/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Genys Arvydas

Arvydas Genys – poetas, prozininkas, vertėjas.
Gimė 1954 09 20 Panemunyje, Rokiškio rajone.
1973 m. baigė Pandėlio vidurinę mokyklą. 1973–1975 m. tarnavo SSRS kariuomenėje, grįžęs 1975–1976 m. dirbo Panemunio ryšių skyriaus operatoriumi. 1976–1979 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau studijas tesė neakivaizdiniu būdu. 1978–1988 m. dirbo Vilniaus universiteto ūkio skyriuje. 1989 m. dirbo „Atgimimo“ redakcijoje kultūros skyriaus vedėju, vėliau neetatiniu korespondentu. 1990–1992 m. dėstė etiką Vilniaus Užupio vidurinėje mokykloje, parengė etikos ir lyginamosios religijotyros programėlę. Tuo metu dirbo ir savaitraščio mokytojams „Dialogas“ redakcijoje korespondentu. 1992–1994 m. neperiodinio kultūros, religijotyros ir filosofijos leidinio jaunuomenei „Eisra“ redaktorius, vienas iš rengėjų. 1994–1996 m. dirbo UAB „Vilniaus laikraštis“ korespondentu. Nuo 1988 m. verčia įvairioms leidykloms, žurnalui „Mokslas ir gyvenimas“ rengė mokslo populiarinimo straipsnius, bendradarbiavo kituose leidiniuose. 1989–1995 m. dalyvavo Lietuvos Rericho ir Vydūno draugijų veikloje, Vilniaus juvenologų klubo, agentūros „SOS vaikai“ veikloje. 1995–2001 m. aktyviai dalyvavo kraštiečių draugijoje „Panemunio krivūlė“. Nuo 1998 m. dirbo nuolatiniu savaitraščio „Šeimininkė“ savaitės įvykių apžvalgininku, laikraščiui „Mokslo Lietuva“ rengė kultūrinių renginių apžvalgas, recenzavo knygas. Kūrybos publikavęs keliolikoje „Poezijos pavasario“ almanachuose, įvairiuose rinkiniuose. Padėjo rengiant ir leidžiant knygas „Panemunis“ (kultūrinė 400 metų miestelio istorija) ir „Prarasties metai“ (apie Panemunio krašto tremtinius ir rezistentus).
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2002 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Žemiškas mūsų likimas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Gyvenimas-vanagas: lyrika. – Vilnius: Vaga, 1990.
Maištas prieš giminę: romanas. – Vilnius: Mažasis Vyturys, 2001.
Angelų grumtynės: 100 eilėraščių. – Vilnius: Mažasis Vyturys, 2004.
Veidu į Užupį: eilėraščiai ir poema. – Vilnius: Vaga, 2007.
Karsavino meilės pamokos: draminė lemties istorija. – Vilnius: Homo liber, 2008.
Kitas skruostas: eilėraščių rinkinys. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2009.
Sėlina rugsėjis: eilėraščiai. – Vilnius: Apskaita, 2013.
Bėgantys bangomis: eilėraščiai. – Vilnius: Ciklonas, 2016.
Atsodos viltys. 100 sonetų rinktinė: sonetai. – Vilnius: Ciklonas, 2018.
Ir grasos grimasos: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2023.

Ve r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
N. Berdiajevas. Erosas ir asmenybė: filosofinė eseistika. – Vilnius: Asveja, 1999.
L. Karsavinas. Petrapilio naktys: filosofinė eseistika. – Vilnius: Homo liber, 2007

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
Meilės menas. – Vilnius: Asveja, 1999 (sudarė).
O. Veiningeris. Lytis ir charakteris: erotinių aistrų pasaulyje. – Vilnius: Asveja, 1999 (parengė).
Pranciška Regina Liubertaitė. Atverčių žydėjimas: atrinktinė lyrika, I dalis. – Vilnius: Homo liber, 2022 (sudarė ir redagavo).
Pranciška Regina Liubertaitė. Atlaikant vėjus: atrinktinė lyrika, II dalis. – Vilnius: Homo liber, 2023 (sudarė ir redagavo).

A p d o v a n o j i m a i :
1972 m., 1973 m. respublikinių moksleivių kūrybos konkursų laureatas (už eilėraščius), pirmoji vieta Rokiškio rajono dailiojo skaitymo konkurse.
1999 m. padėkos raštas už Rokiškio krašto etninės kultūros, istorinės praeities puoselėjimą, grąžinant į gyvenimą dvasines vertybes.
1999 m. Vilniaus apskrities intelektualinio elito sertifikatas.
2004–2005 m. individuali kūrybinė stipendija.