/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Juškaitis Jonas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Jonas Juškaitis – poetas, vertėjas.
Gimė 1933 05 30 Kuturiuose, Jurbarko rajone. Mirė 2019 06 30.
1958 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Dirbo mokytoju, 1958–1962 m. „Literatūros ir meno“ redakcijoje. Tarp jo verstų užsienio poetų yra A. Achmatova, F. G. Lorka, J. V. Getė, N. Gumiliovas, H. Heinė, F. Helderlinas, S. Jeseninas, O. Mandelštamas, K. K. Norvidas, R. M. Rilkė, G. Traklis, senovės japonų poetų. Jo eilėraščių versta į anglų, baltarusių, ispanų, italų, latvių, lenkų, rusų, ukrainų, vengrų, vokiečių kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1971 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Ir aušros, ir žaros: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Mėlyna žibutė apšvietė likimą: lyrika. – Vilnius: Vaga, 1972.
Tolimos dainos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Dešimt žodžių jazmino žiedui: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Su volungės balsu: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Anapus gaiso: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1987.
Pučia vėjas į širdį: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990.
Pilnas vakaras nutilusios dainos: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.
Tolimos dainos: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1997; Homo liber, 2006.
Varpai sudūlės nuo skambėjimo: lyrika. – Vilnius: Vaga, 1998.
Lyra ant gluosnio: straipsniai, pokalbiai ir kita. – Vilnius: Aidai, 1998.
Tolimos dainos: eilėraščiai (Brailio raštu). – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2001.
Eglė vasaros naktį: lyrika. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Labos nakties, naktie: eilėraščiai mažiems ir dideliems vaikams ir kitiems geros valios žmonėms apie ir aš mažas buvau. – Vilnius: Homo liber, 2005.
Žemei labiausiai patinka žmogaus šešėlis: lyrika. – Vilnius: Žara, 2009.
Jonas Juškaitis: eilėraščiai. – Kaunas Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2012.
Trauktis atsišaudant: apie knygas, laikus ir žmones. ‒ Vilnius: Homo liber, 2016.
O laike, o niūniavime manęs: lyrika. – Vilnius : Homo liber, 2017.

V e r t i m a i :
P. Belikovas, V. Kniazeva. Rerichas (iš rusų k.). – Vilnius: Vaga, 1975.
D. B. Abramovna. Nuo papėdės lig viršūnės: pasakojimai (iš rusų k.). – Vilnius: Vaga, 1980.
Ne laikas eina: iš pasaulio poezijos. – Vilnius: Aidai, 2004.

S u d a r ė:
J. D. Žilaitytė. Paukščiai viršum vaivorykštės: apsakymai ir novelės. – Vilnius: Žara, 2010.

A p i e:
Balsevičiūtė, Virginija. Toks gražus, toks liūdnas… : monografija apie Jono Juškaičio kūrybą. – Vilnius : Homo liber, 2018.

A p d o v a n o j i m a i :
1989 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija.
1999 m. „Poezijos pavasario“ laureatas.
2004 m. Jono Aisčio literatūrinė premija už eilėraščių knygą „Eglė vasaros naktį“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Jonas Juškaitis atsako į Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos moksleivių klausimyną / bernardinai.lt, 2013 10 21
R. Kmita. Jono Juškaičio lyrikos vieta poezijos modernėjime sovietmečiu / Colloquia, 2009, Nr. 22

T e k s t a i :
Jono Juškaičio eilėraščiai / Metai, 2012 11