/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Guščius Alfredas

Alfredas Guščius – kritikas, literatūrologas.
Gimė 1940 09 13 Mardosuose, Plungės rajone. Mirė 2023 09 28 Vilniuje.
1955 m. baigė Plungės vidurinės mokyklos aštuonias klases, 1955–1957 m. mokėsi Klaipėdos amatų mokykloje, įgijo metalo frezuotojo specialybę. 1957–1961 m. dirbo Kauno „Pergalės“ turbinų gamykloje, dirbdamas mokėsi Kauno 8-ojoje darbo jaunimo vidurinėje mokykloje. 1968 m. baigė Vilniaus universitetą, lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo Vilniaus universiteto Socialinių tyrimų laboratorijoje, Lietuvos rašytojų sąjungoje literatūriniu konsultantu, „Literatūros ir meno“, „Logos“, „Komjaunimo tiesa“, „Pozicija“ redakcijose. 1973–1975 m. vadovavo Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijai. 1993 m. priimtas į Europos katalikų ekumeninį forumą. Nuo 1997 m. visuomeninio judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ narys. 1998 m. priimtas į Lietuvių katalikų mokslo akademiją. Aktyvus Lazdynų bendruomenės narys, Šv. Jono Bosko parapijos, Lazdynų „Bočių“ bei klubo „Lazdynų senjorai“ mišraus choro tenoras ir solistas, 1996–2007 m. leisto periodinio informacinio-kultūrinio leidinio „Lazdynų žiedas“ redaktorius. Kaip bendraautoris straipsnių paskelbęs įvairiuose leidiniuose: straipsnių rinkiniuose, almanachuose, spaudoje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1977 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Tiesės ir zigzagai: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1976.
Kintantis prozos pasaulis: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1985.
Братства широкие крылья: рассказы. – Vilnius: Vyturys, 1986.
Kol Nemunas bus…: knyga apie Paulių Širvį (kartu su F. Jakubausku). – Vilnius: Pozicija, 1991.
Vienam glėby…: pastarųjų metų apmąstymai proza ir eilėmis. – Vilnius: Lumen, 1992.
Trečioji ir ketvirtoji religijos, filosofijos ir bažnytinio meno studijų savaitės, 1991–1992: straipsnių rinkinys (kartu su D.M. Stančiene). – Vilnius: „Lumen“ fondo leidykla, 1994.
Ieškau Konstantos: esė, kritika, publicistika, eilėraščiai. – Vilnius: Kriventa, 2000.
Po aukštu dangum: Vytauto Bubnio gyvenimo kelias ir kūryba: monografinė apybraiža. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Plastėk, širdie!: lyrinis kritiko dienoraštis. – Vilnius: Žuvėdra, 2010.
Kartu, bet – vienas…: monografinė studija apie Vladislovo Blinstrubo gyvenimą ir kūrybą. – Vilnius: Homo liber, 2012.
Savistaba ir nuostaba: rašytojų žvilgsnis į save ir kitus. – Vilnius: Versus aureus, 2014.
Apsvaigęs būtimi: lyrinis kritiko dienoraštis. – Vilnius: Homo liber, 2015.

S u d a r ė :
Lazdynai – mūsų namai: leidinys, skirtas Lazdynų mikrorajono 40-mečiui (kartu su P. Žiupsniu). – Vilnius: Lazdynų bendruomenės klubas „Lazdynų senjorai“: Lazdynų bendruomenės savivaldija, 2010.

A p d o v a n o j i m a i :
2015 m. literatūrinė Jurgio Buitkaus premija.