/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Girdzijauskas Juozapas

Juozapas Girdzijauskas – literatūros istorikas, teoretikas.
Gimė 1935 07 10 Kalupiuose, Jurbarko rajone. Mirė 2014 12 31 Vilniuje.
1958 m. baigė Vilniaus universitetą, lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1962 m. jame dėstė literatūros istoriją, literatūros teorijos, poetikos, estetikos kursus. 1965–1992 m. Lietuvių literatūros katedros vedėjas. 1966 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją. 1983 m. filologijos mokslų daktaras. Nuo 1985 m. profesorius. 1992–1999 m. Literatūros teorijos katedros vedėjas, 2001–2002 m. Literatūros istorijos ir teorijos katedros profesorius. 1969–1975 m. aukštųjų mokyklų mokslo darbų „Literatūra“, nuo 1989 m. S. Stanevičiaus bendrijos metraščio „Aitvarai“ atsakingasis redaktorius. 1992–2000 m. dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, 1997–1998 m. Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto vyriausiasis redaktorius. 2002 m. išėjo į pensiją. Žymiausias Lietuvoje eilėtyros specialistas. Parengė, redagavo ir dalį studijinių straipsnių parašė naujo profilio leidiniui „Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius“ (2001 m.), kuriame reinterpretuojama dauguma lietuvių literatūros klasikos kūrinių, pateikiamos išsamios ir atnaujintos laikotarpio charakteristikos. Vienas žymiausių senosios literatūros specialisto Jurgio Lebedžio mokinių ir jo palikimo parengėjų spaudai. Parašė ir mokslinėje spaudoje paskelbė daug straipsnių iš lietuvių literatūros istorijos (daugiausiai XIX a.), eilėdaros, literatūros teorijos, estetikos, recenzavo literatūrologines, rečiau grožines knygas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1988 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Lietuvių eilėdara: silabinės-toninės sistemos susiformavimas. – Vilnius: Vaga, 1966.
Lietuvių eilėdara: XX a. – Vilnius: Mokslas, 1979.
Eilėdara: metodinės rekomendacijos filologijos specialybės studentams literatams. – Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, 1980.
Lietuvių literatūros vagoje: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
V. Ažukalnis. Raštai lietuviški. – Vilnius: Vaga, 1968.
J. Lebedys. Lituanistikos baruose. – Vilnius: Vaga, 1972.
J. Lebedys. Senoji lietuvių literatūra. – Vilnius: Mokslas, 1977.
Profesorius Jurgis Lebedys: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Mokslas, 1983.
Lietuvių poetikos pradmenys. – Vilnius: Vaga, 1985.
Eilėdara. – Vilnius: Baltos lankos, 1998.
Literatūros terminų žodynas. Sąs. 2: eilėdara. – Vilnius: Baltos lankos, 1998.
Simonas Stanevičius. Dainos žemaičių [natos]: autentiški ir transponuoti į dabartinę kalbą dainų tekstai bei autentiškos ir Jadvygos Čiurlionytės suredaguotos jų melodijos. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999.
Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001.
Kražiai amžių sandūroje: straipsnių rinkinys (kartu su A. Virbickaite). – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
Lietuvių literatūros vagoje: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.

A p d o v a n o j i m a i :
1985 m. žurnalo „Pergalė: premija už straipsnį apie A. Strazdą.
1989 m. savaitraščio „Literatūra ir menai“ premija už straipsnį apie B. Brazdžionį.