/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Jonauskas Stasys

Stasys Jonauskas – poetas.
Gimė 1948 03 28 Gėsaluose, Skuodo rajone. Mirė 2018 06 12, palaidotas Ylakių kapinėse
1964 m. baigė Gėsalų aštuonmetę mokyklą. 1965 m. eksternu baigė Skuodo vidurinę mokyklą, 1970 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą, 1981 m. – Maskvos M. Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūros kursus. Dirbo tuometiniame kolūkyje lauko darbininku, karvių dirbtinio apsėklinimo techniku, fermos vedėju. 1967–1979 m. ir vėliau nuo 1981 m. kelis dešimtmečius dirbo Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje: iš pradžių žemės ūkio skyriaus vedėju, nuo 1993 m. – vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju, nuo 2004 m. – redaktoriumi. Šiuo metu išėjęs į pensiją. Pirmieji eilėraščiai rajono laikraštyje išspausdinti 1965 m., respublikinėje spaudoje – 1967 m. Kūrybos publikuota almanachuose „Poezijos pavasaris“, „Baltija“, „Taikos balandžiai“ ir kituose, poezijos rinktinėse, rinkiniuose, eilėraščių spausdinta kultūrinėje periodikoje: „Nemunas“, „Kultūros barai“, „Metai“, „Literatūra ir menas“, kitur.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1978 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Didelis laukas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1973.
Darbų vardai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Lekia kaip metai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Spindulys po žeme: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Spaliai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986.
Šiuolaikiniai rugiai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990.
Šoka žaliosios varlytės: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Džiugas, 1995.
Širdis plaka delčią: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
Žolės balsas: poezijos rinktinė. – Vilnius: Vaga, 2004.
Stasys Jonauskas: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2010.
Laikas išeina pats: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
Baltieji žirgai: apybraižos (bendraautoris). – Vilnius: Vaga, 1984.
Prie Bartuvos ir Luobos: Skuodo rajono literatų kūryba. – 1993.

K n y g o s   r u s ų   k a l b a :
Velnyje travy: poezija. – Maskva: Molodaja gvardija, 1983.

A p d o v a n o j i m a i :
1982 m. Salomėjos Nėries prizas už eilėraščių knygą „Lekia kaip metai“.
1987 m. „Poezijos pavasario“ laureatas už eilėraščių knygą „Spaliai“.
1991 m. Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už eilėraščių knygą „Šiuolaikiniai rugiai“.
2000 m. Pauliaus Širvio premija už eilėraščių knygą „Širdis plaka delčią“.
2003 m. Simono Daukanto premija už eilėraščių knygą „Širdis plaka delčią“.
2004 m. Jotvingių premija už poezijos rinktinę „Žolės balsas“.
2005 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už poezijos rinktinę „Žolės balsas“.
2014 m. eilėraščių rinkinys „Laikas išeina pats“ įtrauktas į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką.
2015 m. LR Vyriausybės kultūros ir meno premija.
2015 m. Dionizo Poškos premija už eilėraščių rinkinį „Laikas išeina pats“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Laikas pelkių viršūnėmis eina: dokumentinis filmas apie Stasį Jonauską, vaizdo įrašas / 2013
Stasys Jonauskas LRT radijo laidoje „Literatūros akiračiai“, garso įrašas / lrt.lt, 2015 04 19
Stasys Jonauskas: nerašau datų prie eilėraščių (interviu) / Literatūra ir menas, 2014 03 28
V. Kukulas. Trys dešimtmečiai – per žolynus. – Metai, 2005, Nr. 3.
J. Kubilius. Daiktų gelmės poetas. – Šiaurės Atėnai, 2004, Nr. 44.

T e k s t a i :
Stasio Jonausko kūryba svetainėje tekstai.lt
„Vidurnakčio lyrikoje“ Stasio Jonausko eiles skaito Ramūnas Abukevičius, garso įrašas / lrt.lt