/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Gedgaudas Valdas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Valdas Gedgaudas – poetas, kritikas.
Gimė 1962 06 11 Klaidėdoje. Mirė 2013 03 29 Vilniuje.
1981 m. baigė Stasio Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar konservatorija). 1981 – 1986 m. studijavo kompoziciją LK (dabar LMA). 1994 m. baigė lituanistiką VU. 1986 – 1989 m. mokytojavo Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje. 1990 – 1993 m. dirbo „Litertūros ir meno”, 1994 – 1992 m. „Universitetas Vilnensis” redakcijose. 1994 – 1995 m. dėstytojavo VU. 1996 – 1998 m. dirbo „Lietuvos aido” redakcijoje. Nuo 1994 m. – Lietuvos radijo kultūros laidų redaktorius. Respublikinėje spaudoje debiutavo 1987 m.
Nuo 2000 m. – LRS narys.

V.Gedgaudo kūrybai būdingas stoiškas skeptiškumas. Poetas lengvai preparuoja ir tarsi kišenę išverčia gajus socialinius stereotipus, parodydamas jų tuščiaviduriškumą. Autorius suderina vidinį kampuotumą su estetine raiškos švara. Natūralistinės skiedros nekyšo iššaukiančiai iš eilėraščio audinio, o tarsi ištirpsta jame. Net siužetiniuose tekstuose konkrečios detalės lengvai virsta polifunkciškomis metaforomis lyg E. Nekrošiaus pastatymuose.

Romas Daugirdas

B i b l i o g r a f i j a:
Svetimi (bendraautorius su Dainiumi Dirgėla): poezijos rinkinys. – Vilnius: Vakarinės naujienos, 1994.
Kapsulė: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.
Vakaras be žiburio: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1998.
Kario šešėlis: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,2009.

Apdovanojimai:
1998 m. – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija už aktualiausius ir ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros temomis.

tekstai:
http://www.tekstai.lt/tekstai/gedgaudv/index.htm