/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Jankauskas Kazys

Algimanto Žižiūno nuotrauka

Kazys Jankauskas – prozininkas, vertėjas.

Gimė 1906 11 24 Šiauliuose.
Mirė 1996 05 01 Kaune. Palaidotas Eigulių kapinėse.

Pirmojo pasaulinio karo metais su tėvais atsidūrė Rostove prie Dono. 1921–1929 m. dirbo geležinkelio darbininku, kelio meistro raštininku, mokėsi Šiaulių suaugusiųjų gimnazijoje, ją baigęs 1929–1943 m. Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 m. Lietuvos universitetas) ir Vilniaus universitete studijavo rusų kalbą ir literatūrą, lankė Balio Sruogos teatro seminarą. Spaudoje debiutavo 1930 m., išspausdinęs apsakymą „Nauja mada“ žurnale „Vienybė“. Nuo 1930 m. spausdino prozos kūrinius leidiniuose „Vienybė“, „Diena“, „Lietuvos aidas“, „XX amžius“, „Naujoji Romuva“, „Židinys“ ir kt. 1940–1946 m. mokytojavo Šiaulių mergaičių gimnazijoje, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Per Antrąjį pasaulinį karą paskelbė apsakymų apie 1941 m. trėmimus. 1943–1944 m. Šiauliuose sudarė ir išleido almanacho „Varpai“ 2 knygas. 1946–1951 m. Grožinės literatūros leidyklos redakcijos vedėjas. 1951 m. už keletą apsakymų apkaltintas antisovietine veikla, suimtas, nuteistas 25 m. ir išvežtas į Sibiro lagerius. 1955 m. grįžo į Lietuvą, kurį laiką dirbo lietuvių kalbos žinovu Kauno „Žemprojekto“ institute, 1956–1966 m. – bibliotekininku Kauno 13-ojoje vidurinėje mokykloje (dabartinė Šv. Mato gimnazija). Pasirašinėjo įvairiais vardais: Audrūnas, Janonis, K. Janonis, Kazys Janonis. Išėjęs į pensiją, atsidėjo vertėjo darbui, išvertė Antono Čechovo, Maksimo Gorkio, Konstantino Paustovskio ir kitų rašytojų kūrinių.

2012 m. prie Seinų g. 8 namo Kaune atidengta memorialinė lenta Kaziui Jankauskui (skulpt. Stasys Žirgulis).

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1936 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Jaunystė prie traukinio: romanas. – Kaunas: Sakalas, 1936.
Vieškelyje plytų vežimai: romanas. – Kaunas: Mokytojų knygynas, 1938.
Dulkini batai: apysakos ir novelės. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1938.
Juodojo milžino žmonės: apysaka jaunimui / [Kazys Janonis]. – Kaunas: Sakalas, 1939. 2 redakcija pavadinimu „Beržėnų stoties kūrikas“, 1949.
Žygyje: romanas. – Kaunas: Sakalas, 1940.
Beržėnų stoties kūrikas: apysaka jaunimui. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949.
Krito kaštonai: apsakymai ir apysakos. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
Stogas ir žvaigždėtas dangus: apsakymai ir apysaka. – Vilnius: Vaga, 1984.
Ne pirmas kartas, 1 kn.: autobiografinis romanas. – Vilnius: Vaga, 1988.
Dvi galaktikos: apsakymai ir apysakos. – Vilnius: Vaga, 1990.
Ne pirmas kartas, 2 kn.: autobiografinis romanas. – Vilnius: Vaga, 1993.
Šermukšnis prie ežero: apysakos ir apsakymai. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1995.
Vieškelyje plytų vežimai: romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015. – (XX amžius : LLL).

V e r t i m a i  i š  r u s ų  k a l b o s :

G. Fedosejevas. Mirtis manęs palauks: dokumentinis romanas (kartu su vertėju P. Giniūnu). – Vilnius: Vaga, 1971.
K. Paustovskis. Romantikai; Sidabriniai debesys: romanai. – Vilnius: Vaga, 1974.
R. Pinilja. Aklos skruzdės: romanas. – Vilnius : Vaga, 1977.
A. Ebanoidzė. Du mėnesiai kaime, arba Imeretiška santuoka: romanas. – Vilnius : Vaga, 1979.
P. Proskurinas. Šeštoji naktis; Tykus skambesys: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1979.
A. Čechovas. Ponia su šuniuku: apsakymai ir apysakos (vienas iš vertėjų. Sud. V. Visockas). – Vilnius: Vaga, 2004.
A. Čechovas. Žmogus futliare: apsakymų rinkinys (vienas iš vertėjų). – Vilnius: Vaga, 2013.

I n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

Marija Macijauskienė. Tolstančio švyturio šviesoj / XXIamzius.lt, 2006
Leonas Peleckis-Kaktavičius. Apie „Jaunystės prie traukinio“ autorių / Tekstai.lt („Metai“, 2006 Nr. 11)
Virtuali paroda „Rašytojui, prozininkui Kaziui Jankauskui – 110“/ Savb.lt
Įamžintas rašytojo, vertėjo ir politinio kalinio K. Jankausko atminimas / Diena.lt, 2012 12 20

T e k s t a i :

Kazys Jankauskas. Pirmas ešalonas, garso įrašas / Youtube.com