/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Franckaitis Alfredas

Alfredas Franckaitis – poetas, vertėjas.
Gimė 1921 10 29 Konigsberge, Karaliaučius. Mirė 2013 m. kovo 6 d. Vėrbleke prie Zulingeno (Vokietija).
Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 1992 m.

1946-1951 m. studijavo evangelikų teologiją Erlangeno ir Munsterio universitetuose. 1952-1984 m. Žemojoje Saksonijoje dirbo pastoriumi ir bažnyčios socialinėje tarnyboje. Gyvena Sulingene (Vokietija). Vertė 332 lietuvių poetų kūrybą. Metraščio „Tėvynės pasveikinimas“ („Heimatgrus“) sudarytojas, redaktorius ir leidėjas. „Baltų draugijos Vokietijoje“ narys, jos vokiečių-lietuvių skyriaus pirmininkas.

Alma Lapinskienė

B i b l i o g r a f i j a :
Meilės ir ilgesio dainos: lyrika, 1999.

V e r t i m a i   į   v o k i e č i ų   k a l b ą :
Die Chronik der Litauischen Katholischen Kirche / [aus dem Litauischen übertragen von Alfred Franzkeit]. – München: Baltische Gesellschaft in Deutschland, 1983.
Der heilige Casimir, 1458-1484: zum Gedächtnis seines 500. Todestages / Simas Sužiedélis. – Stein am Rhein: Cristiana-Verl., 1984.
Der Wald: ein Poem / von Antanas Baranauskas. – Leer: G. Rautenberg, 1987.
Aus dem Rautengärtchen: Dichterinnen aus Litauen / von Alfred Franzkeit ins Deutsche übertragen. – Sulingen: A. Franzkeit, 2000.

Yra išvertęs Maironio, Putino, J. Marcinkevičiaus kūrybos.

A p d o v a n o j i m a i :
„Dovanos“ susivienijimo premija už vertimą lietuvių poezijos į vokiečių kalbą.
1998 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu ir Gedimino ordino medaliu.