/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Isajevas Sergejus

Sergejus Isajevas (slp. Clandestinus) – vertėjas, poetas ir prozininkas.
Gimė 1973 m. gegužės 2 d. Klaipėdoje. Baigė M. Gorkio mokyklą, specialius anglų kalbos kursus LCC tarptautiniame universitete, filosofiją Vilniaus seminarijoje katalikų dvasininkams, studijavo krikščioniškąją teologiją (Sen Žodar, Prancūzija), islamiškąją teisę ir šariatą Džinano universitete (Libanas, Tripolis). Apie 8 metus buvo katalikiškų – dominikonų ir pranciškonų – ordinų vienuolis, iš kurių dvejus metus dirbo Vilniaus protiškai atsilikusiųjų vaikų ugdymo centre, dar dvejus metus mokė Dievo įstatymų katalikų gimnazistus Kretingoje.
Dirbo dienraščio „Klaipėda“ kultūros skyriaus redaktoriumi (2004 m.), literatūros ir meno mėnraščio „Žodis“ vyr. redaktoriumi (2005 m.), savaitraščio „Krantinė – Klaipėda“ vyr. redaktoriumi (2008 m.). Pastaruoju metu aktyviai bendradarbiauja lietuviškuose, europietiškuose ir rusiškuose leidiniuose bei leidyklose („Nemunas“, „Baltija“ ir kt.; rusų „Baltika“, „Paralelės“, stambiausiame Maskvos literatūriniame tinklalapyje „Maskvos rašytojai“, E. V. Vitkovskio „Vertimo amžius“ ir kt.). Literatūrinės draugijos-leidyklos „ARS MAGNA“ (2003 m.) įkūrėjas.
Poliglotas, vertėjas iš 11 kalbų. Nepartinis, tvirtų pažiūrų kosmopolitas. Nuo gotikos ir siaubo perėjęs prie mokslinės fantastikos, pastaruoju metu krypsta ateistinių idėjų link.
Nuo 2003 m. – Vokietijos rusų rašytojų bendrijos narys; nuo 2004 m. – Rusijos rašytojų sąjungos narys; nuo 2004 m. – Tarptautinės literatūrinės S. Dacho bendruomenės narys; nuo 2006 m. – Tarptautinės istorikų ir literatų K. Donelaičio bendruomenės narys; nuo 2008 m. – Lietuvos žurnalistų sąjungos narys; nuo 2009 m. – Meno Kūrėjų Sąjungos narys; nuo 2012 m. – Rusijos rašytojų sąjungos Lietuvos skyriaus pirmininkas.
Pomėgiai: astrofizika, teorinė fizika, istorija, gamtos mokslai, muzika.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2006 m.

B i b l i o g r a f i j a :
В глубинах скорби и радости: eilėraščiai. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 2001.
Светлые и тёмные разьышления: eilėraščiai. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 2002.
Speculum Saeculorum: eilėraščiai ir poemos. – Klaipėda: Druka, 2002.
Тёмные и светлые видения: eilėraščiai. – Klaipėda: Druka, 2002.
В поисках Единственной Истины…: poemos. – Klaipėda: Druka, 2002.
Избранные афоризмы: esė ir aforizmai. – Klaipėda: Druka, 2003.
Смерть иллюзии: novelės ir apsakymai. – Klaipėda: Reco, 2004.
По стопам литовских волхвов: aнтология современной поэзии и прозы Клайпедского края: poezija, proza, vaikų literatūra. – Klaipėda: Reco, 2005.
Последний день одиночества: apysakos. – Калининград, „Издательство Калининградского Пен-клуба“, 2008 m.
Summis desiderantes affectibus: poezija. – Калининград, „Издательство Калининградского Пен-клуба“, 2008 m.
Versum onanicum poeticum: poezija, novelės. – Klaipėda, „Druka“, 2008 m.; perleista „Издательствo Калининградского Пен-клуба“, 2009 m.
Prakeiktųjų namai: apysakos. – Калининград, „Издательство Калининградского Пен-клуба“, 2011 m.
Penis oppressus: poezija, proza. – Калининград, „Издательство Калининградского Пен-клуба“, 2011 m.
Faraonytė vardu Setia: literatūra vaikams, proza. – Калининград, „Издательство Калининградского Пен-клуба“, 2012 m.
Istorijos ne istorijai: proza. – „Ars Magna“, 2013 m.
Священный папирус Тота. Атлантический кодекс: историческое исследование, перевод с древнеегипетского. – Klaipėda, „Ars Magna“, 2013 m.
Efemeridė: proza. – Klaipėda, „Ars Magna“, 2013 m.
Machina ex Dei: proza. – Калининград, „Издательство Калининградского Пен-клуба“, 2013 m.
Didžiojo Inkvizitoriaus ašaros (sudarė ir iš rusų k. vertė D. Sobeckis). – Klaipėda: Druka, 2015.

