/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Granauskas Romualdas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Romualdas Granauskas – prozininkas, dramaturgas.
Gimė 1939 04 18 Mažeikiuose. Mirė 2014 10 28 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.
Baigė Sedos darbo jaunimo mokyklą, dirbo Skuodo laikraščio „Mūsų žodis“ ir žurnalo „Nemunas“ redakcijose, statybininku, šaltkalviu, radijo korespondentu, mokytojavo Mosėdyje. Apsakymus pradėjo spausdinti 1954 m. R. Granausko knygos išverstos į 11 užsienio kalbų, dar į 7 kalbas išversti kūriniai pateko į antologijas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 1973 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Medžių viršūnės: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1969.
Duonos valgytojai: apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Baltas vainikas juodam garvežiui: dvi apysakos ir pjesė. – Vilnius: Vaga, 1987.
Gyvenimas po klevu: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1988.
Duonos valgytojai: apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1989.
Vakaras, paskui rytas: apsakymai ir apysakos. – Vilnius: Leidybos centras, 1995.
Raudoni miškai: novelės. – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
Gyvulėlių dainavimas: apsakymai ir esė. – Vilnius: Presvika, 1998.
Jaučio aukojimas: novelė. – Vilnius: Presvika, 1999.
Gyvenimas po klevu: apysaka. – Vilnius: Alma littera, 1999.
Su meškere ir katilu. – Kaunas: Ūkininko patarėjas, 1999.
Žodžio agonija: esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
Raudonas ant balto: dvi apysakos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Su peteliške ant lūpų: novelės. – Vilnius: Presvika, 2000.
Duburys: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Kenotafas: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Šunys danguje: apysakos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Novelės. – Vilnius: Žaltvykslė, 2006.
Rūkas virš slėnių: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Trys vienatvės: novelių romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Kai reikės nebebūti. Mano draugo gyvenimas ir mirtis: apysaka. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
Išvarytieji: apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Šventųjų gyvenimai: novelių apysaka. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Trečias gyvenimas: apysaka, esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Baltas liūdesio balandis: esė, pokalbiai, pokštai / sudarė Valentinas Sventickas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Kai reikės nebebūti: mano draugo gyvenimas ir mirtis : apysaka. – 2-asis leid. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Duburys: romanas. – 2-asis leid. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
Rūkas virš slėnių: romanas / 2-asis patais. leid. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.
Rinktinės apysakos. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Vidurdienio dalgis: novelių rinktinė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Trys vienatvės; Šventųjų gyvenimai: novelių romanas, novelių apysaka. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.

A p d o v a n o j i m a i :
1973 m. Žemaitės literatūrinė premija už apsakymą „Vidudienio dalgis“.
1987 m. J. Paukštelio premija už „Gyvenimą po klevu“.
1988 m. Blaivybės premija.
1990 m. LTSR nusipelnęs kultūros veikėjas.
1995 m. A. Vaičiulaičio literatūrinė premija už novelę „Su peteliške ant lūpų“ (Metai, 1994, Nr. 12).
1997 m. S. Daukanto premija už knygą „Vakaras, paskui rytas“, 1995.
1998 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už apsakymų ir esė rinkinį „Gyvulėlių dainavimas“
1999 m. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas.
1999 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija.
2000 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.
2004 m. G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija už romaną „Duburys“.
2008 m. L. Dovydėno literatūrinė premija už romaną „Rūkas virš slėnių“.
2012 m. J. Avyžiaus literatūros premija už novelių romaną „Trys vienatvės“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011).
2013 m. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija už apysaką „Kai reikės nebebūti“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012).
2014 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija už kūrybiškiausią 2013-ųjų knygą – novelių apysaką „Šventųjų gyvenimai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013).