/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Jurgutienė Aušra

Regimanto Tamošaičio nuotrauka

Aušra Birmantaitė Jurgutienė (g. 1956 m. gegužės 27 d. Vilniuje) –  literatūros tyrinėtoja, literatūrologė.

Gimė 1956 m. Vilniuje lietuvių kalbos mokytojos chemijos mokslų daktaro šeimoje. Pradėjo mokytis Marijampolės Jono Jablonskio mokykloje, nuo1966 mokėsi Vilniaus 21-oje ir 15-oje vidurinėse mokyklose. 1974–1979 m. Vilniaus Universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1980-1984 dirbo VU Lietuvių literatūros katedros asistente, pas Donatą Sauką rašė disertaciją Lietuvių neoromantikų estetinės pažiūros. 1984-1994 m. dirbo leidyklos „Vaga” redaktore, 1992-1994 LRT Katalikų Radijo Mažojoje studijoje. Nuo 1994 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute Šiuolaikinės literatūros skyriuje. 1998 m. baigė rašyti ir apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją, išleido knygą Neoromantizmas iš pasiilgimo: Lietuvių neoromantikų estetinės pažiūros. 1998 m. humanitarinių mokslų daktarė. Nuo 1999 m. Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytoja, nuo 2004 m. docentė. Dėstė literatūros istorijos ir teorijos kursus Vytauto Didžiojo universitete ir Klaipėdos universitete, eidama docentės ir profesorės pareigas. 2004 m. kartu su kolegomis įsteigė LLLA (Lietuvos lyginamosios literatūros asociaciją) ir penkiolika metų dirbo jos kolegijoje. Stažavosi Oxfordo ir Seattle universitetuose. Labiausia domisi literatūros hermeneutika, komparatyvistika ir dekonstrukcija. Kartu uu kolegomis sudarė ir išleido mokomųjų knygų seriją XX amžiaus literatūros teorijos (2006-2011), kurios vadovėlis buvo įvertintas Švietimo ir mokslo ministerijos premija. Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių autorė.

2004-2019 Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos kolegijos narė.

Nuo 2006 Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo (Réseau Européen des Etudes Littéraires Comparées, REELC-ENCLS) narė

2002-2008 Lietuvos mokslo fondo ekspertė.

2007-2008 Mokslininkų sąjungos „Protų susigrąžinimo“ programos ekspertė.

2008 atlikta habilitacijos procedūra “Literatūros istoriografijjos pokyčiai: tarp pasitikėjimo ir įtarumo hermeneutikos“.

2008-2011 Lietuvos Mokslo Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė.

2008-2010 LLTI tarybos narė.

2006, 2008, 2014 SKVC Lituanistinių studijų programų Lietuvos universitetuose ekspertė.

2011 Mokykloms atnaujintos lituanistinės mokymo programos X-XI klasėms konsultantė.

B i b l i o g r a f i j a

MONOGRAFIJOS IR STUDIJOS

Naujasis romantizmas – iš pasiilgimo: Lietuvių neoromantizmo pradininkų estetinė mintis, 1998 m.

Literatūros suvokimo menas: Hermeneutikos tradicija, Vilnius: LLTI leidykla,  2013 m.

VADOVĖLIAI AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS

Dekonstrukcija, literatūros teorijų kurso mokymo priemonė vidurinėms ir aukštosioms mokykloms, 2003 m.

XX amžiaus literatūros teorijos, vadovėlis vidurinėms ir aukštosioms mokykloms, sudarytoja ir viena autorių, 2005 m.

XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika. Vilnius: LLTI leidykla, 2010 m.

XX amžiaus literatūros teorijos: chrestomatija. Vilnius: LLTI leidykla, 1 ir 2 dalys, 2011 m.

Dekonstrukcinių skaitymų užrašai: monografija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2023.

KITOS KNYGOS

A.J. Herbačiauskas ir F. Nietzsche, Kaunas: VDU, 1999 m.

Lietuvos kultūra: Romantizmo variantai, sudarytoja, 2001 m., A. Mickevičiaus 200-osioms gimimo metinėms skirta konferencija

Juozas Keliuotis ir literatūros dinamikos problemos, sudarytoja, 2003 m.

Istorijos rašymo horizontai, sudarytoja, su S. Narbutu, 2005 m.

The Literary Field under Communist Rule, edited by Aušra Jurgutienė, Dalia Satkauskytė,Boston: Academic Studies Press, 2018 m.