/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Gimberis Jurgis

Mildos Kiaušaitės nuotrauka

Jurgis Gimberis – prozininkas, satyrikas, vertėjas.

Gimė 1938 11 05 Kaune.
Mirė 2018 12 31 Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

1957 m. baigė vidurinę mokyklą, vėliau tarybinėje armijoje beveik trejus metus tarnavo aviacijoje. Nepavykus įstoti į žurnalistiką, dirbo skardininko mokiniu, garvežio kūriku, mašinisto padėjėju, minkštos dangos cecho darbininku, nuo 1963 m. – Kauno statybos ir architektūros instituto laborantu (dabar Kauno technologijos universitetas).

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1990 m.

J. Gimberis apie savo gyvenimą ir kūrybą: „Sakau ne per labai pozuodamas – nežinau, kas tai yra biografija, autobiografija arba nuoširdus prisipažinimas. Kas tai turėtų būti. Mano atveju šiuo metu tai maždaug 28 tūkstančiai dienų ir naktų. Kaip ir ką iš to reiktų rašyti? Kad juokiuosi todėl, jog bijau būti išjuoktas? Sakyčiau, galbūt mano biografija tai „Mišiugino dienoraštis“, „Papashos testamentas“, „Antra (testamento) dalis“, „Jugos Mišiugino antramečių fakas“, dalinai „Pasakėčios“, dalinai „Notabenės“, dalinai „Iš indėnų gyvenimo“… Galbūt biografija – pradangintas Isako Babelio apsakymų vertimas, galbūt M. Bulgakovo „Baltosios gvardijos“ vertimas, galbūt L.Ulickajos romano – „Medėja ir jos vaikai“.

B i b l i o g r a f i j a :

Dar pastebėjau: humoreskos. – Vilnius: Vaga, 1985.
Tai nereiškia
: humoreskos. – Vilnius: Vaga, 1988.
Pusplikių šeimos laikų kronika
: humoreskos. – Vilnius, 1991.
Barakų bliuzas
: melodrama. – Kaunas: Nemunas, 1993.
Iki pusės
: melodramos…: pasakojimai apie senovę…: iš laikraščių… – Kaunas: Eridanas, 1997.
Kaliausė
: humoreskos. – Vilnius: Šluota, 1997.
Misės, mano boba ir kiti reikalai
: mini esė. – Kaunas: Eridanas, 1999.
Mišiugino dienoraštis
: homoristinis dienoraštis. – Kaunas: Santara, 1999.
Dar galima gyvent
: humoreskos. – Kaunas: Santara, 2000.
Meilė bei kiti fundamentalieji mokslai
: humoreskos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Urbi et liurbi: Felikso Žertvos savaitės prakalbos
: humoreskos. – Kaunas: Jotema, 2006.
Papashos testamentas
: humoristiniai kūriniai. – Kaunas : Jotema, 2008.
Jūs turite teisę tylėti…
: humoro ir satyros rinktinė. – Vilnius: Versus aureus, 2009.
…yra papildomų sąlygų…
: skaitiniai. – Kaunas: Jotema, 2011.      
Žinios trumpai
: aforizmai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2013.
Brauno judesiai
: memuarai ir kitos pasakos. – Kaunas: Jotema, 2013.
Kolizija: kūrybos rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
Šakėm ant vandens: satyra ir humoras. – Kaunas: Kauko laiptai, 2020.

P j e s ė s :

Vėžliuko namas: pjesė vaikų teatrui. – Lietuvos televizija, 1984–1985.
Ragana ir sliekas: pjesė vaikų teatrui. – Lietuvos radijas, 1984–1985.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :

