/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Jazukevičiūtė Dalia

Dalia Jazukevičiūtė – poetė, prozininkė.
Gimė 1952 06 07 Pageležiuose, Ukmergės rajone.
1969–1974 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1979–1989 m. gyveno Drohobyče (Дрогобич) Ukrainoje, ten rašė ir spausdino poeziją. Nuo 1990 m. dirbo žurnalistinį darbą: buvo „Respublikos“ redakcijos skyriaus redaktorė, reporterė, „Lietuvos žinių“ spec. korespondentė, rašė kultūros, socialinių probelmų, medicinos, teisėtvarkos temomis, vėliau dirbo „Laiko balso“, „Veido“ redakcijose. Eilėraščių publikavo „Poezijos pavasario“ almanachuose, įvairiose rinktinėse, romanus garsinėmis knygomis išleido Lietuvos aklųjų biblioteka. Šiuo metu rašo eilėraščius, kuriuos nuolat skelbia feisbuko paskyroje ir internetiniame kultūros žurnale www.radikaliai.lt.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1999 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Atsisveikinimai: poezija. – Vilnius: Vaga, 1989.
Traukinys Nr. 183: poezija. – Vilnius: Vaga, 1991.
Imperijos moteris: poezija. – Vilnius: Baltos lankos, 2006.
Anarchistės išpažintis: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2007.
Juodas kvadratas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2007.
Juodas kvadratas: romanas (Brailio raštu). – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2008.
Dviejų mėnulių baras: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2008.
Šimtas eilėraščių apie nemeilę: poezijos rinktinė. – Vilnius: Tyto alba, 2009.
Stiklinis paukštis: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2009.
Gyvatė keičia odą: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2010.
Jo vardas Sibiras: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2013.

A p d o v a n o j i m a i :
1969 m. Respublikinio moksleivių literatūrinio konkurso poezijos laureatė.
1989 m. Zigmanto Gėlės premijos laureatė už pirmąją poezijos knygą „Atsisveikinimai“.
2003 m. Krikščionių Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metų sukakties proga kardinolo Audrio Juozo Bačkio apdovanojimas už mūsų valstybės krikščioniškosios tapybės puoselėjimą ir lietuvių tautos dvasinio paveldo saugojimą žurnalistinėje veikloje.
2004 m. Bažnyčios kronikos fondo apdovanojimas už ilgametį ir nekonformistinį žurnalistinį darbą.
2007 m. Salomėjos Nėries literatūrinė premija už poezijos knygą „Imperijos moteris“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Rašytoja D. Jazukevičiūtė: man gaila žmogaus, kuris nepatyrė mano aprašomų jausmų
D. Jazukevičiūtė: esu priversta dalyvauti išlikimo realybės šou
Suvaldyti klyksmą. Interviu su rašytoja Dalia Jazukevičiūte

T e k s t a i :

Dalios Jazukevičiūtės kūryba svetainėje tekstai.lt
„Vidurnakčio lyrikoje“ Dalios Jazukevičiūtės eiles skaito Nijolė Gelžinytė