1987 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Komizmas lietuvių tarybinėje prozoje: literatūros mokslas ir kritika. – Vilnius: Vaga, 1984.
Adomas Mickevičius: literatūros mokslas ir kritika. – Kaunas: Šviesa, 1985.
Metų atgarsiai: literatūros mokslas ir kritika = Echoes of the Years: contemporary Soviet Lithuanian literature. – Vilnius: Mokslas, 1988.
Romano struktūros matmenys: literatūrinės komunikacijos lygmuo. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996.
Pokario lietuvių literatūra = Powojenna literatura litewska: drogą strat i nadziei. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998.
Lietuvių literatūros istorija, 1918–2000 m. = Dzieja literatury litewskiej: literatūrologija. – Warszawa: Ex Libris, 2002.
Praktyczne rozmówki litewskie dla Polaków (kartu su B. Kalėda). – Warszawa: Ex Libris, 2002.
Nuo M iki M. Lenkų ir lietuvių literatūros eskizai = Od M do M. Szkice o literaturze polskiej i litewskiej. – Warszawa: Ex Libris, 2005.
Mitų ir poezijos žemė: Lietuva lenkų literatūroje: monografija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.
Ieškant poetinės Vilniaus tapatybės (lietuvių, lenkų, anglų kalbomis). ‒ Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016.
Kornelijaus Platelio kūrybos kontekstai: arba tarp Dioniso ir Apolono: monografija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016.

S u d a r ė :
W. Szymborska. Poezijos rinktinė. – Vilnius: Baltos lankos, 1998.
Lenkų novelės. – Vilnius: Vaga, 1989.
Lietuvių-lenkų kalbų žodynas: apie 50 000 žodžių (kartu su B. Kalėda, M. Niedźwiecka). – Vilnius: Mokslas, 1991; Warszawa: Ex Libris, 2008.
Litwo, nasza matko miła…: antologia literatury o Litwie (kartu su R. Koženiauskiene, M. Niedźwiecka). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, 1996.
Cz. Miłosz. Rinktiniai eilėraščiai. – Vilnius: Baltos lankos, 1997, 2011.
A. Mickevičius. Laiškai, esė, proza. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
Sovietmečio lietuvių literatūra: reiškiniai ir sąvokos / sudarytojai A. Kalėda, R. Kmita, D. Satkauskytė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019.

V e r t i m a i   i š   l e n k ų   k a l b o s :
Cz. Miłosz. Isos slėnis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1991; Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2001, 2011.
Cz. Miłosz. Tėvynės ieškojimas. – Vilnius: Baltos lankos, 1995, 2011.
Cz. Miłosz. Nobelio paskaita Švedijos mokslų akademijoje = Nobel lecture at the Swedish Academy = Odczyt w Akademii Szwedzkiej: Stokholmas, 1980 m. gruodžio 10 d. (kartu su B. Kalėda). – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2001.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Algio Kalėdos mokslinė veikla