I. Ilfas, J. Petrovas. Aukso veršis: satyrinis romanas. – Kaunas: Tyrai, 2001.
A. Marinina. Kai dievai juokiasi: detektyvinis romanas. – Kaunas: Tyrai, 2001.
M. Bulgakovas. Šuns širdis: apysaka, apsakymai. – Kaunas: UAB Jotema, 2002, 2018.
I. Ilf, E. Petrov. Dvylika kėdžių: romanas. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2002.
A. Marinina. Neužrakintos durys: detektyvinis romanas. – Kaunas: UAB Jotema, 2003.
A. Marinina. Atminties fantomas: romanas. – Kaunas: UAB Jotema, 2003.
M. Bulgakovas. Baltoji gvardija: romanas. – Kaunas: UAB Jotema, 2003.
A. Marinina. Trijų ne dėsnis: romanas. – Kaunas: UAB Jotema, 2004.
A. Marinina. Muzikos vaiduoklis: romanas. – Kaunas: Jotema, 2005.
A. Marinina. Bendraautoriai: romanas. – Kaunas: Jotema, 2005.
V. Pelevin. Skaičiai: romanas ir apsakymai. – Kaunas: Jotema, 2005.
V. Pelevin. Šventoji vilkolakio knyga: romanas. – Kaunas: Jotema, 2006.
L. Ulickaja. Kukockio kazusas: romanas. – Kaunas: Jotema, 2006.
A. Marinina. Rekviem: romanas. – Kaunas: Jotema 2006.
A. Marinina. Objekto keitimas: romanas. – Kaunas: Jotema, 2006.
A. Marinina. Pelėkautų spyruoklė: romanas. – Kaunas: Jotema, 2006.
V. Pelevin. Generation P: romanas. – Kaunas: Jotema, 2006.
A. Marinina. Ledo jausmas: romanas. – Kaunas : Jotema, 2007.
A. Marinina. Miesto tarifas: romanas. – Kaunas : Jotema, 2007.
A. Marinina. Netrukdykite budeliui: romanas. – Kaunas : Jotema, 2007.
A. Marinina. Pomirtinis portretas: romanas. – Kaunas : Jotema, 2007.
L. Ulickaja. Ievos dukros: novelių apysaka. – Kaunas : Jotema, 2007.
A. Marinina. Staugiantys vienatvės šunys: romanas. – Kaunas : Jotema, 2008.
A. Marinina. Svetima kaukė: romanas. – Kaunas : Jotema, 2008.
A. Marinina. Už viską reikia mokėti: romanas. – Kaunas : Jotema, 2008.
A. Marinina. Nukentėjusiojo vardas – niekas: detektyvinis romanas. – Kaunas : Jotema, 2009.
A. Marinina. Nuodėmės iliuzija: detektyvinis romanas. – Kaunas : Jotema, 2009.
A. Marinina. Viskas netaip: detektyvinis romanas. – Kaunas : Jotema, 2009.
V. Pelevin. Empire V: apysaka apie tikrąjį antžmogį. – Kaunas : Jotema, 2009.
A. Marinina. Skaistus mirties veidas: detektyvinis romanas. – Kaunas : Jotema, 2010.
A. Marinina. Tas, kuris žino: detektyvinis romanas. – Kaunas : Jotema, 2010.
L. Ulickaja. Medėja ir jos vaikai: romanas. – Kaunas : Jotema, 2010.
A. Marinina. Aš numiriau vakar: romanas. – Kaunas : Jotema, 2011.
A. Marinina. Žvilgsnis iš amžinybės: romanas. – Kaunas : Jotema, 2011. – 3 kn.
A. Marinina. Asmeniniai motyvai: detektyvinis romanas. – Kaunas : Jotema, 2012.
A. Marinina. Gyvenimas po gyvenimo: romanas. – Kaunas : Jotema, 2012.
A. Marinina. Mirtis kaip menas. Kaukės: detektyvinis romanas. – Kaunas : Jotema, 2013.
A. Marinina. Mirtis kaip menas. Teisingumas: detektyvinis romanas. – Kaunas : Jotema, 2013.
A. Marinina. Tigrų grumtynės slėnyje. Dvikovos: detektyvinis romanas. – Kaunas : Jotema, 2013.
A. Marinina. Tigrų grumtynės slėnyje. Išdavystė: detektyvinis romanas. – Kaunas : Jotema, 2014.
A. Marinina. Nutrauktos gijos, I, II tomai: detektyvinis romanas. – Kaunas : Jotema, 2014.
A. Marinina. Paskutinė aušra: detektyvinis romanas. – Kaunas: Jotema, 2015.
A. Marinina. Angelai ant ledo neišgyvena, I, II tomai: detektyvinis romanas. – Kaunas: Jotema, 2015.
A. Marinina. Bausmė dėl nieko: detektyvinis romanas. – Kaunas: Jotema, 2016.

A p d o v a n o j i m a i :

1989 m. Augustino Griciaus premija.
1999 m. Vieno Lito premija už kudirkišką pilietiškumą knygose „Mišiugino dienoraštis“ ir „Misės, mano boba ir kiti reikalai“.
2005 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija.
2011 m. Įsimintiniausias Kauno menininkas.
2012 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis už indėlį į Lietuvos kultūrą ir Kauno miesto garsinimą.
2013 m. Kauno miesto savivaldybės Santakos II laipsnio garbės ženklas.
2014 m. Petro Cvirkos premija už knygą „Brauno judesiai“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Neišsipildžiusios Būties balsas. Rašytojas Jurgis Gimberis atsako į Romo Daugirdo klausimus / „Metai“, 2011 04
Satyrikas J.Gimberis: ne tik Žemaitė su Vaižgantu, bet ir pasaulinė klasika virsta mitu / Delfi.lt, 2013 02 09
R. Petrauskaitė. Jurgio Gimberio paradoksai: lengviau susikalbi, kai nesikalbi / Vddb.library.lt, 2014
Jurgis Gimberis: „Alio, mes nesutinkam!“ / „Literatūra ir menas“, 2015 01 09

T e k s t a i :

Jurgio Gimberio kūryba svetainėje tekstai.lt
Jurgis Gimberis. 2 humoreskos, vaizdo įrašas
Nemažai J. Gimberio tekstų galima rasti Literaturairmenas.lt
Jurgis Gimberis. „Apie klasiką ir šiandieną“ / Kaunorasytojai.lt, 2018 02 05
Jurgis Gimberis. „Iš kasdienių užrašų“ / Kaunorasytojai.lt, 2019 11 05