/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Gažimon Ivan

Ivan Gažimon – poetas, prozininkas.
Gimė 1931 02 14 Šiškine, Dniepropetrovsko srityje, Ukrainoje. Mirė 2017 10 01 Vilniuje, palaidotas Karveliškių kapinėse.
Anksti paliko tėvų namus, pokario metais dirbo įvairius darbus – nuo kroviko iki garvežio mašinisto padėjėjo. Dniepropetrovske baigė Darbo jaunimo vidurinės mokyklos vakarinį skyrių. 1952–1955 m. atliko karinę tarnybą Odesoje, ten lankė literatūrinio susivienijimo užsiėmimus, organizuojamus laikraščio redakcijos „Zaščitnik Rodiny“. Po demobilizacijos atvyko į Lietuvą. 1978–1991 m. dirbo Vilniaus rajono laikraščio „Draugystė“ redaktoriaus pavaduotoju. Priklausė G. Kanovičiaus vadovaujamam literatūriniam susivienijimui. Nuo 1981 m. buvo Lietuvos TSR žurnalistų sąjungos narys, bendradarbiavo rusų kalba leidžiamuose periodiniuose leidiniuose, ten išspausdinta daug autoriaus straipsnių, reportažų, eilėraščių, apsakymų. Pirmąjį eilėraštį parašė ir publikavo 1946 m. rajoniniame Dniepropetrovsko laikraštyje „Urožaj“. Lietuvoje eilėraščius spausdinti pradėjo 1969 m. Vilniaus rajono laikraštyje „Draugystė“. Šiuo metu vadovauja Lietuvos rusų rašytojų asociacijai.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2002 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Tichoe cvetenije: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Bielyje koni v sadu: apysakos. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Nadiežda umiraet paslednej: apysakos. – Vilnius: Rimeda, 1991.
Старик и Лада: повесть. – Вильнюс: Burdenkovo komercinė firma, 1999.
Дела житейские: рассказы, стихотворения, сатира и юмор. – Вильнюс: Burdenkovo komercinė firma, 2000.
Катавасия: (стихи для детей). – Вильнюс: Ротас, 2003.
Пленник ретро: стихи. – Вильнюс: И. Гажимон, 2006.
Сквозь жизнь и любовь: стихотворения. – Вильнюс: Инфосюлас, 2009.
Неугасимое былое: стихотворения и новеллы. – Вильнюс: Планета ВВКУРЭ, 2014.