Atgal

Jonušienė Liuda

Liuda Jonušienė (Tile Vakarė)

Liuda Jonušienė (slapyvardis – Tilė Vakarė) – prozininkė, poetė, eseistė, dramaturgė, redaktorė.
Gimė 1956 02 27 Kazachstane.
1974 m. baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar Vytauto Žemkalnio gimnazija). 1979 m.
Vilniaus universitete įgijo žurnalisto specialybę. 1979–1989 m. dirbo „Panevėžio tiesos“ korespondente,
vadovavo Panevėžio krašto rašytojų susivienijimui, miesto Kūrybinių darbuotojų klubui. 1988 m. –
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio miesto tarybos narė. 1989–1992 m. įsteigė ir leido Panevėžio kultūros
ir istorijos žurnalą „Senvagė“. 1990–1992 m. buvo „Lietuvos ryto“ korespondentė, laikraščio
„Aukštaitijos rytas“ įkūrėja. 1992–2001 m. įkūrė regioninį dienraštį „Panevėžio rytas“ ir dirbo jo
vyriausiąja redaktore. 2007–2009 m. LRT radijo laidos „Kultūros savaitė“ komentatorė. 2010–2011 m.
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovo pavaduotoja rinkodarai. Nuo 2006 m. delfi.lt,
bernardinai.lt, lrytas.lt, menufaktura.lt, kitų interneto dienraščių bendradarbė, laisvai samdoma
publicistė, redaktorė.
2003 m. – KTV televizijos kultūros laidos „Antraktas“ redaktorė ir vedėja. Nuo 2013 m. atgaivinto
Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalo „Senvagė“ redaktorė.  Nuo 2015 m. – Panevėžio miesto Kultūros
ir meno tarybos pirmininkė. Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narė, Lietuvos meno kūrėjų
asociacijos narė.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2005 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Panevėžio albumas I. Laiškai iš Lietuvos provincijos: albumas, meninė publicistika (kartu su S. Bagdonavičiumi). – Panevėžys: Amalkera, 2002.
Panevėžio albumas II. 50 savaičių: esė ir meninių nuotraukų rinktinė (kartu su S. Saladūnu). – Panevėžys: Amalkera, 2003.
Išnara: romanas. – Panevėžys: Magilė, 2004.
Bimsas: romanas. – Vilnius: Vaga, 2005.
Nusišypsok, Flo: romanas ir dvi pjesės. – Panevėžys: Amalkeros leidyba, 2007.
Panevėžys: miestas, kuriame mano širdis: fotoalbumas (tekstai L. Jonušienės, nuotraukos E. Ivanausko, A. Ivoškaus). – Panevėžys: Amalkeros leidyba, 2011.
Panevėžio albumas III. Buvo didelė diena: fotografija, eilėraščiai (kartu su A. Jonušiu). – Panevėžys: Amalkeros leidyba, 2012.
„Baltas lino žydėjimas“. Panevėžio rajonas: publicistika. Liuda Jonušienė – tekstai. Panevėžys: „Amalkeros leidyba“. – 2013 m. – 72 p. (Iliustr.)
„Kiekvienas kelias turi dvi kryptis“. Du romanai. – Tilė Vakarė, „Amalkeros leidyba“, 2016 m.

S u d a r ė :
„Panevėžio Aurida“: kelias į kalną: dokumentinė apybraiža. – Vilnius: Vaga, 2005.

P j e s ė s :
Raudona lapė skylėtame danguje. – LRT radijo teatras, rež. V. Balsys, 2005.
Naktis rojuje. – Panevėžio teatras „Menas“, rež. A. Keleris, 2008.
Stogdengys ir gulbė, kuri skrido iš Afrikos. – LRT radijo teatras, rež. A. Keleris, 2010.
Force majeure: ištraukos. – Juozo Miltinio dramos teatras, 2014.

D o k u m e n t i n i a i    f i l m a i ,   t e l e v i z i j o s   l a i d o s (idėjų ir scenarijų autorė) :
Antraktas: kultūros ir meno laida. – KTV televizija, 2003.
Spalvotas Kazio Naruševičiaus pasaulis. – Rež. A. Petrauskas, 2005.
Kaimui paskirtas gyvenimas. – Rež. A.Petrauskas, 2007.
Salve, Santarve. – Rež. ir operatorius A.Petrauskas, 2011.
Panevėžio albumas. – Rež. ir operatorius A.Petrauskas, 2013.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
S. Valiulis. Būti miesto šviesoje. – 7 meno dienos, 2004 01 30.
Z. Paškevičienė. Romano taikinys – žiniasklaida. – Lietuvos žinios, 2004 03 13.
M. Burokas. Naujos knygos. – Literatūra ir menas, 2004 04 19.
G. Adomaitytė. Sudie, mano lyrinis herojau, sudie. – Šiaurės Atėnai, 2004 17.
S. Valiulis. Gyvenimas be prezervatyvo. – Respublika, 2004 04 05.
S. Poisson. Teesie įvykio valia. – Literatūra ir menas, 2004 09 03.
V. Januševičienė. Moterų fantazijos. – Stilius plius, 2005 05.
Po 22 metų atgijo „Senvagė

A p d o v a n o j i m a i :
2004 m. nominuota Nusipelniusiojo Panevėžio miesto kultūrai vardui gauti.
2005 m. LRT radijo pjesių konkurso pagrindinė premija.
2016 m. Panevėžio kultūros ir meno premija.
2017 m. nominuota Valstybinės kultūros ir meno premijai gauti.

T e k s t a i :
Liuda Jonušienė. Kaip išgyventi pavasarį
Liuda Jonušienė. Teatras kaip gyvenimas…
Tilės Vakarės radijo pjesė „Raudona lapė skylėtame danguje“, garso įrašas
Tilė Vakarė. „Stogdengys ir gulbė, kuri skrido iš Afrikos“, garso įrašas.