/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Inis Laimonas

Laimonas Inis – prozininkas, vertėjas.

Gimė 1938 04 01 Kentaučių kaime, Mažeikių rajone.

Mokėsi Kentaučių pradinėje, vėliau Židikų vidurinėje mokykloje. 1956 m. baigė Vilniaus bibliotekininkystės technikumą. 1956–1958 m. Skuodo rajono bibliotekos vedėjas. 1958–1959 m. Skuodo rajono komjaunimo komiteto instruktorius. 1959–1960 m. Skuodo rajono laikraščio „Pergalė“ redaktoriaus pavaduotojas. 1960–1961 m. Skuodo rajono komjaunimo komiteto pirmasis  sekretorius. 1961–1962 m. Skuodo rajono laikraščio „Pergalė“ redaktorius, 1962–1965 m. to paties laikraščio pakeistu pavadinimu „Mūsų žodis“ redaktoriaus pavaduotojas. 1963 m. neakivaizdžiai baigė Vilniaus universitetą ir įgijo žurnalisto specialybę. 1965–1970 m. Lietuvos komunistų partijos Skuodo rajono komiteto sekretorius. 1970–1972 m. laikraščio „Komjaunimo tiesa“ redaktoriaus pavaduotojas. 1972–1990 m. žurnalo „Nemunas“ vyriausiasis redaktorius. 1991–1993 m. laikraščio „Velniovara“ redaktorius. Nuo 1993 m. leidyklos „Eridanas“ redaktorius. 1998 m. nusprendė atsidėti vien tik kūrybai. Spaudoje debiutavo 1951 m., iki šiol paskelbė apie 3000 įvairių žanrų rašinių laikraščiuose ir žurnaluose, nemažai vertimų publikuota periodinėje spaudoje („Nemunas“, „Pergalė“, „Mūsų žodis“, „Jaunimo gretos“, „Kauno tiesa“, „Atodangos“ ir kt.) L. Inio slapyvardžiai: V. Bertaitė, Vl. Bimba, V. Bubliauskas, E. Graužinis, R. Pilt., L. Indrašius, L. Inaitis, L. Inevičius, J. Ivanauskas, P. Ylinis, P. Jonaitis, I. Jovaiša, I. Laimonas, Z. Lenkinietis, L. Linas, A. Lūšaitis, L. Lūšaitis, A. Lūšinis, V. Kalnėnas, V. Keršulis, P. Kulvietis, J. Kuodis, L. Mikas, I. Namajūnas, K. Naujokas, K. Normantas, K. Pečiauskas, K. Pečiulis, L. Pilėnas, K. Pilūnas, L. Pušinskas M. Ragainis, Eug. Rožė, P. Serapinas, Per. Sereda, Br. Smoliakovas, S. Stasėnas, P. Stepulis, V. Timpa, L. Tumėnas, Pr. Vainauskas, P. Vaičiulis, K. Vaišnoras, M. Zinevičius, L. Zinys, Vl. Žemkalnis, K. Žilys, L. Žilvys, S. Žuta. Sudarė 6 apybraižų rinkinius ir almanachus, paskelbė nemažai kritikos straipsnių, recenzijų. Gyvena Kaune.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1974 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Viena saulė danguj: dokumentika. – Vilnius: Mintis, 1975.
Kas ūžia be vėjo: pasaka. – Vilnius: Vaga, 1977.
Paskui žydinčią obelį: publicistiniai bloknotai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Kas verpia be kuodelio: pasaka. – Vilnius: Vaga, 1982.
Sunkus dialektikos mokslas: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Prie Garibaldžio kojų: kelionių užrašai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Ave, vita!: biografinė apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1985.
Paukštis be pastogės: biografinė apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1989.
Išpažįstu savo gyvenimą: apysaka. – Vilnius: Periodika, 1990.
Pasikinkęs jauną vėją: apysaka. – Kaunas: Europa, 1993.
Paskutinis Sokrato prašymas: klajūno novelės. – Kaunas: Varpas, 1996.
Naktis su Mefistofeliu: impresijos. – Kaunas: Santara, 1996.
Pilnaties paunksnėje: eseistika, straipsniai, recenzijos. – Kaunas: Laivė, 1997.
Esu pats sau paslaptis: pokalbiai apie kūrybą, istoriją ir save. – Kaunas: Laivė, 1997.
