/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Gudaitis Leonas

Jono Petronio nuotrauka

Leonas Fliorentas Gudaitis – literatūrologas.

Gimė 1935 06 20 Kaune.
Mirė 2019 07 18 Kaune. Palaidotas Jonučių kapinėse.

Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, habilituotas daktaras, lietuvių literatūros ir spaudos istorikas. 1942–1945 m. mokėsi Julinavos pradinėje mokykloje. 1945–1953 m. – Kauno 14-ojoje vidurinėje mokykloje, 1958 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą, 1970–1974 m. ten pat neakivaizdžiai studijavo aspirantūroje. 1958–1967 m. – dienraščio „Kauno tiesa“ redakcijos atsakingojo sekretoriaus pavaduotojas, 1967–1971 m. – atsakingasis sekretorius, 1971–1995 m. – žurnalo „Nemunas“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, 1994–2006 m. – Vytauto Didžiojo universiteto literatūros katedros vedėjas, 2002 m. suteiktas profesoriaus vardas. 1994–2006 m. Vytauto Didžiojo universiteto tęstinio leidinio „Darbai ir dienos“ mokslinis redaktorius. Vytauto Didžiojo universitete dirbo iki 2013 m. pabaigos. Pasibaigus kadencijai 2014 m. išrinktas profesoriumi emeritu. 2010 m. VDU duris atvėrė nauja skaitykla, skirta XX a. antrosios pusės Lietuvos periodikos archyvams. Gausią spaudos rinkinių kolekciją universitetui padovanojo prof. L. Gudaitis. Po trejų metų profesorius pateikė antrą staigmeną – XX a. pirmosios pusės užsienio autorių vertimų į lietuvių kalbą kolekciją, kurią sudaro per pusantro tūkstančio knygų.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1988 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Plunksna ir ugnimi: straipsniai apie mažiau žinomus 1917–1940 m. lietuvių literatūros faktus. – Vilnius: Mintis, 1974.
Platėjantys akiračiai
: lietuvių literatūrinė spauda 1904–1917 metais. – Vilnius: Vaga, 1977.
Laiko balsai
: lietuvių literatūrinė spauda 1918–1923 metais. – Vilnius: Vaga, 1985.
Permainų vėjai
: lietuvių literatūrinė spauda 1923–1927 metais. – Vilnius: Vaga, 1986.
Meno palėpėse
: retroversės. – Vilnius: Periodika, 1990.
Tautinio epo kūrėjas
: biografinė apybraiža. – Kaunas: ab, 1993.
Teisybė daugiaveidė
: lietuvių literatūros, knygotyros ir spaudos istorijos etiudai. – Kaunas: Nemunas, 1998.
Spauda ir žmonės
: autobiobibliografinis sąvadas, 1954–2004. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005.
Noriu klysti
: atosūkiai į XX amžiaus spaudą. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.

P a r e n g ė,  s u d a r ė :

Benamiai: Intos tremtinių poezija. – Vilnius: Periodika, 1989.
Lietuvos aneksija (Kazio Škirpos ir Mato Krygerio archyvinė medžiaga spaudai): 1940 metų dokumentai. – Vilnius: Periodika, 1990.
Kovos keliu žengiant: Vakarų Lietuvos partizanų eilės ir dainos, 1945-1953 m. – Vilnius: Vyturys, 1991.
Juozas Žlabys-Žengė. Pavasarių gramatikos: poezijos rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1992.
Juozas Stanišauskas. Poezija. – Vilnius, Vaga, 1992.
Pranas Morkūnas. Dainuoja degeneratas: dadaist. imažinist. eil. – Kaunas: Nemunas, 1993; 2014.
Antanas Šmulkštys Paparonis. Pasakų atošvaistos: tautinis epas. – Kaunas: ab, 1993.
Tadas Lomsargis: dailininkas: biografija, kūriniai, dokumentai, laiškai, užrašai. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.
Antanas Šmulkštys Paparonis. Rinktiniai raštai. – Domeikava (Kauno raj.): ab, 1997.
Juozas Keliuotis. Žurnalistikos paskaitos. – Kaunas: VDU l-kla, 2000.
Žurnalistikos mokslas ir mokymas Lietuvoje: 1922–1943 metai. – Kaunas: VDU leidykla, 2001.
Prievartos vaisiai: Lietuvos-Lenkijos santykiai 1920–1940 metais. – Kaunas: VDU leidykla, 2002.
Juozas Girnius. Heideggerio egzistencialinės filosofijos pagrindai. – Vilnius: VDU leidykla, 2002.
Lietuvos žydai. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2003.
Jonas Gudaitis. Vargo paukščiai: atsiminimai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.

A p d o v a n o j i m a i:

1997 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinas.
2005 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „XX a. pirmosios pusės lietuvių literatūros ir spaudos palikimo problemos“.
2006 m. Kauno miesto savivaldybės III laipsnio Santakos garbės ženklas.
2012 m. Poezijos kritikos premija („Poezijos pavasaris“, 2012).
2015 m. Kauno miesto savivaldybės Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Jonas Vabuolas. Profesoriaus Leono Gudaičio apologija su memuariniais atoveiksmiais / Kamanė.lt, 2012 06 20
Lina Bloveščiūnienė. Prof. L. Gudaitis: „Daugelis knygų dingo kaip sapnas“ / Vdu.lt, 2013 08 29

T e k s t a i :

Leono Gudaičio kūryba svetainėje tekstai.lt
Leonas Gudaitis. Likimo paradoksai / „Nemunas“, 2015 07 09
Prof. Leonas Gudaitis. „Istorija ieško!“ / Kaunorasytojai.lt, 2018 02 21