/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Gutauskas Leonardas

Leonardas Gutauskas – poetas, prozininkas.
Gimė 1938 11 06 Kaune. Mirė 2021 09 25.
1965 m. baigė scenografiją Valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija). 1991–1993 m. Vilniaus dailės akademijoje dėstė tapybą. Nuo 1960 m. dalyvauja dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje, rengia autorines parodas. Nuo 1967 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys, nuo 1989 m. grupės „24“ narys. Iliustruoja savo ir kitų autorių knygas. Kūrybos įtraukta į įvairius almanachus, rinkinius, antologijas. Romanų, poezijos išversta į vokiečių, lenkų, švedų, anglų, rusų ir kitas kalbas. Pagal romaną „Vilko dantų karoliai“ 1997 m. pastatytas meninis filmas (režisierius Algimantas Puipa).
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1976 m.

Leonardo Gutausko svetainė internete

B i b l i o g r a f i j a :
Ištrūko mano žirgai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1961.
Du žvirbliai: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1969.
Vaško dvarelis: eilėraščiai, mįslės vaikams. – Vilnius: Vaga, 1970.
Girių giesmės devynbalsės: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1972.
Sakmės apie bičių darbus: poema vaikams. – Vilnius: Vaga, 1973.
Baltasparniai malūnėliai: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1974.
Vartai po diemedžiu: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1976.
Juoda žemelė – baltas pyragėlis: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1977.
Dangaus kalvis Perkūnas: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1980.
Svetingumo namai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Sidabro žuvys žaidžia: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1981.
Krantas: eilėraščiai ir poemos. – Vilnius: Vaga, 1982.
Kur nakvoja vėjai: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1983.
Juokdarys: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Paukščių takas: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vyturys, 1986.
Geležinė varlė: pasakos. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Portretas. – Vilnius: Vaga, 1988.
Auksinė šiaudų šviesa: pasakos. – Vilnius: Vyturys, 1989.
Vilko dantų karoliai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1990–1997.
Betliejus: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.
Kam katinui ūsai?: proza vaikams ir jų seneliams. – Vilnius: Tyto alba, 1996.
Popierinė dėžutė: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
Šešėliai: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Laiškai iš Viešvilės: romanas. – Vilnius: Vaga, 2001.
Paskutinė Čepkelių ragana: pasaka. – Vilnius: Mažasis Vyturys, 2002.
Kipšo dūda: pasaka. – Vilnius: Žara, 2003.
Plunksnos; Kazbek: romanai. – Vilnius: Tyto alba, 2003.
In fine: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Sapnų teologija: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Musės: studija; Palėpė: romanas. – Vilnius: Vaga, 2007.
Švytintys kūnai: tapyba, poema. – Vilnius: Alma littera, 2008.
Daiktai: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Petriukas debesėlis. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2009.
Urbo kalnas: eilėraščiai, 1973–2010, Nida, Mardasavas, Vilnius. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Senojo Bokšto gyventojai: pasakos, 2 kn. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010–2012.
Šunų dainos: trumpoji proza. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2011.
Fragmentai: trumpoji proza. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Gervės trimitas: sakmelės. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2014.
Veidrodis žiemą: poema (lietuvių, anglų, rusų kalbomis; sudarė G. Bernotienė, J. Markauskas). ‒ Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016.
Žvirblių sodyba: pasakojimai. ‒ Vilnius: Gimtasis žodis, 2016.
Pravardės: apysakos. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Raudonoji jūra: apysakos. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021.
Pelynais švytintis laikas: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2023.

T e k s t a i   m u z i k o s   k ū r i n i a m s :
Trys pasakos: aukštam balsui ir fortepijonui. – Vilnius, komp. T. Makačinas, 1977.
Kolonom virpanti giesmė: odė Laurynui Stuokai-Gucevičiui: chorui ir sopranui. – Vilnius, komp. O. Balakauskas, 1978.
Girių giesmės: dvibalsės dainos vaikams. – Vilnius, komp. A. Rekašius, 1981.
Prie mėlynos gėlės: ciklas chorui. – Vilnius, 1982.
Spalvotas ciklas: žodžiai muzikos kūriniui. – Vilnius, 1995.

A p d o v a n o j i m a i :
1981 m. LTSR valstybinė premija už knygas vaikams „Juoda žemelė – baltas pyragėlis“, „Dangaus kalvis Perkūnas“.
1989 m. LTSR nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas.
1992 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už geriausią 1990–1991 m. kūrinį – romaną „Vilko dantų karoliai“.
1995 m. Stasio Šimkaus premija už eiles N. Sinkevičiūtės muzikos kūriniui „Spalvotas ciklas“.
1998 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija.
2001 m. literatūrinė „Varpų“ premija už romaną „Raudonoji jūra“.
2001 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija už prozos ir poezijos kūrinius.
2003 m. romanai „Plunksnos; Kazbek“ įtraukti į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką.
2004 m. eilėraščių rinkinys „In fine“ įtrauktas į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką.
2006 m. romanas „Sapnų teologija“ įtrauktas į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką.
2007 m. Žemaitės premija.
2008 m. Jono Aisčio literatūrinė premija.
2011 m. Vilniaus miesto mero premija už eilėraščių rinkinį „Urbo kalnas“.
2014 m. Vlado Šlaito premija už knygą „Fragmentai“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Visa galėčiau suimti į keturis sakinius. Prozininkas, poetas, dailininkas Leonardas Gutauskas atsako į literatūrologės Vitalijos Pilipauskaitės klausimus /Metai, 2007 03
Rašytojo ir dailininko Leonardo Gutauskas kūrybinis portretas, vaizdo įrašas / lrt.lt, 2009