Afroditė ir kitos moterys: novelės apie meilę. – Kaunas: Laivė, 1998.
Nevėtytų rugių sėtuvė: eilėraščiai. – Kaunas: Santara, 1998.
Esu toks, koks esu: pokalbiai apie kūrybą, istoriją ir save. – Kaunas: Aušra, 2000.
Saulės dukrytė: žvaigždynų baladės. – Kaunas: V. Staniulio knygyno leidinys, 2000.
Mįslių brolis šiaudakojis: mįslės, pasakos. – Kaunas: Judex, 2001.
Hamletas baltomis pirštinėmis: novelės apie prieškario Kauną. – Kaunas: V. Staniulio knygyno leidinys, 2002.
Septynių demonų išvarymo diena: novelės. – Kaunas: V. Staniulio knygyno leidinys, 2003.
Gyvenimas – kaip paukščio skrydis: pokalbiai apie kūrybą, istoriją ir laiką. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Šerpaitis, vėjų dievaitis: legendos ir padavimai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Neužmirštuolių kalnas: romanas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005; 2006.
Baltosios rasos: eilėraščiai proza. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Saldus miegelis voro lopšely: pasakos. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Paslaptį žino tik moterys: romanas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2006.
Pamišėliai ir šventosios: romanas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Vėjo vartai: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Milžinai ir nykštukėlis: sakmės ir padavimai.- Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Čiulbantis medis: pasaka. – Kaunas: Dajalita, 2007.
Ramybės parko varnas: eilėraščiai, proza. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Dievo karvytė: pasakos. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Mėnulio raitelė: sakmės ir padavimai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2010.
Lietaus žemė: sakmės. – Kaunas: LUMA ir Naujasis lankas, 2011.
Septyni deimantėliai sidabro samtelyje: pasakos. – Kaunas: Naujasis lankas, 2011.
Juodojo akmens laumė: sakmės ir padavimai. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2012.
Ilgas pabučiavimas prieš aušrą: novelės. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas: apysaka. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
Baltas kurėnas: legendos ir sakmės. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2014.
Rožė pražydo naktį: sodo novelės. – Kaunas: Naujasis lankas, 2015.
Sakmė apie Gervių tiltą: romanas. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2015.
Sparnuotojo Nykštuko strėlė: mitologinės sakmės. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2016.
Paukščiai vėjyje: taškai ir daugtaškiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2018.
Gyvenimas su plunksna ir knyga: bibliografinis sąvadas II 2008–2017. – Kaunas: Naujasis lankas, 2018.
Milžinų kalvos paunksnėje: istorinės romantinės sakmės. – Kaunas: Naujasis lankas, 2019.
Dangaus šulinys: žemaitiškos istorijos, tikros ir išgalvotos, girdėtos ir susapnuotos. – Kaunas: Naujasis lankas, 2020.
Žiedadulkių sauja: eilėraščiai, aforizmai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2020.
Sakmė apie apaštalų laivą: romanas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2021.
Aštuoni Kuršmarių vėjai. Mažoji Lietuva: interpretacijos – Kaunas: Naujasis lankas, 2022.

