/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Jablonskaja Tamara

Tamara Jablonskaja – poetė, prozininkė.
Gimė 1947 05 21 Vilniuje. Mirė 2017 09 14 Vilniuje, palaidota Liepkalnio kapinėse.
Baigė Vilniaus 17-ąją vidurinę mokyklą (dabar Mstislavo Dobužinskio vidurinė mokykla). Dar mokykloje pradėjo rašyti eilėraščius, o pirmoji kūrybos publikacija pasirodė Maskvos žurnale paskutinėje mokyklos klasėje. 1965 m. išvyko dirbti į geležinkelio Obozerskaja-Sorokskaja statybą, dirbo Archangelsko srityje ir Vorkutoje. Ten įsitraukė į miesto literatūrinio susivienijimo veiklą, spaudoje buvo dažnai publikuojami eilėraščiai. 1966 m. grįžusi į Vilnių dirbo Vilniaus konstravimo biure laborante. Tais pačiais metais įstojo į Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) universiteto Filosofijos fakulteto neakivaizdinį skyrių, 1969 m. perėjo į stacionarą ir 1973 m. studijas baigė, įgijo filosofo specialybę. Grįžusi į Vilnių kurį laiką dirbo dėstytoja, nuo 1983 m. dirbo Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Leidybos skyriuje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2004 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Amžinieji dalykai: poezija. – Vilnius: Vaga, 1990.
Mėnulio spinduly: poezija. – 1993.
Бельмонт и другие пейзажи. – Вильнюс: Rotas, 1997.
Дорога и стрелочник: рассказы. – Вильнюс: Ротас, 2004.