/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Jakštas Jonas

Vlado Braziūno nuotrauka

Jonas Jakštas – poetas, vertėjas.
Gimė 1931 02 08 Bikūnuose, Utenos rajone. Mirė 2023 10 03 Vilniuje.
1959 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1954–1957 m. dirbo korektoriumi laikraštyje „Tiesa“, 1957–1964 m. literatūriniu darbuotju žurnale „Švyturys“. 1964–1972 m. buvo atsidėjęs rašytojo darbui. 1972–1990 m. Lietuvos televizijoje ir radijuje (LRT) dirbo Literatūros ir dramos redakcijos vyresniuoju redaktoriumi, 1990–1993 m. vyriausiuoju redaktoriumi. 1994 m. rengė radijo laidą „Po lyros ženklu“. Periodinėje spaudoje paskelbė publicistinių straipsnių kultūros ir visuomenės gyvenimo klausimais, dokumentine medžiaga grįstų grožinių novelių apie įvairių tautų rašytojus. Jo kūrybos išversta į moldavų, ukrainų, rusų, baltarusių, lenkų ir kitas kalbas. Sukūręs dainų tekstų, išvertęs užsienio rašytojų poezijos ir prozos kūrinių, knygų vaikams.
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla – nuo 1966 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Žalsvieji žirginiai: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
Balti vidudieniai: poezija. – Vilnius: Vaga, 1964.
Metų laiptais: poezija. – Vilnius: Vaga, 1969.
Prisiminimai be datų: poezija. – Vilnius: Vaga, 1974.
Vakaro pavojus: poezija. – Vilnius: Vaga, 1980.
Neužmirškit atsigrįžti: poezija. – Vilnius: Vaga, 1981.
Amžina pradžia: poezija. – Vilnius: Vaga, 1982.
Vien tik pėdsakas: poezija. – Vilnius: Vaga, 1984.
Tarp mūzų ir mūsų: parodijos. – Vilnius: Vaga, 1985.
Sprogimas: poema. – Vilnius: Vaga, 1988.
Akimirkų kriokliai; Tarp audros ir giedros: poezijos rinkiniai. – Vilnius: Vaga, 1992.
Septyni gyvenimai, septynios mirtys: poezijos rinktinė. – Vilnius: Vaga, 2003.
Nešk pavasarį ant rankų: eilėraščiai. – Vilnius: Mažasis Vyturys, 2003.
Paskolinkit man tris litus: humoristiniai, ironiški, satyriniai eilėraščiai, satyrinė poema, parodijos. – Vilnius: J. Jakštas, 2004.
Kad nubustum gėle: meilės lyrika. – Kaunas: Ramduva, 2005.
Vienintele tu mano: eilėraščiai apie motiną. – Vilnius: Arslonga, 2006.
Dvasinių audrų minutės: dokumentinės novelės ir etiudai apie rašytojus. – Vilnius: Ars Longa, 2007.
Judesiai, prisilietimai: lyrika. – Vilnius: Ars longa, 2007.
Sugrįžimai: lyrika. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Virš judančio vandens: poezijos rinktinė. – Vilnius: Versus aureus, 2011.
Iš paukščio sapnų: lyrika. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
Tik vienas tu: lyrika. – Vilnius: Homo liber, 2013.
Čia vienatvė žiemos: lyrika. – Vilnius: Homo liber, 2014.
Ir mirksnis tęsiasi: lyrika. – Vilnius: Homo liber, 2015.
Skersvėjai: lyrika. ‒ Vilnius: Homo liber, 2016.
Vėjų žmonės: lyrika. – Vilnius : Homo liber, 2017.
Ar girdite?: lyrika. – Vilnius : Homo liber, 2018.
Būna taip nedažnai: lyrika, iliustr. Autorius Šarūnas Jakštas. – Vilnius : Homo liber, 2019.
Užuominos: eilėraščiai. Vilnius : Homo liber, 2020.
Dangorykštės: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2021.
Meninio talento mįslė: kūrybos psichologija. – Vilnius : Homo liber, 2017.

V e r t i m a i :
A. Barto. Baisus sapnas: dygūs eilėraščiai. – Vilnius: [s.n.], 1965.
S. Holis. Mano kaltė. – 1969.
J. Matiašovskis. Hodo debiutas. – 1971.
A. Barto. Žiemos gėlės. – Vilnius: Vaga, 1974.
I. A. Buninas. Vaikystė: eilėraščiai: ikimokykliniam ir jaunesniam mokykliniam amžiui. – Vilnius: Vaga, 1979.
S. Vurgunas. Rytų vartai (iš azerbaidžaniečių k.). – 1980.
S. Eradijevas. Laiko vėjas (iš kirgizų k.). – 1988.
D. Varandis. Svajotojas prie lango (iš estų k. kartu su J. Vaičiūnaite ir kt.). – 1976.
D. Maksimovič. Nebėra daugiau laiko (iš serbų k. kartu su J. Vaičiūnaite). – 1983.

A p d o v a n o j i m a i :
1957 m., 1982 m. žurnalo „Jaunimo gretos“ premijos už tais metais spausdintus eilėraščius.
1981 m. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Garbės raštas už nuopelnus ugdant lietuvių literatūrą ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.
1983 m. žurnalo „Švyturys“ premija už tais metais spausdintus eilėraščius.
1985 m. Poezijos pavasario laureatas.
1989 m. „Knygnešio“ diplomas.
1989 m. „Žydinčios vyšnios šakelės“ prizas už išleistos poemos „Sprogimas“ fragmentą „Ar tu dar alsuoji lietuviškas žodi?“

T e k s t a i :
Jono Jakšto eilėraščiai / Metai, 2013 5–6
Jono Jakšto eilėraščiai / Metai, 2011 2–3