Atgal

Grigaitytė-Graudienė Kotryna

Grigaitytė-Graudienė Kotryna – poetė, prozininkė.
Gimė 1910.07.26 Būdežeriuose, Vilkaviškio raj. Mirė 2008.08.15.
1934-1936 m. VDU studijavo filologiją. 1944 m. apsigyveno JAV.
Nuo 1992 m. – LRS narė.

Bibliografija:
Akys pro vėduoklę: lyrika. – Kaunas: Sakalas, 1937.
Paslaptis: lyrika. – Bielefeld: Venta, 1950.
Širdis pergamente: lyrika. – Schongau: Venta, 1956.
Veidu prie žemės: novelės. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1962.
Rudens sapnai: premijuotas poezijos rinkinys. – Chicago (Ill.): Lietuviškos knygos klubas, 1963.
Trapus vakaras: lyrika. – Putnam (Conn.): Laisvės Kovos Metai, 1968.
Marių vėjui skambant: lyrika. – Brooklyn (N.Y.): Darbininkas, 1980.
Tylos dovana: lyrika. – Brooklyn (N.Y.): Darbininkas, 1983.
Tylos dovana: poezijos rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1991.
Auksinukai: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1995.

Apdovanojimai:
1980 m. „Draugo” Maironio Metų premija už eilėraščių rinkinį „Marių vėjui skambant”.
1983 m. Lietuvių Rašytojų Draugijos premija už eilėraščių rinkinį „Tylos dovana”.