/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Jonuškaitė-Augustinienė Birutė

Birutė Jonuškaitė-Augustinienė

Birutė Jonuškaitė-Augustinienė – poetė, prozininkė, vertėja.
Gimė 1959 10 05 Lenkijoje, Seinų apskrityje.
1978 m. įstojo į Vilniaus universitetą, ten baigė žurnalistikos studijas. Dirbo Lenkijoje Suvalkų vaivadijos savaitraštyje „Krajobrazy“ bei lietuvių tautinės mažumos leidinyje „Aušra“, ėjo atstovės spaudai padėjėjos pareigas Suvalkų savivaldybėje. Nuo 1985 m. gyvena Lietuvoje. Septynerius metus buvo žurnalo „Šeima“ vyriausioji redaktorė, 2002–2003 m. rengė žurnalą „Šeima ir pasaulis“, buvo jo vyriausioji redaktorė. 2003 m. dirbo Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos sekretore, nuo 2003 m. pab. iki 2018 m. dirbo sąjungos pirmininko pavaduotoja, o nuo 2018 m. iki šiol eina pirmininkės pareigas. Pirmieji rašytojos apsakymai pasirodė 1986 m. „Pergalės“ žurnale (dabar „Metai“). Prozos, poezijos, publicistikos bei eseistikos publikuoja įvairiuose kultūros leidiniuose. Apsakymų yra išversta į anglų, prancūzų, baltarusių, vokiečių, rusų, ukrainų, lenkų, gruzinų, kroatų, slovėnų, slovakų, čekų ir ispanų kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1994 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Pateisinti save: apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1989.
Ievos neišvarė iš rojaus: romanas. – Vilnius: Periodika, 1991.
Rugių laukas: apsakymai. – Punskas: Aušra, 1996.
Didžioji sala: romanas, pirma knyga. – Vilnius: Vaga, 1997.
Didžioji sala: romanas, antra knyga. – Vilnius: Vaga, 1999.
Žalčių tiltas: apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Vaikas pražilusiom akim: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.
Eksperimentas: esė ir interviu. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005.
Kregždėlaiškis: apsakymai. – Vilnius: Versus aureus, 2007.
Ūsuota Levuko istorija: apysaka vaikams. – Vilnius: Homo liber, 2007.
Baltų užtrauktukų tango: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Užsagstyk mane: novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Mūsų poetas: dvikalbė knyga apie Cz. Miłoszą (kartu su B. Gruszka-Zych). – Vilnius: Naujoji Romuva, 2012.
Maranta: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Maestro: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
Laikas ir likimai: pokalbių knyga. – Vilnius: Homo liber, 2019.

K n y g o s   u ž s i e n i o   k a l b o m i s :
Jahreszeiten: apsakymų ciklas (į vokiečių k. vertė I. Brewing). – Berlin: Bodoni, 1998.
Вусатая гiсторыя Левака: аповесць (з літоўскай мовы пераклаў А. Аблажэй). – Vilnius: Homo liber, 2007.
Tylus žydėjimas: apsakymų rinkinys (gruzinų k.). – Tbilisi: Kavkazkij dom, 2013.
Spalva ir forma: novelė (vertė J. Will). – Kn. The Dedalus Book of Lithuanian Literature. – Sawtry: Dedalus, 2014.
Gaisras: novelė (vertė J. Will). – Kn. Best European Fiction 2015. – Dalkey Archive Press, 2014.
Saldūs įplyšimai: novelė (vertė J. Will). – Almanachas Lituanus, volume 61:4, 2015.
Ragana ir … : novelė (vertė J. Will). – No Men, No cry, Tarptautinių kultūros programų centras, 2011
Nakties šviesuliai: poezijos rinktinė čekų ir lenkų kalba, – Broumov, 2018.
Ūsuota Levuko istorija: apysaka vaikams gruzinų kalba. – Tbilisi: Kavkazkij dom, 2019.
Maranta: romanas lenkų kalba. – Seinai: leidykla Pogranicze, 2020.
Maranta: romanas estų kalba. – Talinas: leidykla Eesti Raamat, 2021.

