Atgal

Jurgelevičienė Marija

Marija Jurgelevičienė (slapyvardis – Mari Poisson) – prozininkė, poetė, eseistė.
Gimė 1948 09 22 Dirgėluose, Šilalės rajone.
1966 m. baigė Kaltinėnų vidurinę mokyklą. 1972 m. baigė lituanistikos studijas Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos muzikos fakultete. Nuo 1973 m. dirbo mokytoja Šiaulių 9-oje vidurinėje mokykloje, po to Suaugusiųjų aklųjų vidurinės mokyklos Šiaulių skyriuje, 3-oje vakarinėje vidurinėje mokykloje, Šilėnų aštuonmetėje mokykloje, vėl Suaugusiųjų aklųjų vidurinėje mokykloje. 1980 m. dirbo Šiaulių Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyriausiąja bibliotekininke. 1989–1991 m. Suaugusiųjų aklųjų vidurinės mokyklos mokytoja. 1991–1992 m. dviračių ir variklių gamyklos „Vairas“ savaitraščio redaktorė. 1991–1999 m. Šiaulių pedagoginio instituto, nuo 1996 m. Šiaulių universiteto Lietuvių literatūros katedros asistentė. Šiuo metu laisva menininkė. 1999 m. įkūrė humanitarinę kūrybinio rašymo studiją „Plėviasparniai“. 2001 m. surengta pirmoji fotografijų paroda „Skiriu draugams“ Maironio muziejuje Kaune. 2002 m. Šiaulių P. Višinskio bibliotekoje eksponuota antroji paroda „Šoku ir rašau“. Nuo 2006 m. gyvena ir kuria Londone.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1999 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Dvišalis eismas: poezija, PK. – Vilnius: Vaga, 1987.
Plėviasparnis: poezija. – Šiauliai: Saulės delta, 1998.
Mari Poisson. Tikra mergaitė: 100 marginalinių novelių. – Vilnius: Ciklonas, 2004.
Mari Poisson, Sara Poisson. Šabaš: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Mari Poisson. A true girl: 100 marginal novelettes (translated from Lithuanian by G. Nemuniene). – Milton Keynes: AuthorHouse, 2015.

A p d o v a n o j i m a i :
1988 m. Zigmo Gėlės premija už pirmąją knygą.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
G. Matulaitytė-Stundžienė. Saros ir Mari Poisson romanas „Šabaš“: apie dvigubą autorystę, metažanrus ir kvazinaratyvus / Literatūra ir menas, 2013 06 21
A. Digaitytė. Žemaitiškas Mari Poisson pasaulis Londone / Žemaitijos paveldas

Tekstai:
Marijos Jurgelevičienės kūryba svetainėje tekstai.lt