/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Jasaitis Juozas

Juozas Jasaitis – literatūrologas, prozininkas.

Gimė 1930 02 17 Kuisiuose, Tauragės valsčiuje.
Mirė 2010 07 29 Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

1951 m. baigė Tauragės vidurinę mokyklą, 1955 m. – lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo mokytojo lituanisto diplomą. 1969 m. filologijos mokslų kandidatas. Nuo 1955 m. Laukuvos vidurinės mokyklos mokytojas. 1962–1964 m. Šiaulių pedagoginio instituto, 1966–2000 m. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto dėstytojas, 1978–1988 m. lietuvių k. ir literatūros katedros vedėjas; nuo 1973 m. docentas. Paskelbė straipsnių apie Povilą Višinskį, Petrą Cvirką ir kitus rašytojus, yra sukūręs esė, novelių.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2000 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: mokslinė monografija. – Vilnius: Vaga, 1972.
Žemaitė: studija. – Kaunas: Šviesa, 1972, 1983.
Petras Cvirka: studija. – Kaunas: Šviesa, 1979, 1989.
Lik sveikas, Tomai: filosofinė esė. – Kaunas: Šviesa, 1988.
Motiejus Valančius: studija. – Kaunas: Šviesa, 1994.
Ženklai: apsakymai, novelės. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Ganytojas; Servų vasara: 2 romanai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Per sutemas: romanas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.

S u d a r ė :

Kas yra kūryba: lietuvių rašytojai apie kūrybą. – Kaunas: Šviesa, 1989.
Kas yra kūryba: lietuvių egzodo rašytojai apie kūrybą. – Kaunas: Šviesa, 1992.
Žalia bruknelė Daukantui: mokslo žodis, dailusis žodis. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1993.
Kalba Nobelio premijos laureatai: apie kūrybą, žmogų ir pasaulį. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Motiejus Valančius iš arti ir iš toli: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.

A p d o v a n o j i m a i :

2004 m. Čikagos laikraščio „Lietuvių balsas“ konkurso II premija už romaną „Ganytojas“.
2009 m. Jono Marcinkevičiaus literatūrinė premija už romaną „Per sutemas“.
2010 m. – Kauno miesto savivaldybės Santakos garbės ženklas.

T e k s t a i :

Juozas Jasaitis. Darius, paskiau šuo. Romano pradžia / Tekstai.lt („Metai“, 2009 Nr. 11)
Juozas Jasaitis. Darius, paskiau šuo / Tekstai.lt („Metai“, 2009 Nr. 12)