V e r t i m a i   i š   l e n k ų   k a l b o s :
S. Kowalewskis. Akacijų medus. – 1994.
Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas: pokalbiai su Aleksandru Fiutu. – Vilnius: Alma littera, 1997.
Kun. Tadeusz Dajczer. Kai meldiesi. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2001.
Kraków–Wilno = Krokuva–Vilnius: lietuvių ir lenkų poezijos antologija (kartu su V. Dekšniu). – Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów, 2005.
B. Gruszka-Zych. Miegu su tavim po oda: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 2006.
A book of the Grand Duchy of Lithuania = Кніга Вялікага княства Літоўскага = Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knyga = Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego: towards the traditions of European Community: a joint publication of scientists and writers from Belarus, Lithuania and Poland. – Sejny: Fundacja Pogranicze, 2008.
Pajauta, Lizdeikos dukra (fragmentai).
J. Dehnel. Lialė: romanas. – Vilnius: Kronta, 2010.
M. Rusinek. Mažasis Šopenas: eiliuotas pasakojimas. – Vilnius: Homo liber, 2010.
Laiko pameistrys = Чаляднiк часу = Czeladnik czasu: knyga Česlovo Milošo 100-osioms gimimo metinėms (ir sudarymas). – Vilnius: Homo liber, Lietuvos rašytojų sąjungos fondas, 2010.
J. Illg. Gražūs laikai: Czesławas Miłoszas ir Wisława Szymborska. – Vilnius: Homo liber, 2011.
B. Sławiński. Tiramisu karalienė: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 2011.
B. Gruszka-Zych. Mano poetas: knyga apie Cz. Miłoszą. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2012.
M. Tulli. Itališkos špilkos: romanas – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
J. Rudnicki. Čekų šuns mirtis: novelės. – Žurnalas „Metai“ Nr. 5-6, 2015.
Atminties kultūrų dialogai Ukrainos, Lietuvos, Baltarusijos (ULB) erdvėje (straipsnių vertimas). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015.
A. Skowrońska. Lenkijos abėcėlė. – Varšuva: Muchomor sp z o.o., 2016.
F. Bernatowicz. Pajauta, Lizdeikos dukra arba lietuviai XIV amžiuje. – (Lietuvių literatūros antologija, I tomas). – Vilnius: Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, 2016.
Kun. M. Marszałek. Mano širdies kunigas. – Vilnius: 2016.
M. Guśniowska. Po grybu (Pod-Grzybek): pjesė. – 2016.
M. Guśniowska. Ony: pjesė. – 2016.
H. Krall. Širdžių karalius vėl suka arklius: romanas –  Vilnius: Homo liber, 2017
J. Korczak. Vaiko teisė į pagarbą. – Vilnius: Vaiko teisių apaugos kontrolieriaus įstaiga, 2016.
M. Duszka. Debesų laisvė = Wolność chmur: [eilėraščiai] – Vilnius: Homo liber; Sieradz: Prof-Art, 2016.
A. Krepštul. Gyvenimas ir kūryba. – Vilnius, 2016.
G. Kasdepke. Aš nenoriu būti princesė. – Vilnius:”700 eilučių“, 2017.
H. Krall. Širdžių karalius ir vėl suka arklius. Romanas. – Vilnius: Homo liber, 2017.
R. Piątkowska. Kuri iš Jūsų Malala? – Vilnius: 700 eilučių, 2018.
Janusz Korczak. Kaip mylėti vaiką. Vaikas šeimoje. – Vilnius: Vaiko teisių apsaugos įstaiga, 2018.
Olga Tokarczuk. Pamesta siela. – Vilnius: Odilė, 2020.
Anna Czervinska-Rydel. Muzika Smaližiams. – Vilnius: 700 eilučių, 2020.
Madlena Szeliga. Siaubas. – Vilnius: 700 eilučių, 2020.
Anna Golawska. Artimi daiktai. Poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021.
Barbara Gawryluk. Tutu. Kiaulytės, svajojusios apie rojaus salą, istorija. – Vilnius: 700 eilučių, 2021.
Magdalena Majewska, Aleksandra Michalak, Maria Slebiona. Garsios lenkų moterys. – Vilnius: Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministerija, 2021.

