Atgal

Ivanauskaitė Jurga

Algimanto Reklio nuotrauka

Jurga Ivanauskaitė – prozininkė, dramaturgė, eseistė.
Gimė 1961 11 14 Vilniuje. Mirė 2007 02 17.
1979 m. baigė M.K.Čiurlionio Meno mokyklą (dabar – Menų gimnazija), 1985 m. – Vilniaus dailės  institutą (dabar – Dailės akademija), grafikos specialybę. 1988-1991 m., Lietuvos Atgimimo metais, ji aktyviai bendradarbiavo Sąjūdžio leidiniuose: „Sąjūdžio žinios”, „Sietynas”, „Atgimimas”, „Šiaurės Atėnai”. 1993 m. Jurga Ivanauskaitė pirmą kartą nuvyko į Rytus, o 1995-1998 m. daugiausia laiko praleido keliaudama po Himalajus, kuriuose domėjosi budizmo religija ir filosofija: po Šiaurės Indiją, Nepalą, Tibetą. Sugrįžusi tapo Lietuvos Tibeto rėmimo grupės pirmininke, 2003 m. nominuota Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę” Tolerancijos žmogaus titului. Ji rengė fotografijų, piešinių ir tapybos parodas: 1998 m. buvo surengta piešinių paroda „108 Mandalos”, 1999 m. fotografijos paroda „Tibetas – kita realybė”.
1979 m. skaitytojai sulaukė pirmųjų Jurgos Ivanauskaitės kūrinių – eilėraščių „Moksleivyje”. 1985 m. pasirodė pirmoji jos knyga – novelių rinkinys Pakalnučių metai. 1988 m. išėjo romanas Mėnulio vaikai, o 1989 m. – apsakymų rinkinys Kaip užsiauginti baimę. Vėliau Jurga parašė dar keletą romanų: Pragaro sodai (1992), Ragana ir lietus (1993), Agnijos magija (1995), Sapnų nublokšti (2000), Placebas (2003), Miegančių drugelių tvirtovė (2005): pjeses: Nežaiskime su mėnuliu (1987), Karuselė (1989): knygas vaikams: 1991 m. pasirodė jos pačios iliustruota pasaka Stebuklinga spanguolė, o 2004 m. – Kaip Marsis Žemėje laimės ieškojo.
Patirtį ir įspūdžius, įgytus kelionėse po Rytus, Jurga Ivanauskaitė suguldė į itin vertinamas knygas: Ištremtas Tibetas (Su jo Šventenybės XIV Dalai Lamos įžanga). Publicistika.(1996), Kelionė į Šambalą. Eseistika.(1997), Prarasta Pažadėtoji žemė. Eseistika.(1999), straipsnių ir esė rinkinys Kelionių alchemija (2003) bei Tibeto mandala (2004).
Nors Jurga Ivanauskaitė visų pirma yra žinoma kaip talentinga prozininkė, ji visą gyvenimą rašė ir eilėraščius. 2004 m. buvo išleistas pirmas jos poezijos rinkinys „Šokis dykumoje”, o netrukus turėtų pasirodyti jos paskutinė knyga, kurios signalinį egzempliorių ji dar spėjo išvysti, – tai poezijos knyga „Odė džiaugsmui”.
Jurgos Ivanauskaitė kūryba versta į anglų, latvių, estų, rusų, lenkų, kroatų, vengrų, gruzinų, ukrainiečių, prancūzų, vokiečių, švedų kalbas. Už nuopelnus Lietuvos Respublikai ji apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, už atvirumą pasauliui bei jo kultūrinei įvairovei ir kintančių vertybių pojūtį romanuose jai paskirta 2005 –ųjų Nacionalinė premija, 2006 metais ji sulaukė Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimo už kūrybinę veiklą.
Nuo 1988 m. buvo LRS narė.

Bibliografija:
Pakalnučių metai: novelių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1985.
Mėnulio vaikai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1988.
Kaip užsiauginti baimę: novelių ir apsakymų rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1989.
Stebuklinga spanguolė: pasaka vaikams su autorės iliustracijomis. – Vilnius: Vyturys, 1991.
Pragaro sodai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1992.
Ragana ir lietus: romanas. – Vilnius: Vaga, 1993.
Agnijos magija: romanas. – Vilnius: Vaga, 1995.
Ištremtas Tibetas: publicistika. – Vilnius: Tyto alba, 1996.
Kelionė į Šambalą: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1997.
Prarasta pažadėtoji žemė: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1999.
Sapnų nublokšti: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2000.
Ragana ir lietus: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2002.
Kelionių alchemija: esė. – Vilnius: Tyto alba, 2003.
Pakalnučių metai: novelės. – Vilnius: Tyto alba, 2003.
Placebas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2003.
Mėnulio vaikai: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2004.
Šokis dykumoje: eilėraščiai. – Vilnius: Tyto alba, 2004.
Švelnūs tardymai: interviu. – Vilnius: Tyto alba, 2005.
Miegančių drugelių tvirtovė: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2005.
Tibeto mandala: trilogija. – Vilnius: Tyto alba, 2006.
Odė džiaugsmui: eilėraščiai. – Vilnius: Tyto alba, 2007.
Viršvalandžiai: nebaigta paskutinioji knyga. – Vilnius: Tyto alba, 2007.
Stebuklinga spanguolė : pasaka. – Vilnius : Tyto alba, 2014.
Pakalnučių metai : novelės. – Vilnius : Tyto alba, 2014.
Miegančiųjų drugelių tvirtovė : romanas. – Vilnius : Tyto alba, 2018.
Placebas: romanas. – Vilnius : Tyto alba, 2018.
Viršvalandžiai. – Vilnius : Tyto alba, 2020.
Sapnų nublokšti: romanas. – Vilnius : Tyto alba, 2021.
Švelnūs tardymai. – Vilnius : Tyto alba, 2021.
Placebas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2023.

Knygos latvių kalba:
Ragana un lietus. – Rīga: Preses nams, 1994.
Ceļojums uz Šambalu. – Rīgā: Jumava, 1998.
Agnijas magija: novel / vertė Talrids Rullis. – Rīga: Avots, 1999.
Zaudētā Apsolītā zeme. – Rīga: Jumava, 2000.
Trimdā aizdzītā Tibeta: novel / vertė Talrids Rullis. – Rīga: Jumava, 2001.
Sapņiem līdzi: novel. / vertė Talrids Rullis. – Rīga, Dienas Grāmata, 2006.

Knygos vokiečių kalba:
Die Regenhexe: Roman. – Deutsche Erstausg. – München: Deutscher Taschenbuch Verl., 2002.
Placebo: Roman. – München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005.

Knygos švedų kalba:
Häxan och regnet: novel / tr. by Jonas Öhman. – Stockholm: Tranan, 2005.

Knygos čekų kalba:
Čarodĕjnice a déšt. – Praha: Mezera, 2006.

Knygos kroatų kalba:
Vještica i kiša: novel / tr. by Loreta Vasilj. – Zagreb: Profil international, 2003.

Knygos estų kalba:
Nõid ja vihm: novel / tr. by Mihkel Loodus. – Tallinn: Olion, 1997.

Apdovanojimai:
2005 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė.
2006 m. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimas

tekstai:
http://www.tekstai.lt/tekstai/ivanausk/index.htm