/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Gailius Antanas

Antanas Gailius – poetas, vertėjas.
Gimė 1951 04 11 Švendriškiuose, Jurbarko rajone.
1973 m. baigė vokiečių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Dirbo „Minties“ leidykloje, mokytojavo. 1978–1986 m. „Vagos“ leidyklos redaktorius, 1986–1989 m. „Vyturio“ leidyklos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. 1989–1996 m. redagavo kultūros almanachą „Proskyna“, 1992–1994 m. – savaitraštį „Amžius“ (leidyklos „Amžius“ steigėjas, dalininkas). Nuo 1994 m. laisvas rašytojas ir vertėjas. 2000–2007 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Literatūros ir leidybos ekspertų komisijos pirmininkas. 2003–2008 m. Thomo Manno kultūros centro kuratoriumo pirmininkas. Kūrybos publikavęs spaudoje, įvairiuose almanachuose, antologijose, rinktinėse. Pirmoji vertimo publikacija pasirodė 1978 m. Vienintelis vertėjas, už vertimus įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1988 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Peizažas su žmogum: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1987.
Sonetai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990.
Šičia: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Pro mansardos langą: žvilgsniai į mūsų gyvenimą: eseistika. – Vilnius: Aidai, 2012.
Penkiapėdžio sugrįžimas: eilėraščiai. – Vilnius: Apostrofa, 2013.

S u d a r ė :
Taip, laimingas: kardinolą Audrį Juozą Bačkį kalbina Antanas Gailius. ‒ Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2016.

V e r t i m a i   i š   v o k i e č i ų   k a l b o s :
V. Heidučekas. Atsisveikinimas su angelais: romanas. – Vilnius: Vaga, 1978.
Z. Lencas. Kraštotyros muziejus: romanas. – Vilnius: Vaga, 1983.
R. M. Rilke. Maltės Lauridso Brigės užrašai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1985; Baltos lankos, 1997; Metodika, 2011.
Th. Mann. Daktaras Faustas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1988.
S. Zweig. Marija Stuart: romanas. – Vilnius: Mintis, 1989; Tyto Alba, 1999, 2006.
Dešimt austrų poetų: eilėraščiai (sudarymas ir dalies tekstų vertimas). – Vilnius: Vaga, 1991.
R. M. Rilke. Laiškai jaunam poetui. – Vilnius: Regnum, 1992.
F. Kafka. Pilis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1994; Tyto alba, 2006.
F. Kafka. Procesas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1981; PLB, 1994; Baltos lankos, 2004.
Th. Mann. Jokūbo istorijos: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1996.
Th. Mann. Jaunasis Juozapas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1996.
I. Kant. Politiniai traktatai (kartu su G. Žuku). – Vilnius: Aidai, 1996.
F. Kafka. Laiškas tėvui. – Vilnius: Vyturys, 1997.
H. Meese. Deutsch – warum nicht? = Vokiškai – kodėl ne?: vokiečių kalbos radijos kursas. – Vilnius: Baltos lankos, 1998.
P. Huchel. Devintoji valanda: poezijos rinktinė. – Vilnius: Aidai, 1998.
R. M. Rilke. Duino elegijos: eilėraščiai. – Vilnius: Aidai, 1998.
R. M. Rilke. Auguste Rodin. – Vilnius: Aidai, 1998.
F. Schiller. Laiškai apie estetinį žmogaus ugdymą: esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
Th. Mann. Juozapas Egipte: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1999.
S. Freud. Gedulas ir melancholija. Anapus malonumo principo. Ego ir Id: kūrinių rinktinė. – Vilnius: Vyturys, 1999.
P. Oelker. Mirtis prie muitinės: istorinis detektyvas. – Vilnius: Baltos lankos, 1999.
S. Zweig. Fušė: politikos veikėjo portretas. – Vilnius: Tyto alba, 2000.
J. Bobrowski. Apsakymai (sudarymas ir didžiosios dalies vertimas). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
H. Ullrich. Baubų vieta palovy: apsakymai vaikams. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Niekur nė takelio: Thomas Mannas Nidoje = Alles ist weglos: Thomas Mann in Nidden. – Marbacho žurnalas = Marbacher magazin, [Nr.] 89 (2000).
D. Schwanitz. Ką turi žinoti kiekvienas išsilavinęs žmogus (kartu su V. Kvietkausku). – Vilnius: Tyto alba, 2001, 2005, 2010.
Ketvirtoji knyga: poezijos vertimai. – Vilnius: Aidai, 2001.
J. Friedrich. Amanda ir sekliai: apysaka. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
M. Krüger. Himelfarbo sugrįžimas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2001.
M. Krüger. Prieš pat perkūniją: eilėraščiai. – Vilnius: Aidai, 2003.
Th. Mann. Juozapas maitintojas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2003.
E. Auerbach. Mimezis: tikrovės vaizdavimas Vakarų pasaulio literatūroje. – Vilnius: Baltos lankos, 2003.
Ch. Busta. Druskos sodai: eilėraščiai. – Vilnius: Aidai, 2004.
H. Lenz. Gal gyvensi toliau akmeny: poezija. – Vilnius: Aidai, 2006.
S. Zweig. Marija Antuanetė: biografinis romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2007.
M. Krüger. Turino komedija: palikimo tvarkytojos pranešimas: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2007.
Centre – žmogaus orumas: krikščioniškąja atsakomybe grindžiama politinė veikla: krikščioniškoji etika kaip orientavimosi priemonė. – Vilnius: Baltijos kopija, 2007.
G. Scholem. Žydų mistika ir jos pagrindinės srovės. – Vilnius: Aidai, 2009.
H. Kurzke. Thomas Mannas: gyvenimas kaip meno kūrinys: biografija. – Vilnius: Versus aureus, 2009.
H. Müller. Amo sūpuoklės: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2010.
H. Müller. Šiandien būčiau geriau savęs nesutikus: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2011.
Ch. Schönborn. Suradom gailestingumą: dieviškojo gailestingumo slėpinys. – Vilnius: Naujasis židinys-Aidai, 2011.
K. Rahner. Dievo potyris šiandien. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2012.
C. Schmitt. Politinė teologija; Politinė teologija II. – Vilnius: Versus aureus, 2014.

