/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Jankus Gediminas

Mildos Kiaušaitės nuotrauka

Gediminas Jankus – dramaturgas, prozininkas, teatro kritikas, publicistas.

Gimė 1951 05 21 Kaune.

Baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete, daug metų dirbo žurnalistinį darbą įvairiuose leidiniuose, buvo literatūrinės dalies vedėju Kauno nacionaliniame dramos (1983–1986) ir Lietuvos nacionaliniame dramos (1986–1990) teatruose, 1983-1987 m. vadovavo Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus Jaunųjų rašytojų sekcijai. Nuo 1990 m. aktyviai prisidėjo kuriant Krašto apsaugos struktūras, dirbo Krašto apsaugos departamente, buvo pirmasis atkurtos Lietuvos šaulių sąjungos vadas, LŠS žurnalo „Trimitas“ redaktorius, 1991 m. Sausio 13-osios įvykių metu G. Jankus vadovavo šauliams, gynusiems Parlamentą, buvo Gynybos štabo narys, rūmų II korpuso komendantas. G. Jankus – dviejų kadencijų Kauno miesto tarybos deputatas (1997–2000 ir 2000–2003), buvęs miesto vicemeras, Tarybos sekretorius, savivaldybės administracijos darbuotojas. Nuo 2019 m. spalio – Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas. Parašė teatrų spektaklių recenzijų, apžvalgų, dramų, kurios išleistos atskiromis knygomis ir rinkiniuose, pastatytos teatruose.

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys – nuo 1991 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1994 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Amžinas keleivis: dramų rinkinys („Amžinas keleivis“, „Ir šviesa, ir tiesa“, „Gervių šūksmas“). – Vilnius: Vaga, 1989.
Pasifloros žiedas: romanas. – Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1994.
Arcanes: dramų rinkinys („Sandora“, „Šėtoniškos eilės“, „Arcanes“, „Inteligentų klubas“). – Kaunas: Varpas, 1998.
Vaidmenys ir atlikėjai: teatro kritikos etiudai. – Kaunas: Nemunas, 2001.
Mėnesienos namai. Kunstkamera: dvi pjesės. – Kaunas: Nemunas, 2002.
Kybartų aktai: dviejų dalių drama. – Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
Rytoj: novelės. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2017.

P j e s ė s :

Amžinas keleivis (apie Vydūną). – Rež. J. Ivanauskas, Nacionalinis Kauno dramos teatras, 1988.
Stolypino vagonas. – Rež. S. Rubinovas, Kauno kamerinis teatras, 1989.
Ir šviesa, ir tiesa (apie Vincą Kudirką). – Rež. P. Venslovas, „Teatro projektai“, 2008.
Smetona („Kybartų aktai”). – Rež. V. Balsys, Kauno kino studija, 2013.
Libretas „Priesaika“. – Rež. N. Petrokas, Tautinio roko grupė „Thundertale“ ir „Liudo Mikalausko koncertai“, 2018.
Misterija  „Gloria Juozui Naujaliui“. – Rež. V. Streiča, Kauno valstybinio Muzikinio teatro choras ir orkestras, 2019.

K ū r i n i a i  r i n k i n i u o s e:

Vaivorykštės spalvos: pjesė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1991, knygoje „Pjesės“.
Stolypino vagonas: drama. – Vilnius: Vaga, 1992, knygoje „Naujos lietuvių dramos /91“.

A p d o v a n o j i m a i:

1992 m. B. Dauguviečio I laipsnio premija už dramų rinkinį „Amžinas keleivis“.
1992 m. Sausio 13-osios atminimo medalis.
1992 m. Šaulių žvaigždės medalis.
1993 m. Šaulių žvaigždės ordinas.
2009 m. Lietuvos šaulių sąjungos medalis „Už tarnystę Lietuvai“.
2011 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos medalis „Už nuopelnus žurnalistikai“.
2011 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos konkurso „Kultūros versmės“ laureatas.
2014 m. Laisvės kovų Didžiojo kryžiaus ordinas.
2015 m. Lietuvos šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“.
2015 m. Nepriklausomybės gynėjų medalis.
2017 m. Geležinio Vilko kryžius už istorinę pilietiškumo ir patriotizmo sklaidą.
2018 m. Vieno lito premija už įtaigaus vaizduotės šėlsmo ir atpažįstamų realijų jungtis novelių rinkinyje „Rytoj“.
2018 m. II laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“.
2018 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už reikšmingus 2018 m. kūrybinius pasiekimus.
2018 m. Jotvingių kryžiaus riterių ordino Vyčio kryžius „Už nuopelnus Lietuvai“.
2020 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis.
2021 m. I laipsnio Lietuvos šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklas „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“.
2021 m. Kauno miesto savivaldybės 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas.
2021 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus Garbės ordinas už prasmingą bendradarbiavimą su LŽS.
2022 m. Veliuonos novelės premija už knygą „Rytoj“ (Pasaulio lietuvių centras, 2017).
2023 m. Kauno miesto kultūros premija.

 

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Rašytojas G.Jankus: kol neišmoksime gerbti praeities, niekada nesididžiuosime dabartimi / Delfi.lt, 2013 02 15
Gedimino Jankaus mintys apie kūrybą ir knygą Rytoj / Kaunozurnalistai.lt
G. Jankus: tik netrukdykite rašytojams kurti / Kaunodiena.lt, 2019 12 13

T e k s t a i :

Gediminas Jankus. Novelės iš spaudai ruošiamos knygos „Šventas Petras“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 04 27
Gediminas Jankus. Faustas lietuviškas (novelė) / Kaunozurnalistai.lt
Gediminas Jankus. Riteris, Mirtis ir Velnias (novelės, triptikas) / Nemunas.press, 2020 02 20
Gediminas Jankus. Gedulinga masonų muzika. Maro daktaras (novelės) / Kaunorasytojai.lt, 202 06 05
Gediminas Jankus. Pandemoniumas (novelė) / Kaunorasytojai.lt, 2020 11 06
Gediminas Jankus. Pandemoniumas II (novelė) / Kaunorasytojai.lt, 2020 11 23
Gediminas Jankus. Montesino ola (novelė) / Nemunas.press, 2021 03 22
Gediminas Jankus. Pandemoniumas III (novelė) / Nemunas.press, 2022 01 26

R e c e n z i j o s:

Juozas Kundrotas. Istorinio lūžio įvaizdijimas. Recenzija G. Jankaus dramai Kybartų aktai / Kaunozurnalistai.lt
Rašytojas ir žurnalistas Laimonas Inis. Kybartų aktų peripetijos. Recenzija G. Jankaus dramai Kybartų aktai / Kaunozurnalistai.lt
R. Čičelio knygų apžvalga: realybės sluoksniai. Recenzija G. Jankaus novelių knygai Rytoj / 15min.lt
Prof. Petras Bielskis. Tarp dviejų imperijų. Recenzija spektakliui „Smetona” pagal G. Jankaus dramą / Menufaktura.lt