/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Išganaitytė Janina

Janina Ona Išganaitytė – vertėja.
Gimė 1938 12 20 Kubilėliuose, Šakių rajone.
1962 m. baigė rusų filologiją Vilniaus universitete. Dirbo Spaudos komitete, žurnalo „Mūsų kalba“ redakcijoje. Savarankiškai išmoko vengrų kalbą, stažavosi Debreceno universitete. Nuo 1990 m. atsidėjo vertėjos darbui. Vengrijos rašytojų sąjungos garbės narė.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   i š   v e n g r ų   k a l b o s :
F. Örsi. Kapitonas Tenkešas. – Vilnius: Vaga, 1975; Viltis, 1994; Gimtasis žodis, 2007.
E. Ištvanas. Totų šeima: apysaka ir miniatiūros. – Vilnius: Vaga, 1978.
D. Iješas. Šandoras Petefis: biografija. – Vilnius: Vaga, 1978.
T. Déry. Trys apysakos. – Vilnius: Vaga, 1983.
D. Falušas, J. Gaboras. Tuščias dosje: romanai. – Vilnius: Mintis, 1987.
Z. Móricz. Novelės. – Vilnius: Vaga, 1987.
J. Mór. Vengrų nabobas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1988.
T. Méray. Imrės Nadžio gyvenimas ir mirtis: biografija. – Vilnius: Mokslas, 1990.
M. Szabó. Stirna: romanas. – Vilnius: Vyturys, 1990.
K. Sakonis. Prancūziška ferma: apysakos ir apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1991.
Š. Diurk. Voras savo paties voratinklyje: detektyvinis romanas. – Vilnius: Mintis, 1992.
J. Mór. Juodoji kaukė: romanas. – Vilnius: Amžius, 1993; Gimtasis žodis, 2006.
J. Csengery. Greta Garbo: biografija. – Vilnius: Vaga, 1994.
Dama ir valkata: pasaka. – Vilnius: Egmont Lithuania, 1994.
G. Gárdonyi. Abelis ir Estera: romanas. – Vilnius: Amžius, 1994.
É. N. Ardai. Skaičiuok ir spalvink: I klasė, I pusmetis. – Kaunas: Šviesa, 1995.
É. N. Ardai. Skaičiuok ir spalvink: I klasė, II pusmetis. – Kaunas: Šviesa, 1995.
F. Móra. Keturių tėvų duktė: (dailininko mirtis). – Vilnius: Amžius, 1995; Gimtasis žodis, 2007.
A. Bessenyei. Piešimo mokymas vaikų darželyje. – Kaunas: Šviesa, 1996.
G. Gárdonyi. Pavojingos ilgaplaukės: senbernių istorijos: romanas. – Vilnius: Amžius, 1996; Gimtasis žodis, 2006.
É. Janikovszky. Aš jau einu į mokyklą. – Vilnius: Vyturys, 1998.
M. Szabó. Pilotas: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
F. István. Murza: romanas. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.
M. Sándor. Žvakės sudega ligi galo: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2004.
F. István. Lutra: romanas apie ūdrą. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005.
F. Milán. Mano žmonos istorija: kapitono Štero užrašai: romanas. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.
M. Sándor. Skyrybos Budoje: romanas. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
Išvirkščiasermėgis. – Kn. Baltarusių pasaka. – Vilnius: Vaga, 1970.
A. Korytkovskaja. Olchovkos Voverė: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1971.
M. Briker. Geltonas Pikaso megztinis: realybės detektyvas. – Vilnius: Alma littera, 2011.

P j e s i ų   v e r t i m a i :
J. Rybčinskis. Kaip susigrąžinti vyrą. – Kauno muzikinis teatras, 1979.
B. Konstantinovas, B. Raceris. Romanas vasarvietėje. – Kauno muzikinis teatras, 1981.
K. Florián. Keturiese vidurnaktį. – Vilniaus jaunimo teatras, 1982.
U. Gyula. Ančiukų namo paslaptis. – Kauno lėlių teatras, 1983.
P. Germaninis, S. Džiovaninis. Vėžlio diena. – Kauno muzikinis teatras, 1983.
S. Prokofjeva, I. Tomakova. Čipolinas. – Panevėžio dramos teatras, 1986.

A p d o v a n o j i m a i :
1979 m. Vengrijos autorinių teisių agentūros „Artisijas“ ir Vengrijos Liaudies Respublikos ambasados SSRS premija už vertimus iš vengrų kalbos.
1990 m. Vengrijos mokslų akademijos Milano Fusto premija už vengrų autorių vertimus.
1992 m. Vengrijos valstybinis apdovanojimas „Pro Cultura Hungarica“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Vertėja J. Išganaitytė: Vengrija – motinėlė / Lietuvos žinios, 2014 07 03