/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Girdzijauskas Vytautas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Vytautas Girdzijauskas – prozininkas, eseistas.
Gimė 1930 04 19 Bulzegeniškiuose, Jurbarko rajone. Mirė 2019 10 18 Vilniuje.
1954 m. baigė Vilniaus universiteto istorijos filologijos fakultetą, 1955 m. – J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą. Dėstė Vilniaus statybos technikume. Už antitarybinę veiklą 1957 m. buvo suimtas, 1957–1960 m. kalėjo Sibire, Taišete. 1961–1974 m. dirbo technologu Skaičiavimo mašinų gamykloje, Sveikatos ministerijoje. 1974–1990 m. Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos redaktorius, vėliau ilgą laiką dirbo redaktoriumi Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje. 1992 m. Sąjūdžio Seimo tarybos narys. Nuo 1998 m. buvo Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos prezidentu.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1974 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Trys moterys ir vienas vyras: novelės. – Vilnius: Vaga, 1971.
Žmonės man buvo geri: romanas. – Vilnius: Vaga, 1973.
Laimingųjų laimė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1975.
Vienas prieš vieną: novelės, apysaka. – Vilnius: Vaga, 1981.
Ką mylėti: romanas. – Vilnius: Liktarna, 1992.
Laiškai iš nelaisvės namų: autobiografinė proza. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.
Šimtmetis lyg mirksnis: novelių rinkinys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Palūkėk, mirtie: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Palangos dienoraštis: esė: kasdienės mintys, vaizdai, portretai. – Vilnius: Ciklonas, 2004.
Tokia moteris – lobis: romanai, novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Trylika tekstų apie vieną gyvenimą: esė. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2009.
Žiemos metafizika: novelės. – Vilnius: „Naujosios Romuvos“ fondas, 2010.
Danguje kitaip: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Palangos dienoraštis, 2001–2012. – Vilnius : „Naujosios Romuvos“ fondas, 2018.
Nepriklausomybės apsėstieji: R. Ozolo gyvenimo ir kūrybos pėdsakais: esė romanas. – Vilnius: „Naujosios Romuvos“ fondas, 2020.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
Žemaitė. Rytą giedra: autobiografija, apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
R. Kasparavičius. Visų gražiausia: romanas ir novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
J. Biliūnas. Ir rados stebuklas: apsakymai, apysaka, literatūros kritika. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
L. Dovydėnas. Rinktiniai raštai, T. 6: apysakos, apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
L. Dovydėnas. Rinktiniai raštai, T. 7: pasakos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
L. Dovydėnas. Rinktiniai raštai, T. 8: romanai, pjesė, laiškai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
B. Gražulis. Rinktinė: novelės, atsiminimai, publicistika, laiškai. – Senoji Varėna, Varėnos r.: Senosios Varėnos bičiulių klubas, 2015.

A p d o v a n o j i m a i :
1974 m. P. Ziberto premija už romaną „Žmonės man buvo geri“.
1995 m. Žemaitės literatūrinė premija už knygą „Laiškai iš nelaisvės namų“.
2002 m. G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija už romaną „Palūkėk, mirtie“.
2009 m. Juozo Keliuočio literatūrinė premija už reikšmingą veiklą ir kūrybinius rašto darbus: Juozo Keliuočio ir Rokiškio krašto rašytojų asmenybių įprasminimą, jų darbų aktualizavimą.
2010 m. Petro Cvirkos premija už novelių knygą „Žiemos metafizika“.