V e r t i m a i   i š   n y d e r l a n d ų   k a l b o s :
Nyderlandų novelės (ir sudarymas). – Vilnius: Vaga, 1990.
P. van Loon. Siaubų autobusas: apysakos. – Vilnius: Lietus, 1995–1996; Nieko rimto, 2012–2016.
J. Huizinga. Viduramžių ruduo: studija apie XIV ir XV šimtmečio gyvenseną ir mąstyseną Prancūzijoje ir Nyderlanduose. – Vilnius: Amžius, 1996.
A. M. G. Schmidt. Viplala: apysaka. – Vilnius: Lietus, 1997.
J. Huizinga. Erazmas. – Vilnius: Aidai, 2000.
J. A. Kossmann-Putto, E. H. Kossmann. Žemutiniai kraštai. Šiaurės ir Pietų Nyderlandų istorija. – Rekkem, Stichting Ons Erfdeel vzw., 2000.
A. M. G. Schmidt. Viplala grįžta: apysaka. – Vilnius: Lietus, 2001.
P. Koeck. Po siestos: novelės. – Vilnius: Tyto alba, 2004
P. Claes. Feniksas: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
G. Groot. Dvi sielos. Pašnekesiai su šiuolaikiniais filosofais. – Vilnius: Aidai, 2004
M. van Hee. Gervuogių skynimas: eilėraščiai. – Vilnius: Aidai, 2004
M. Boog. Retai kada šitaip aiškiai gebėjom įžvelgti: eilėraščiai. – Vilnius: Aidai, 2004.
M. van Boxsel. Kvailybės enciklopedija. – Vilnius: Aidai, 2005.
A. Verbeke. Miegok!: romanas. – Vilnius: Vaga, 2006.
Th. de Boer. Filosofų dievas ir Pascalio dievas: filosofijos ir teologijos paribyje. – Vilnius: Aidai, 2006.
T. Wigersma. Aštuonios dienos su Angelu: apysaka. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2006.
H. Pleij. Karminas, purpuras ir mėlis: apie spalvas Viduramžiais ir vėliau. – Vilnius: Aidai, 2010.
A. M.G. Schmidt. Otutė: apysaka. – Vilnius: Nieko rimto, 2010.
C. Nooteboom. Ritualai: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 2011.
A. M.G. Schmidt. Minusė: apysaka. – Vilnius: Nieko rimto, 2012, 2016.
T. Lieske. Didžioji bulvaro kavinė: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2012.
A. van Wilderode. Plaučiai, pilni poezijos: 7 eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2012.
P. van Loon. Raveleinas. – Vilnius: Nieko rimto, 2013.
M. van Hout. Ant didžiulės musmirės: eilėraštukai nyderlandų liaudies motyvais. – Vilnius: Nieko rimto, 2014.
M. van Hout. Ten, lauke, miega avelė: eilėraštukai nyderlandų liaudies motyvais. – Vilnius: Nieko rimto, 2014.
T. Menten. Mumija Dumis ir aukso skarabėjas: apysaka. – Vilnius: Nieko rimto, 2015.

V e r t i m a i   į   v o k i e č i ų :
S. Geda. Eilėraščiai = Gedichte. – Vilnius: Baltos lankos, 1997, 2002.
S. Žukas. Das erste litauische Buch im Kulturkontext seiner Entstehung: der Katechismus von Martinus Mosvidius (1547). – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
Šiuolaikinė vokiečių ir lietuvių poezija = Zeitgenössische Lyrik aus Deutschland und Litauen. – Vilnius: Baltos lankos, 2004.
Wie auf einem Schiff = Lyg laive: Thomas Mann trifft die Presse in Nidden (kartu su J. Ježauskaite). – Neringa: Thomas-Mann-Kulturzentrum; Vilnius: Inter Se, 2007.

A p d o v a n o j i m a i :
1993 m. Austrijos kultūros ministerijos paskatinamoji premija už knygą „Dešimt austrų poetų“.
2000 m. Fondo „Į laisvę“ metinė premija.
2004 m. Lietuvių PEN centro premija – Metų vertėjo krėslas.
2005 m. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius.
2008 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas už literatūros klasikos vertimus, už lietuvių kalbos profesionalumą.
2010 m. H. Müller knyga „Amo sūpuoklės“ įtraukta į metų vertingiausių verstinių knygų trumpąjį sąrašą.
2011 m. H. Müller knyga „Šiandien būčiau geriau savęs nesutikus“ įtraukta į metų vertingiausių verstinių knygų trumpąjį sąrašą, C. Nooteboom knyga „Ritualai“ įtraukta į ilgąjį sąrašą.
2014 m. eilėraščių rinkinys „Penkiapėdžio sugrįžimas“ nominuota Metų poezijos knygos rinkimuose.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Antanas Gailius LRT radijo laidoje „Po lyros ženklu“, garso įrašas / 2014 12 28
Literatūros vertėjas Antanas Gailius – kūrybinis portretas, vaizdo įrašas / 2008 01 27
Antanas Gailius. Apie vertimo ir poezijos vienovę (interviu) / bernardinai.lt, 2009 12 14