/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Druktenis Adomas

Adomas Druktenis – vertėjas.
Gimė 1931 02 13 Raseiniuose. Mirė 2019 06 09
1953 m. baigė Raseinių vidurinę mokyklą, 1958 m. – germanistiką Vilniaus universitete. 1958–1977 m. dirbo „Vagos“, 1977–1992 m. „Mokslo“ leidyklose. „Vagos“ leidykloje dirbo verstinės literatūros redakcijoje (tik 1970–1974 m. ėjo bibliografijos ir informacijos redakcijos vedėjo pareigas), perėjo visas redaktoriaus darbo pakopas nuo jaunesniojo iki vyresniojo, suredagavo apie 70 verstinės literatūros knygų, didžioji jų dalis buvo vertimai iš vokiečių kalbos. Pirmasis jo vertimas pasirodė 1960 m. „Mokslo“ leidykloje 1977–1981 m. dirbo mokslo populiarinimo redakcijos, o 1981–1992 m. žodynų redakcijos vedėju. 1992 m. išėjo į pensiją, yra laisvas vertėjas. Iš vokiečių kalbos verčia grožinės literatūros klasiką bei šiuolaikinius kūrinius. Yra išvertęs M. Frischo pjesę „Biografija: vaidinimas“, T. Njirio pjesių, R. M. Rilkės, A. Šniclerio, F. Kafkos, J. Bobrovskio, V. Borcherto apsakymų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   i š   v o k i e č i ų   k a l b o s :
H. Zudermanas. Kelionė į Tilžę: apysakos. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
L. Frankas. Kairėje, kur plaka širdis: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
H. V. Richteris. Nežudyk: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963; Kaunas: Spindulys, 1994.
S. Zweig. Širdies nerimas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1965, 1970, 1985, 2008, 2013.
L. Frankas. Matilda: romanas. – Vilnius: Vaga, 1968.
L. Welskopf-Henrich. Harka: romanas. – Vilnius: Vaga, 1971; Alma littera, 2003, 2004, 2005.
L. Welskopf-Henrich. Kelias tremtin: romanas. – Vilnius: Vaga, 1972; Alma littera, 2003, 2005, 2007.
L. Welskopf-Henrich. Sugrįžimas pas dakotus: romanas. – Vilnius: Vaga, 1974; Alma littera, 2004.
L. Welskopf-Henrich. Anapus Misūrio: romanas. – Vilnius: Vaga, 1976; Vyturys, 1994; Alma littera, 2005.
N. Kazantzakis. Graikas Zorba: romanas. – Vilnius: Vaga, 1978; Metodika, 2011.
L. Frankas. Plėšikų gauja: romanas. – Vilnius: Vaga, 1980.
H. V. Richteris. Nugalėtieji: romanas. – Vilnius: Vaga, 1982; Kaunas: Spindulys, 1994.
E. Hering. Aukso karalystė: vokiečių liaudies pasakos. – Vilnius: Vaga, 1984.
H. E. Nosakas. D‘Artezo byla: romanas. – Vilnius: Vaga, 1987.
E. fon Kaizerlingas. Vakarėjantys namai: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1989.
E. M. Remarque. Kelias atgal: romanas. – Kaunas: Spindulys, 1993; Vilnius: Alma littera, 2007; Kaunas: Jotema, 2015.
E. M. Remarque. Šešėliai rojuje: romanas (kartu su L. Bareišiene). – Kaunas: Spindulys, 1993; Vilnius: Alma littera, 2007; Kaunas: Jotema, 2016.
H. Zudermanas. Lietuviškos apysakos: – Kaunas: Juttos Noak leidykla, 1996.
B. Bagnall. Kaip piešti ir tapyti. – Vilnius: Alma littera, 1996, 1997.
B. Laueris. Broliai Grimai. Gyvenimas ir kūryba. – Kaselis: Brolių Grimų muziejus, 1999.

V a i k ų   i r   j a u n i m o   l i t e r a t ū r o s   v e r t i m a i   i š   v o k i e č i ų   k a l b o s :
M. P. Koršunovas. Senojo šachtininko pasakojimai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
A. Gelhar. Šnekutis ir jo namelis. – Vilnius: Vaga, 1965, 1968.
F. Rodrianas. Debesų avelė. – Vilnius: Vaga, 1966.
O. Preussler. Mažasis vandenis: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1970; Victoria, 1992; Alma littera, 2003, 2005.
Broliai Grimai. Vaikų ir namų pasakos, 4 tomai. – Vilnius: Alma littera, 1999–2000, 2005, 2006, 2011.
R. Zimnik. Būgnininkai. – Vilnius: Alma littera, 2002.
C. Funke. Vagių karalius: apysaka. – Vilnius: Alma littera, 2003.
I. Korschunow. Vavušeliai su žaliais plaukais: apysaka. – Vilnius: Alma littera, 2004.
I. Korschunow. Nauji vavušelių nuotykiai. – Vilnius: Alma littera, 2005.
O. Preussler. Herbė su didele skrybėle: pasaka apie nykštukus. – Vilnius: Alma littera, 2005, 2007.
O. Preussler. Herbė ir jo draugas Cvotelis: dar viena pasaka apie nykštukus. – Vilnius: Alma littera, 2005.
J. Spyri. Heida: apysaka. – Vilnius: Alma littera, 2007, 2013.
O. Preussler. Tomas Baideklis: apysaka. – Vilnius: Alma littera, 2008.
E. Hering. Aukso karalystė: vokiečių pasakos. – Vilnius: Alma littera, 2008.
O. Preussler. Pas mus, Šildoje: apysaka. – Vilnius: Alma littera, 2008.
Broliai Grimai. Erškėtrožė: pasaka. – Vilnius: Alma littera, 2011.
Broliai Grimai. Snieguolė: pasaka. – Vilnius: Alma littera, 2011.
A. Estrel. Pasakininkė: kaip broliai Grimai atrado savo pasakas. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2012.

S u d a r ė :
Vokiečių romantikų proza. – Vilnius: Vaga, 2004.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Adomas Druktenis. Geriausius metus paaukojau Grimmų pasakoms (interviu) / Literatūra ir menas, 2008 03 21