/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Jefremovas Georgijus

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Georgijus Jefremovas – poetas, vertėjas, dramaturgas.
Gimė 1952 02 11 Maskvoje, Rusijoje.
1969–1971 m. studijavo rusų kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). 1988–1989 m. buvo Sąjūdžio Seimo tarybos narys. Dirbo laikraščio „Santarvė“ („Согласие“) leidėju ir redaktoriumi. 1986–1996 m. leidyklos „Žinia“ įkūrėjas ir direktorius. 1991–1995 m. M. Gorkio vardo literatūros instituto Maskvoje dėstytojas, vertėjų iš lietuvių kalbos seminaro vadovas. Rusijos PEN centro narys.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1985 m.

Georgijaus Jefremovo svetainė internete

B i b l i o g r a f i j a :
На ветру: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Эти людные времена: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Мы люди друг другу: publicistinė proza. – Москва: Прогресс, 1991.
Камень, дерево, птица: eilėraščiai. – Vilnius-Москва: Весть-ВИМО, 1992.
Рассветный хлеб: избранные переводы с литовского и стихи о Литве. – Vilnius-Москва: Весть-ВИМО, 1995.
Весенние игры: стихотворения и поэма. – Vilnius: Virola, 2000.
Не надо справедливости: достучаться до рая и др.: стихи. – Vilnius: UAB „Žygimantų sp.“, 2002.
Троечник: eilėraščiai. – Москва, „Пробел-2002“, 2009.
Птица RŪ: eilėraščiai. – Vilnius, 2013.
Листья голубя: eilėraščiai. – Vilnius, 2014.

V e r t i m a i   į   r u s ų   k a l b ą :
E. Mieželaitis. Mikropoemos. – Maskva: Советский писатель, 1975.
K. Korsakas. Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1975.
J. Zauerveinas, J. Anusavičius, A. Vienažindys, V. Kudirka, V. Stonis, K. Binkis, B. Sruoga. Pasaulinės literatūros biblioteka. – Maskva: Художественная литература, 1977.
A. Maldonis. Kelias = Путь. – Maskva: Советский писатель, 1979.
M. Martinaitis. Slenkstis = Порог. – Vilnius: Vaga, 1981.
J. Strielkūnas. Ilgas rytas = Долгое утро. – Maskva: Советский писатель, 1981.
J. Janonis. Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
E. Mieželaitis. Zuikis-puikis = Зайка-зазнайка. – Vilnius: Vaga, 1982.
J. Marcinkevičius. Gyvenime, saldžioji liepa = Жизнь, сладкий июль. – Maskva: Советский писатель, 1982.
R. Vanagas. Motinos laiškas = Материнское письмо. – Maskva: Молодая гвардия, 1982.
M. Martinaitis. Kukučio baladės = Баллады Кукутиса. – Maskva: Советский писатель, 1983; Балтрус, 2003.
M. Vainilaitis. Mano volungėlė = Моя иволга. – Vilnius: Vaga, 1983.
S. Jonauskas. Amžinos žolės = Вечные травы. – Maskva: Молодая гвардия, 1983.
A. Maldonis. Šiandien ir visados = Сегодня и всегда. – Vilnius: Vaga, 1984.
A. Bučys. Tik priešas tavo priešams = Враг твоих врагов. – Vilnius: Vaga, 1985.
V. Mykolaitis-Putinas. Viršūnės ir bedugnės = Вершины и бездны. – Vilnius: Vaga, 1985.
V. Giedra. Pabunda žodis = Пробуждается слово. – Maskva: Советский писатель, 1986.
S. Geda. Delčia rudenė deivė = Ущербная луна, осення богиня. – Vilnius: Vaga, 1986.
S. Nėris. Auk, vaikeli, būk didutis = Ты, сынок, расти скорее. – Vilnius: Vaga, 1987.
Maironis. Pavasario balsai = Голоса весны. – Vilnius: Vaga, 1987.
V. P. Bložė. Žmonės = Люди. – Vilnius: Vaga, 1987.
J. Kalinauskas. Kalbėk, paukšti = Заговори, птица. – Maskva: Советский писатель, 1988.
A. Baltakis. Rinktiniai eilėraščiai = Избранное. – Maskva: Художественная литература, 1989.
J. Marcinkevičius. Последние чудеса: стихи и поэма. – Москва: Правда, 1990.
A. Marčėnas. Turto deklaravimas = Декларация об имуществе. – Maskva: ОГИ, 2002.
J. Kunčinas. Kilnojamosios Röntgeno stotys = Передвижные рентгеновские установки. – Maskva: Družba narodov žurnalas, 2002.
J. Marcinkevičius. Žingsnis = Поступок. – Maskva: Балтрус, 2003.
Пятнадцать новых книг литовской прозы, 2002–2003. – Вильнюс: Books from Lithuania, 2004.
Двадцать литовских книг для детей и юношества. – Вильнюс: Books from Lithuania, 2004.
E. Gudavičius. История Литвы. – Москва: Фонд имени И.Д. Сытина, 2005.
J. Kunčinas. Via Baltica: роман, эссе, рассказы (перевод с литовского Г. Ефремов, Т. Перунова). – Москва: Новое издательство, 2006.
В начале муравей = Pradėsim nuo skruzdės (серия liTTera: литовская литература по-Русски, поэты Литвы в переводах Георгия Ефремова – от Страздаса до Марченаса, 58 авторов, 200 стихотворений). – Москва, „Пробел-2000“, 2012.
A. Bučys. История при свете письменности: культурные конфликты средневековья: три литовских эпизода. – Вильнюс: Графия, 2013.
Линия времени: новая литовская поэзия (составление и перевод). – Москва: Личная издательская инициатива liTTera, 2014.

A p d o v a n o j i m a i :
2000 m. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės medalis.
2006 m. Jurgio Baltrušaičio premija už nuopelnus lietuvių ir rusų kultūroms.
2012 m. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos Šv. Jeronimo premija vertėjui į užsienio kalbą.
2012 m. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Georgijus Jefremovas LRT televizijos laidoje „Rusų gatvė“, vaizdo įrašas / lrt.lt, 2014 10 26
Georgijus Jefremovas LRT radijo laidoje „Literatūros akiračiai“, garso įrašas / lrt.lt, 2012 10 07
Vertėjas Georgijus Jefremovas: man labai patinka lietuvių kalbos skambesys / bernardinai.lt, 2012 09 30