/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Gudaitis Romas

Romas Gudaitis (tikrasis vardas – Vincas Ramutis Gudaitis) – prozininkas.
Gimė 1941 12 08 Pielkavoje, Marijampolės rajone.
1965 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. 1965 m. dirbo Varėnos rajono Rudnios vidurinės mokyklos mokytoju. 1966 m. tarnavo tarybinėje armijoje. 1967 m. dirbo Varėnos rajono Naniškių vidurinės mokyklos direktoriumi. 1968–1970 m. „Ekrano naujienų“ redaktorius. 1970–1981 m. dirbo Lietuvos kino studijoje scenarinės kolegijos redaktoriumi, vyriausiuoju redaktoriumi. 1981–1984 m. buvo Lietuvos TSR kultūros ministerijos repertuarinės kolegijos darbuotojas, 1984–1989 m. Lietuvos rašytojų sąjungos literatūrinis konsultantas. 1988–1990 m. Sąjūdžio Seimo tarybos narys, 1989–1990 m. TSRS Aukščiausiosios tarybos narys. 1990–1992 m. LR Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo), jo Preizidiumo narys. 1992–1997 m. LR Prezidento kultūros-švietimo grupės vyresnysis referentas. 2001–2009 m. Lietuvos žurnalistų etikos inspektorius. Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1982 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Sėjėjai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1981.
Lemties broliai: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1983.
Kartos: romanas. – Vilnius: Vaga, 1985.
Metaforų medžiotojai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1987.
Chamskio eros rytas: romanas. – Vilnius: Vilspa, 1996.
Mes – iš peršautų dainų krašto: eseistikos rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Invazija į Prahą ir širdis: jauni, kvaili, gražūs: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Piemuo norėjo Hamletu būti: esė. – Vilnius: Santara, 2013.
Vytauto vergo įdagas: apysaka; Rudnia iškeliauja į dangų: novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
Nemezidės kirtis: novelės. – Vilnius: Homo liber, 2020.
Cezario kančios: apysakos, novelės, esė. – Vilnius: Homo liber, 2023.

P j e s ė s ,   k i n o   s c e n a r i j a i :
Laimingas laimės neradęs: kino scenarijus. – Rež. A. Araminas, 1973.
Perskeltas dangus: kino scenarijus. – Rež. M. Giedrys, 1974.
Žaltvysklės: kino scenarijus. – Rež. G. Lukšas, 1980.
Atversk, angele, laiko knygą: pjesė, kino scenarijus, 1985.

A p d o v a n o j i m a i :
2000 m. Lietuvos nepriklausomybės medalis.
2000 m. Kultūros ministerijos premija už aktualiausius ir ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros temomis 2000 metais.
2002 m. literatūrinė „Varpų“ premija už romano „Nuvarytas kuinas ir jo Spindulėlis“ ištrauką.
2016 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.
2023 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio Kryžius.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Požiūriai. Romas Gudaitis („Metų“ anketa) / Metai, 2014 04
R. Gudaičio knygos „Piemuo norėjo Hamletu būti“ pristatymas, vaizdo įrašas / lrt.lt, 2013 11 17