/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Eidukaitis Vytautas

Zenono Baltrušio nuotrauka

Vytautas Eidukaitis – poetas, satyrikas.

Gimė 1918 12 21 Vilkaviškio r., Vartų kaime.
Mirė 1998 11 04 Kaune. Palaidotas Panemunės kapinėse.

Poetas gimė Bartninkų valsčiaus vartų kaime. Mokėsi Vartų, vėliau – Bartninkų mokyklose, Kalvarijos progimnazijoje, Vilkaviškio gimnazijoje. 1937 m. įstojo į Marijampolės mokytojų seminariją, ją baigęs mokytojavo Trakų r., vokiečių okupacijos metais – prie Vištyčio, sovietų okupacijos metais – Kalvarijos gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą, psichologiją, istoriją ir muziką. Eilėraščius pradėjo rašyti studijuodamas lituanistiką Kauno universitete. Pirmoji publikacija – 1940 m. „Jaunojoje Lietuvoje“. Įgijęs filologo diplomą su J. Čeniene ruošė vadovėlius („Skaitinius“) V,VI ir VII klasėms, juose parašė „Trumpą literatūros teorijos“ kursą. Vėliau, dėstydamas lietuvių kalbą ir literatūrą Maisto pramonės technikume, sudarė programas ir kontrolinių darbų užduotis lietuvių, taip pat ir rusų bei lenkų mokykloms dėstomąja kalba. Bendradarbiavo su satyros ir humoro leidiniais „Šluota“ ir „Ūpas“, žurnalu vaikams „Genys“, priklausė „Šaipokų“ kompanijai, propagavusiai humorą ir satyrą. Daugelį metų pats organizavo satyros ir humoro vakarus. Tekstai spausdinti humoristinės prozos rinkinyje „Trinktinė“ (1991), Kauno satyrikų ir humoristų rinkinyje „Šaipokai“ (1997). Yra sukūręs nemažai tekstų įvairaus pobūdžio dainoms.

B i b l i o g r a f i j a :

Charakteristikos be mistikos: satyriniai ir humoristiniai eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Pasišviečiant žodžiu: satyriniai ir humoristiniai eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1989.
Linksmasis eismas: humoristiniai eilėraščiai. – Kaunas: Gaiva, 1990.
Berniukas ir šuniukas: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Gaiva, 1991.
Meilės glėbyje: satyriniai ir humoristiniai eilėraščiai. – Kaunas: Gaiva, 1993.
Žodžių takas: satyriniai ir humoristiniai eilėraščiai. – Kaunas: V. Oškinio leidykla, 1996.

I n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

Satyrikui Vytautui Eidukaičiui – 100 / Kaunorasytojai, 2018 12 17