S u d a r ė :
Žodžiai ir spalvos: baltarusių, lenkų, lietuvių poetų ir dailininkų plenero darbų almanachas. – Vilnius: Homo liber, 2008.
Karalių delnuose: lietuvių, baltarusių, lenkų ir ukrainų poetų plenero darbų almanachas. – Vilnius: Homo liber, 2008.
Diemedžio vakarai: baltarusių, lietuvių ir gruzinų poetų ir dailininkų plenero darbų almanachas. – Vilnius: Homo liber, 2010.
Diemedžio vakarai II: trikalbis baltarusių, lietuvių ir gruzinų poetų ir dailininkų plenero darbų almanachas. – Vilnius: Homo liber, 2010.
Diemedžio vakarai III: dvikalbis gruzinių ir lietuvių prozininkių plenero darbų almanachas. – 2010.

A p d o v a n o j i m a i :
1989 m. Antano Jonyno premija už geriausią jaunųjų prozos knygą „Pateisinti save“.
1996 m. Žemaitės premija už apsakymų rinkinį „Rugių laukas“.
2002 m. Petro Cvirkos premija už geriausią novelių knygą „Žalčių tiltas“.
2004 m. Lietuvos respublikos kultūros ministerijo
s premija už publicistiką kultūros tema.
2006 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija už knygą „Eksperimentas“.
2006 m. trumposios prozos festivalio „Imbiero vakarai“ premija už geriausią novelę.
2006 m. Witoldo Hulewicziaus premija (Varšuvoje) už lietuvių ir lenkų literatūrų suartinimą.
2007 m. „Varpų“ literatūrinė premija už apsakymų ciklą.
2009 m. Jono Marcinkevičiaus premija už romaną „Baltų užtrauktukų tango“.
2015 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą.
2015 m. romanas „Maranta“ nominuotas Metų knygos rinkimuose suaugusiųjų prozos kategorijoje, įtrauktas į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką.
2016 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.
2016 m. Lenkijos Respublikos valstybinis apdovanojimas Auksinis kryžius už nuopelnus vystant lenkų ir lietuvių bendradarbiavimą, lenkų kultūros populiarinimą bei bendradarbiavimą su Lenkija.
2016 m. Liudo Dovydėno premija už geriausią naują lietuvišką romaną (už „Maranta“).
2019 m. Lietuvos rašytojų sąjungos Suvažiavimo premija.
2020 m. Baltijos Asamblėjos premija.
2020 m. Vlado Šlaito premija už pokalbių knygą „Laikas ir likimai”.
2020 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija už publicistikos kūrinius.
2021 m. romano „Maranta” lenkiškasis leidimas (vertė Agnieszka Rembialkowska) pateko į Gdynės literatūros premijos finalinį nominuotų knygų penketuką.
2022 m. Jono Avyžiaus literatūrinė premija už romanų dilogiją „Maranta“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015) ir „Maestro“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Birutė Jonuškaitė: esu dviejų kultūrų žmogus
Birutė Jonuškaitė atsako į Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos klausimyną 
Be meilės esame tuščiavidurės „matrioškos“
Birutė Jonuškaitė LRT radijo laidoje „Literatūros akiračiai“, garso įrašas

T e k s t a i :
Birutės Jonuškaitės kūryba svetainėje tekstai.lt

V a i z d o   į r a š a i :

2014 lapkričio 18 d., skaitymai „Iš būsimų knygų puslapių“ Rašytojų klube. Birutė Jonuškaitė skaito romano „Maranta“ ištrauką

Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2017“

Spotkanie z litewską autorką urodzoną w Polsce, które odbyło się 28 czerwca 2017 r. w Pałacu na Wyspie. Fragmenty utworów pisarki przeczytała aktorka Danuta Stenka.

Interviu su Maria Duszka ir Birute Jonuškaite

Susitikimas Prienuose

Interviu Gruzijos TV

Interviu Lenkijoje, Sieradzuje  ir 

Maranta TV „Labas rytas”