V e r t i m a i
i š   l i e t u v i ų   k a l b o s :
По стопам литовских волхвов/Антология современной поэзии и прозы Клайпедского края, – šiuolaikinės lietuvių poezijos, prozos ir vaikiškos literatūros vertimai. – „Reco“, 2005 m.
Римантас Черняускас, Истории про Густаса и Учителя: рассказы. –  Калининград, „Кладезь“, 2006 m.
Между, – poezija, N. Kepenienės-Kliukaitės knygos vertimas, leid. «Libra Memelensis», 2008 m.
Одни другим, – poezija, A. Žalio knygos vertimas, leid. „Издательство Калининградского Пен-клуба”, 2009 m.
Из тьмы (poezija, D. Sobeckio knygos vertimas, leid. „Издательство Калининградского Пен-клуба”, 2009 m.)
Человек с обезьянкой, – proza, A. Kuklio knygos vertimas, leid. „Издательство Калининградского Пен-клуба”, 2010 m.
homo religiosus, – poezija, D. Sobeckio knygos vertimas, leid. „Издательство Калининградского Пен-клуба”, 2010 m.
Времена, – poezija, lietuvių literatūros pradininko K. Donelaičio eilėraščių, pasakėčių, laiškų ir poemos „Metų laikai” vertimas, leid. «Издательство Калининградского Пен-клуба», 2011 m.)
Времена, – poezija, lietuvių literatūros pradininko K. Donelaičio eilėraščių, pasakėčių, laiškų ir poemos „Metai” vertimas, antras pataisytas ir papildytas vertimas, leid. «Издательство Калининградского Пен-клуба», 2012 m.
Ожидание, – proza, J. Šikšnelio knygos vertimas, leid. „Ars Magna”, 2013 m.
Времена, – poezija, lietuvių literatūros pradininko K. Donelaičio eilėraščių, pasakėčių, laiškų ir poemos „Metai” vertimas, trečias pataisytas ir papildytas vertimas, leid. «Издательство Калининградского Пен-клуба», 2013 m.

i š   a n g l ų   k a l b o s :
J. Qaradawi, Al Halal wal haram fil Islam, 2005 m.
M. Abdalati, Islam in focus, 2006 m.
S. Hanifah, What everybody must know about Islam and Muslims, 2007 m.

i š   v o k i e č i ų   k a l b o s :
K. Donalitius, Gedichte und Briefe, 2011 m.

i š   p r a n c ū z ų   k a l b o s :
P. Malo, La critique sur le christianisme et judaïsme, 2006 m.
D. Jacques, Serviteur de Dieu, qui es-tu? 2006 m.

i š   i t a l ų   k a l b o s :
La Regola francescana (OFM), 2004 m.

L i t e r a t ū r a   a p i e :
Mikas Vaicekauskas, „Metų naujas rusiškas vertimas“, – „Knygų Aidai“, 2011 m.
Aleksejus Popovas, „Kaip grūdinosi Donelaitis“ (knyga), 2012 m.

T e k s t a i :
Clandestinus kūryba svetainėje tekstai.lt.