Atgal

Grybauskas Almis

Džojos Barysaitės nuotrauka

Almis Grybauskas – poetas, vertėjas.
Gimė 1947 03 01 Gilūšyje, Trakų rajone.
1972 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). Dirbo mokytoju Klaipėdoje, vėliau laikraščių ir žurnalų „Mokslas ir gyvenimas“, „Kinas“ ir kitų redakcijose redaktoriumi, korespondentu. 1993 m. vadovavo lietuvių kultūros seminarui Prahos universitete, 1998 m. – T. Masaryko universitete Brno. 2002 m. ir 2003 m. vadovavo čekų kalbos seminarui Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1989 m. priklauso PEN klubui. Parašęs esė tradicinės ir šiuolaikinės mitologizacijos temomis, straipsnių čekų spaudoje apie T. Venclovą, L. Karsaviną, A. Maceiną ir kitus. Išvertė poezijos ir prozos iš latvių, vokiečių, čekų, slovakų, lenkų, prancūzų kalbų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1979 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Spalvoti nuotaikų žibintai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1976.
Bandymai apkabinti: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Atklydimai: eilėraščiai ir epilionai. – Vilnius: Vaga, 1983.
Mugė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Apžvalgos spiralė: poezija, 1975–1987. – Vilnius: Homo liber, 2006.
Žuvys: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Persimainymai, vaidinimai ir kiti tekstai iš laikų, kai skaityti buvo įdomiau nei gyventi: novelės ir pjesės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Toli blizga: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2017.
Apeigos stebykloje: novelės, noveletės, etiudai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2023.

V e r t i m a i   i š   č e k ų   k a l b o s :
V. Čtvrtekas. Vežiko Šeitročeko keliai: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1983.
D. Mrazkova. Neverk, musmiryte: pasakos. – Vilnius: Vyturys, 1986; Kaunas: Šviesa, 2005.
M. Danielas. Gyvenimas ir mirtis pasaulio viršūnėse. – Vilnius: Vyturys, 1987.
M. Kundera. Nepakeliama būties lengvybė: romanas. – Vilnius: Amžius, 1993; Tyto alba, 2005, 2010; Baltos lankos, 2016.
M. Macourekas. Du šimtai senelių: pasakos. – Vilnius: Vyturys, 1994.
V. Havel. Kas žmogaus galioje: meninė publicistika. – Vilnius: Vaga, 1994, 1995.
M. Kundera. Nemirtingumas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1997, 2003.
V. Havel. Vilties erdvė: Čekijos Respublikos prezidento Václavo Havelo kalbų ir straipsnių rinkinys. – Vilnius: Lietuvos ir Čekijos draugija, 1997.
J. Hašek. Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai pasauliniame kare. – Vilnius: Tyto alba, 2000, 2010.
M. Kundera. Atsisveikinimo valsas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2001.
M. Kundera. Juokingos meilės: apsakymai. – Vilnius: Tyto alba, 2001.
M. Kundera. Pokštas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2002.
J. Patočka. Eretiški esė apie istorijos filosofiją. – Vilnius: Regnum fondas, 2002.
P. Ouředník. Europeana: trumpa dvidešimto amžiaus istorija. – Vilnius: Apostrofa, 2004.
L. Fuks. Lavonų degintojas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2007.

V e r t i m a i   i š   l e n k ų   k a l b o s :
Cz. Miłosz. Pavergtas protas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995, 2011.
Cz. Miłosz. Ulro žemė. – Vilnius: Baltos lankos, 1996.
Cz. Miłosz. Pameistrys: poema. – Vilnius: Baltos lankos, 2002.Cz. Miłosz. Tėvynės ieškojimas: esė (vertė kartu su kitais). – Vilnius: Baltos lankos, 2011.
Czesławo Miłoszo Vilnius: tekstai ir fotografijos (sudarė M. Matulytė, tekstus vertė A. Grybauskas, S. Kondratienė). – Vilnius: Apostrofa, 2012.

V e r t i m a i   i š   k i t ų   k a l b ų :
P. Voronka. Snieguolės (iš ukrainų k.). – Vilnius: Vaga, 1982.
J. Ciger-Hronskis. Drąsusis zuikutis: pasaka (iš slovakų k.). – Vilnius: Vaga, 1983.
M. Valekas. Nerimas: eilėraščiai (iš slovakų k.). – Vilnius: Vaga, 1983.
G. Meyrink. Golemas: romanas (iš vokiečių k.). – Vilnius: Tyto alba, 2005.

A p d o v a n o j i m a i :
2000 m. PEN klubo diplomas už geriausią metų vertimą į lietuvių kalbą – J. Hašeko „Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai pasauliniame kare“.
2007 m. Vilniaus mero prizas už poeziją apie Vilnių – už eilėraščių rinktinę „Apžvalgos spiralė“.
2007 m. Jotvingių premija už eilėraščių knygą „Apžvalgos spiralė“.
2007 m. knyga „Žuvys“ įtraukta į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką.
2018 m. Poezijos pavasario-Kauno miesto savivaldybės Maironio premija už eilėraščių rinkinį „Toli blizga“ (Vilnius: Homo liber, 2017)

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
A. Grybauskas: vertimus iš čekų kalbos lėmė skolos jausmas / lrytas.lt, 2015 04 24
Poetas, vertėjas Almis Grybauskas, vaizdo įrašas / lrt.lt, 2008

T e k s t a i :
Almio Grybausko kūryba svetainėje tekstai.lt