Atgal į sąrašą

Jankus Gediminas

Gediminas Jankus. Lietuvos ryto archyvo nuotrauka

Zenono Baltrušio fotografija

Gediminas Jankus – dramaturgas, prozininkas, teatro kritikas, publicistas.

Gimė 1951 05 21 Kaune.

Baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete, daug metų dirbo žurnalistinį darbą įvairiuose leidiniuose, buvo literatūrinės dalies vedėju Kauno valstybiniame dramos (1983–1986) ir Lietuvos nacionaliniame dramos (1986–1990) teatruose. Nuo 1990 m. aktyviai prisidėjo kuriant Krašto apsaugos struktūras, dirbo Krašto apsaugos departamente, buvo pirmasis atkurtos Lietuvos šaulių sąjungos vadas, LŠS žurnalo „Trimitas“ redaktorius, 1991 m. Sausio 13-osios įvykių metu G. Jankus vadovavo šauliams, gynusiems Parlamentą, buvo Gynybos štabo narys, rūmų II korpuso komendantas. G. Jankus – dviejų kadencijų Kauno miesto tarybos deputatas (1997–2000 ir 2000–2003), buvęs miesto vicemeras, Tarybos sekretorius, savivaldybės administracijos darbuotojas. Nuo 2019 m. spalio – Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas. Parašė teatrų spektaklių recenzijų, apžvalgų, dramų, kurios išleistos atskiromis knygomis ir rinkiniuose, pastatytos teatruose.

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys – nuo 1991 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1994 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Amžinas keleivis: dramų rinkinys („Amžinas keleivis“, „Ir šviesa, ir tiesa“, „Gervių šūksmas“). – Vilnius: Vaga, 1989.
Pasifloros žiedas: romanas. – Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1994.
Arcanes: dramų rinkinys („Sandora“, „Šėtoniškos eilės“, „Arcanes“, „Inteligentų klubas“). – Kaunas: Varpas, 1998.
Vaidmenys ir atlikėjai: teatro kritikos etiudai. – Kaunas: Nemunas, 2001.
Mėnesienos namai. Kunstkamera: dvi pjesės. – Kaunas: Nemunas, 2002.
Kybartų aktai: dviejų dalių drama. – Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
Rytoj: novelės. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2017.

P j e s ė s :

Amžinas keleivis (apie Vydūną). – Rež. J. Ivanauskas, Nacionalinis Kauno dramos teatras, 1988.
Stolypino vagonas. – Rež. S. Rubinovas, Kauno kamerinis teatras, 1989.
Ir šviesa, ir tiesa (apie Vincą Kudirką). – Rež. P. Venslovas, „Teatro projektai“, 2008.
Smetona („Kybartų aktai”). – Rež. V. Balsys, Kauno kino studija, 2013.
Libretas „Priesaika“. – Rež. N. Petrokas, Tautinio roko grupė „Thundertale“ ir „Liudo Mikalausko koncertai“, 2018.
Misterija  „Gloria Juozui Naujaliui“. – Rež. V. Streiča, Kauno valstybinio Muzikinio teatro choras ir orkestras, 2019.

K ū r i n i a i  r i n k i n i u o s e:

Vaivorykštės spalvos: pjesė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1991, knygoje „Pjesės“.
Stolypino vagonas: drama. – Vilnius: Vaga, 1992, knygoje „Naujos lietuvių dramos /91“.

V e r t i m a i  i š  r u s ų  k a l b o s:

H. Brandneris. Sugrįžęs kauksmas: romanas. – Kaunas: Europa, 1994.
B. Bardo. Ir Dievas sukūrė moterį: apybraižos apie Brižitą Bardo. – Kaunas: Europa, 1995.

A p d o v a n o j i m a i:

1992 m. B. Dauguviečio I laipsnio premija už dramų rinkinį „Amžinas keleivis“.
1992 m. Sausio 13-osios atminimo medalis.
1992 m. Šaulių žvaigždės medalis.
1993 m. Šaulių žvaigždės ordinas.
2009 m. Lietuvos šaulių sąjungos medalis „Už tarnystę Lietuvai“.
2011 m. medalis „Už nuopelnus žurnalistikai“.
2011 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos konkurso „Kultūros versmės“ laureatas.
2014 m. Laisvės kovų Didžiojo kryžiaus ordinas.
2015 m. Lietuvos šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“.
2015 m. Nepriklausomybės gynėjų medalis.
2017 m. Geležinio Vilko kryžius už istorinę pilietiškumo ir patriotizmo sklaidą.
2018 m. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio Atminimo medalis.
2018 m. Vieno lito premija už įtaigaus vaizduotės šėlsmo ir atpažįstamų realijų jungtis novelių rinkinyje „Rytoj“.
2018 m. II laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“.
2018 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už reikšmingus 2018 m. kūrybinius pasiekimus.
2018 m. Jotvingių kryžiaus riterių ordino Vyčio kryžius „Už nuopelnus Lietuvai“.
2019 m. Pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos atminimo medalis.
2020 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis.
2021 m. I laipsnio Lietuvos šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“.
2021 m. Kauno miesto savivaldybės 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas.
2021 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus „Garbės ženklo“ ordinas.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Rašytojas G.Jankus: kol neišmoksime gerbti praeities, niekada nesididžiuosime dabartimi / Delfi.lt, 2013 02 15

T e k s t a i :

Gediminas Jankus. Novelės iš spaudai ruošiamos knygos „Šventas Petras“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 04 27