V e r t i m a i  i š  r u s ų  k a l b o s :

D. Miagmaras. Potvynis: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1977.
V. Kanivecas. Universiteto studentas: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1982.
A. Pankovas. Oimiakono meridianas: horizontų serijos knyga apie Sibirą. – Vilnius: Vaga, 1984.
P. Kapica. Rytoj bus vėlu: romanas. – Vilnius: Vyturys, 1987.
A. Kristi. Kortas ant stalo: romanas (vertė K. Pečiulis). – Kaunas: Europa, 1994.
H. Kuperis. Seksmaksas: fantastinis romanas (vertė J. Varnelis). – Kaunas: Europa, 1994.
E. S. Gardneris. Blondinė pamušta akimi: romanas (vertė J. Varnelis). – Kaunas: Europa, 1994.
E. Topolis. Kremliaus žmona: romanas. – Kaunas: Europa, 1994.
A. Kristi. Paskyrimo vieta nežinoma: romanai ir apysaka (vertė K. Pečiulis). – Kaunas: Europa, 1994.
A. Kristi. „Sudužo veidrodis skambėdamas…“: romanas (vertė V. Bubliauskas). – Kaunas: Europa, 1994.
A. Kristi. Žmogžud
ystę tiria Erkiulis Puaro
: romanai (vertė K. Pečiulis). – Kaunas: Europa, 1995.
Dostojevskis: biografinė apybraiža (sudarė, vertė ir spaudai parengė L. Inis). – Kaunas: Dajalita, 1999.
Al. Altajevas. Leonardas da Vinčis: apysaka (vertė L. Balsys). – Kaunas: Dajalita, 1999.
Al. Altajevas. Rafaelis: apysaka (vertė L. Balsys). – Kaunas: Dajalita, 1999.
J. Meilichas. Johanas Štrausas: Vienos valso istorija (vertė V. Bertaitė). – Kaunas: Dajalita, 1999.
R. Sabatinis. Kolumbas: romanas (vertė L. Balsys). – Kaunas: Dajalita, 200.
K. Andrejevas. Nuotykių ieškotojai: biografinės apybraižos apie Aleksandrą Diumą – tėvą, Žiulį Verną, Robertą Lujį Styvensoną, Artūrą Konaną Doilį (vertė K. Pečiulis). – Kaunas: Dajalita, 2000.
M. Mendelsonas. Markas Tvenas: biografinė apybraiža (vertė K. Pečiulis). – Kaunas: Dajalita, 2000.
V. Loginovas. Karmos sapnininkas: sapnai, kurie keičia gyvenimą, karmos psichologija. – Kaunas: Dajalita, 2002.
V. Loginovas. Karmos terapija: pinigai, meilė, sveikata, karmos psichologija. – Kaunas: Dajalita, 2002.
V. Loginovas. Karmos konfliktologija: griaunančioji ir kuriančioji konflikto energija, karmos psiochologija. – Kaunas: Dajalita, 2002.
A. Svijašas. Likimo pamokos: klausimai ir atsakymai. – Kaunas: Dajalita, 2003.
A. Svijašas, J. Svijaš. Šypsokis, kol ne vėlu: pozityvios  kasdienybės psichologija. – Kaunas: Dajalita, 2006.
A. Svijašas. Sveikata galvoje, o ne vaistinėje: pozityvios kasdienybės psichologija. – Kaunas: Dajalita, 2011.

V e r t i m a i  i š  a n g l ų  k a l b o s :

