Atgal

Ignatavičius Eugenijus

Eugenijus Ignatavičius – prozininkas, dramaturgas.
Gimė 1935 05 08 Užraguviuose, Raseinių rajone. Mirė 2020 05 16.
1945–1953 m. mokėsi Vadžgirio aštuonmetėje mokykloje, Raseinių vidurinėje mokykloje. 1953–1955 m. už antitarybinę veiklą kalėjo lageriuose Kuibyševo srityje ir Stavrapolio rajone. 1955–1956 m. mokėsi Šilutės darbo vakarinėje vidurinėje mokykloje. 1956–1960 m. studijavo Lietuvos konservatorijos Teatriniame fakultete, 1971–1973 m. Maskvos M. Gorkio literatūros institute. 1960–1964 m. dirbo Lietuvos televizijoje (LRT), 1964–1967 m. savaitraštyje „Literatūra ir menas“, 1967–1971 m. kultūros ministerijos Meno reikalų valdyboje. 1973–1980 m. Kauno dramos teatro Literatūrinės dalies vedėjas. 1980–1984 m. dirbo Teatro draugijoje, 1989–1990 m. Lietuvos rašytojų sąjungoje. 1991–1993 m. kultūros ir švietimo ministerijos Teatrų skyriaus vadovas. 1994–1998 m. Lietuvos radijo ir televizijos dokumentinių filmų studijos vyriausiasis redaktorius. Aktorius, vadino kino filmuose, teatre. Kūrybos išversta į rusų, anglų, armėnų, gruzinų, kroatų, latvių, serbų ir kitas kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1971 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Sekmadienio pieva: novelės. – Vilnius: Vaga, 1966.
Baltaragio malūnas: pjesė. – Kauno valstybinis dramos teatras, 1968.
Pradalgių tyla: novelės. – Vilnius: Vaga, 1971.
Svajonių piligrimas: pjesė. – Kauno valstybinis dramos teatras, 1975.
Sidabrinės skyrybos: novelės. – Vilnius: Vaga, 1976.
Šuo danguje: pjesė. – Kauno valstybinis dramos teatras, 1979.
Ir namų amžinoji šviesa: novelės. – Vilnius: Vaga, 1983.
Šyvio dalia: pjesės. – Vilnius: Vaga, 1983.
Žalčio karūna: scenarijus filmui. – Vilnius, rež. B. Talačka, 1986.
Chrizantemų autobuse: novelės. – Vilnius: Vaga, 1988.
Garibaldžio tyla: scenarijus dokumentiniam kino filmui. – Rež. J. Sabolius, 1994.
Ketvirtasis prezidentas: scenarijus dokumentiniam kino filmui. – Rež. J. Sabolius, 1995.
Marso pilnatis: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Obelis Katedros aikštėje: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 2005.
Kiparisų tamsa: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Nebaigtas pokalbis: paskutinieji nuo kryžkelės: novelių ir eseistinių kūrinių rinktinė. – Vilnius: Žuvėdra, 2010.
Baltieji stulpai: romanas. ‒ Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
Nepabūgę laisvės: publicistika. ‒ Kaunas: UAB Spaudos praktika, 2018.

S u d a r ė :
Kauno valstybinis dramos teatras (kartu su A. Žeku): albumas. – Kaunas: Kauno valstybinis dramos teatras, 1984.
Kryžius šiaurėje. – Vilnius: Vyturys, 1992.
Jonas Kavaliauskas ir mokiniai: prisiminimai (kartu su A. Kavaliausku, D. Kavaliauskiene). – Kaunas: Spaudos brokeris: Pramogų fortas, 2009.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
A. Solženicynas. Pirmajame rate: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1991.

A p d o v a n o j i m a i :
Dvi B. Dauguviečio premijos už vienaveiksmes pjeses liaudies teatrams ir už pjeses lėlių teatrams.
1984 m. Žemaitės literatūrinė premija už knygą „Ir namų amžinoji šviesa“.
1989 m. Petro Cvirkos premija už novelių knygą „Chrizantemų autobuse“.
1994 m. Atviros Lietuvos fondo premija už dokumentinį filmą „Garibaldžio tyla“.
1995 m. Tarptautinio dokumentinių filmų festivalio premija už filmą „Lietuvos pajūris“.
2000 m. Lietuvos nepriklausomybės medalis
2005 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.
2007 m. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
2017 m. Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių bendrija įteikė aukščiasiusią šios organizacijos apdovanojimą „Vilties žvaigždė“ ženklą.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Virtuali paroda „Eugenijus Ignatavičius. Akistata“ / lnb.lt, 2015 05 07
Eugenijus Ignatavičius: tebealma krištolo upeliai… (interviu) / Žemaičių kultūros draugijos redakcija