/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Janonė-Buitkuvienė Ineza Juzefa

Ineza Juzefa Janonė (tikras vardas – Ineza Janonytė-Buitkuvienė) – poetė, prozininkė.
Gimė 1940 10 24 Panevėžyje.
Baigė Panevėžio 4-ąją vidurinę mokyklą (dabar „Aušros“ pagrindinė mokykla), mokėsi Juozo Miltinio dramos teatro studijoje. Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) studijavo lituanistiką. Dirbo mokytoja Žaslių, Panevėžio J. Balčikonio, Kauno ir kitose vidurinėse mokyklose. Taip pat dirbo Kauno menininkų namuose renginių organizatore, Petro Cvirkos memorialiniame muziejuje, žurnaliste Panevėžio, Kauno, Vilniaus laikraščių redakcijose, Kauno medicinos universiteto (dabar Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) laikraščio redaktore. 1990–1997 m. kartu su vyru buvo įsteigusi individualią leidybos įmonę „Akcentai“, kuri leido savaitraščius „Akcentai“, „Atšvaitai“, įvairius mėnesinius priedus, pažintinio šviečiamojo pobūdžio knygas. Rašyti pradėjo vidurinėje mokykloje. Spaudoje publikavusi eilėraščių, apsakymų, recenzijų, kritikos straipsnių, eseistinių, publicistinių rašinių apie iškiliausius kultūros, mokslo žmones. Jurgio Buitkaus literatūrinės premijos steigėja.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2002 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Veidas: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Kodėl išėjo šuo: apsakymai ir eilėraščiai. – Kaunas: Akcentai, 1992.
Visada su manimi: autobiografinė apysaka. – Kaunas: Akcentai, 1994.
Ratu apie save: eilėraščiai. – Kaunas: Žurnalo „Nemunas“ leidybos grupė, 2002.
Vandens dėlionė: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2003.
Atitrūkęs šešėlis: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 2005.
Korta žaidėjo rankose: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Sau pradingstu iš akių: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Su Tavimi be Tavęs: poezija. – Vilnius: „Naujosios Romuvos“ fondas, 2010.
Galudaržės krunė: impresijos. – Vilnius: Versus aureus, 2010.
Tandemas: bendraukim sielom, mylimasai. – Vilnius: Versus aureus, 2012.
Esame, kad nebūtume: eilėraščiai. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2013.
Kalavijai lemties: eilėraščiai. ‒ Kaunas: Kopa, 2016.
Tarp Scilės ir Charibdės: eilėraščiai (lietuvių ir rusų k.). ‒ Kaunas: Kopa, 2016.
Iš mirusių žvaigždžių mes sudaryti: išpažintis eilėmis. Kaunas : kopa, 2018.
Dvigulė lova: rinktinė. – Vilnius : Homo liber, 2019.

B e n d r a a u t o r ė :
Buvo nebūtinai: menas kaip gyvenimas, gyvenimas kaip menas: esė, pašnekesiai, recenzijos (kartu su J. Buitkumi). – Vilnius: Versus aureus, 2009.

V e r t i m a i :
Pusiausvyra: gruzinų, tadžikų, kazachų, baltarusių, rusų apsakymai, novelė ir apysaka (iš rusų k. kartu su J. Buitkumi). – Kaunas: Naujasis lankas, 2011.

T e k s t a i :
Inezos Juzefos Janonės eilėraščiai / Literatūra ir menas, 2013 04 12
Inezos Juzefos Janonės eilėraščiai / Metai, 2011 11