A. Kristi. Rodžero Ekroido nužudymas: romanas (vertė K. Pečiulis). – Vilnius: Židinys, 1991.
A. Kristi. Mirtis debesyse: romanas (vertė K. Pečiulis). – Kaunas: Europa, 1992.
A. K. Doilis. Raudonu ant balto: apysaka (vertė J. Varnelis). – Kaunas: Vasaris, 1992.
D. Hemetas. Didysis antpuolis. 106 tūkstančiai už galvą: nuotykių apysakos (vertė K. Pečiulis). – Kaunas: Europa, 1992.
A. Kristi. Mirtis „Varnų lizde“: romanas (vertė V. Bubliauskas). – Vilnius: Židinys, 1992.
Dž. H. Čeizas. Grabas iš Honkongo: apysaka (vertė J. Varnelis). – Kaunas: Europa, 1993.
A. E. V. Vogtas. Ginklų krautuvė: apysakos ir apsakymai (sudarė ir vertė L. Inis). – Kaunas: Europa, 1993.
A. Kristi. Čimneizo pilies paslaptis: romanas (vertė K. Pečiulis). – Kaunas: Europa, 1993.
A. Kristi. Mirtis šampano taurėje: romanas. – Vilnius: Židinys, 1993.
E. Kvinas. Džekas mėsinėtojas: nežinomas daktaro Votsono rankraštis, arba Romanas apie baimę (vertė  J. Varnelis). – Kaunas; Europa, 1993.
V. Grifas. Aistrų karštligė: romanas (vertė J. Varnelis). – Kaunas: Europa, 1993.
Baidyklė Meplo gatvėje: dešimt fantastinių apsakymų (sudarė ir vertė L. Inis). – Kaunas: Europa, 1993.
E. S. Gardneris. Ilgakojų manekenių byla: romanas (vertė V. Bubliauskas). – Kaunas; Europa, 1994.
K. Braunas. Žmona sekmadieniui: romanas (vertė V. Bubliauskas). – Kaunas: Europa, 1994.
A. Kristi. 4.50 iš Padigtono: romanas (vertė K. Pečiulis). – Kaunas: Europa, 1994.
A. Kristi. Penki paršiukai: romanas (vertė K. Pečiulis). – Kaunas: Europa, 1994.
A. Kristi. Lordo Edvero mirtis: romanai (vertė K. Pečiulis). – Kaunas: Europa, 1994.
A. Kristi. Žmogžudystė per Kalėdas: romanas (vertė K. Pečiulis). – Kaunas: Europa, 1995.
Dž. H. Čeizas. Atsargus žmogžudys: romanas (vertė J. Varnelis). – Kaunas: Europa, 1995.
A. Kristi. Mirti niekas nenori: romanas (vertė V. Bubliauskas). – Vilnius: Žuvėdra, 1996.
A. Kristi. Dama su vualiu: romanai ir apsakymai (vertė K. Pečiulis). – Kaunas: Europa, 1997.
A. Kristi. Paskelbta žmogžudystė: romanas (vertė V. Bubliauskas). – Vilnius: Žuvėdra, 1997.
A. Kristi. Kukmedžių trobelė: romanas (vertė J. Lingys). – Kaunas: Vasaris, 1997.
E. S. Gardneris. Gorilos šypsena: romanas (vertė V. Bubliauskas). – Vilnius: Žuvėdra, 1997.
D. Hemetas. Stiklo raktas: romanas (vertė V. Bubliauskas). – Vilnius: Žuvėdra, 1997.
D. Koontz. Šalta liepsna: romanas (vertė V. Bertaitė). – Kaunas: Eridanas, 1998.
Vašingtonas: karvedys, politikas, prezidentas, žmogus: biografinė apybraiža (sudarė, vertė ir spaudai parengė  L.Inis). – Kaunas: Dajalita, 1999.
P. Vilsonas. Pilis: romanas (vertė J. Latvys). – Kaunas: Eridanas, 1999.

V e r t i m a i  i š  p r a n c ū z ų  k a l b o s :

Ž. Vernas. Penkios savaitės oro balionu: romanas. – Kaunas: ANBO, 2000.
Ž. Vernas. Kelionė į Žemės centrą: romanas. – Kaunas, ANBO, 2002.

V e r t i m a i  i š  e s t ų  k a l b o s :

V. Luule. Skaidrus meilės šaltinis (vertė R. Pilt). – Kaunas: Dajalita, 2004.
V. Luule. Tavo širdies skausmas (vertė R.Pilt). – Kaunas: Dajalita, 2009.
V. Luule. Vilties šiluma (vertė R. Pilt). – Kaunas: Dajalita, 2013.

A p d o v a n o j i m a i:

1977 m. Kauno Šilko kombinato premija už geriausią metų kūrinį darbininkiška tematika.
1982 m. Lietuvos SSR komjaunimo premija už publicistiką.
1988 m. Lietuvos SSR nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardas.
1998 m. Lietuvos Respublikos nusipelnęs kultūros veikėjas.
2006 m. Kauno miesto savivaldybės Santakos III laipsnio garbės ženklas.
Lietuvos žurnalistų sąjungos Alytaus skyriaus apdovanojimas „Auksinė plunksna“.
2008 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos medalis „Už nuopelnus žurnalistikai“.
2013 m. Kauno miesto savivaldybės Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis.
2013 m. Lietuvos respublikos kultūros ministerijos padėkos raštas.
2019 m. Kauno miesto kultūros premija.
2019 m. garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Ką vėjas šneka, ką šaltiniai ulba? / Kaunodiena.lt, 2017 01 06
Rūta Kanopkaitė. Žurnalistika išmokė ieškoti perliukų / Kaunodiena.lt, 2004 05 08

T e k s t a i :

Laimono Inio kūryba svetainėje tekstai.lt („Metai“ 2013 Nr. 4)
Laimonas Inis. Ištrauka iš knygos „Sparnuotojo Nykštuko strėlė“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 08 02
Laimonas Inis. „Sveiks, sveteli margs“ (knygos „Aštuoni Kuršmarių vėjai“ ištrauka) / Kaunorasytojai.lt, 2021 09 15