/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Judelevičius Dovydas

Dovydas Judelevičius. Vlado Braziūno nuotrauka

Dovydas Judelevičius – kritikas, literatūrologas.
Gimė 1925 10 05 Kaune.
Mirė 2020 09 23, palaidotas Sudervės žydų kapinėse.

1951 m. baigė anglų kalbą ir literatūrą Maskvos universitete. 1957 m. filologijos mokslų kandidatas. 1951–1994 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), nuo 1962 m. docentas. 1965–1967 m. tęstinio leidinio „Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Literatūra“ atsakingasis redaktorius. Parašęs straipsnių apie teatrą, užsienio dramaturgijos ir poezijos vertimus, sudaręs S. Nėries poezijos vertimų į rusų kalbą rinkinius, parengęs paaiškinimus T. S. Elioto, Dž. Džoiso, O. Vaildo, V. Šekspyro kūrinių leidimams lietuvių kalba, išvertęs S. Beketo, A. Milerio, B. Šo, J. Sobolio pjesių, Bairono poezijos. Straipsnių rinkinių, vadovėlių bendraautoris.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1958 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Petras Cvirka – satyrikas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958.
Tarybinė lietuvių poezija: apybraiža. – Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963.
Gyvasis Šekspyras: apie Lietuvos teatruose pastatytas V. Šekspyro tragedijas. – Vilnius: Vaga, 1964.

S u d a r ė :
XX amžiaus dramaturgija: Vakarų Europos dramaturgų pjesės. – Vilnius: Vaga, 1970.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
Dž. Londonas. Žūklės sargybinio pasakojimai: apsakymai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947.
O‘Henry. Kopūstai ir karaliai: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948.
B. Šo. Šventoji Joana: pjesės (kartu su E. Kuosaite). – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
W. Levy. Kas pavogė vištytį?: rinktiniai 1963–1993 metų eilėraščiai (vertimas kartu su kitais). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Dovydas Judelevičius apie W. Shakespeare‘ą – teatro ir literatūros sankryžoje / Literatūra ir menas, 2007 04 27